عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.
لیست مسابقات
مسابقه روزانه 10 بهمن

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 10 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 10 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌ 10 نفر

جوایز:

نفر اول :‌ کیف دانشجویی + 200 امتیاز

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 9 بهمن

شروع مسابقه: دوشنبه، 9 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 9 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار ستارگان بقیع + 100 امتیاز

9 نفر بعد :‌اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 8 بهمن

شروع مسابقه: يکشنبه، 8 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 8 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزاری + 200 امتیاز

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 7 بهمن

شروع مسابقه: شنبه، 7 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 7 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول :‌ کیف دانشجویی

9 نفر بعد :‌اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 6 بهمن

شروع مسابقه: جمعه، 6 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 6 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزاری + 200 امتیاز

9 نفر بعد: اعتبار حسنه

اسامی برندگان