لیست مسابقات
سوال روزانه 30 فروردین

شروع مسابقه: جمعه، 30 فروردين 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 30 فروردين 1392
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزار

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
سوال روزانه 29 فروردین

شروع مسابقه: پنجشنبه، 29 فروردين 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 29 فروردين 1392
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار روایت حماسه

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
سوال روزانه 28 فروردین

شروع مسابقه: چهارشنبه، 28 فروردين 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 28 فروردين 1392
توضیحات:

برای یافتن پاسخ به شاخه قرآن شناسی بخش مقالات مراجعه کنید.

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار طنین وحی

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
سوال روزانه 27 فروردین

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 27 فروردين 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 27 فروردين 1392
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار مشاهیر

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
سوال روزانه 26 فروردین

شروع مسابقه: دوشنبه، 26 فروردين 1392

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 26 فروردين 1392
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزار

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان