لیست مسابقات
مسابقه روزانه 17 بهمن

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 17 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 17 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : لباس ورزشی راسخون + 150 امتیاز

نفر دوم : پک نرم افزاری + 100 امتیاز

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 16 بهمن

شروع مسابقه: دوشنبه، 16 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 16 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : هدفون + پک نرم افزاری

نفر دوم : کیف راسخون

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 15 بهمن

شروع مسابقه: يکشنبه، 15 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 15 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : کیف دانشجویی

نفر دوم : ادکلن

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 14 بهمن

شروع مسابقه: شنبه، 14 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 14 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : هدفون

نفر دوم : پک نرم افزاری + 150 امتیاز

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 13 بهمن

شروع مسابقه: جمعه، 13 بهمن 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 13 بهمن 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : ساک ورزشی

نفر دوم : پک نرم افزاری + 200 امتیاز

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان