لیست مسابقات
مسابقه روزانه 6 دی

شروع مسابقه: چهارشنبه، 6 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 6 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پیراهن ورزشی راسخون

نفر دوم : پک نرم افزاری

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 5 دی

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 5 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 5 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار طنین وحی

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 4 دی

شروع مسابقه: دوشنبه، 4 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 4 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : ادکلن

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 3 دی

شروع مسابقه: يکشنبه، 3 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 3 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول و دوم : پک مذهبی

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 2 دی

شروع مسابقه: شنبه، 2 دی 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 2 دی 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزاری
9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان