فصلنامه وقف میراث جاویدان 89

در این شماره از فصلنامه وقف میراث جاویدان مقالات ذیل ارائه گردیده است :

 

وقف 

بیع وقف (دکتر احمدعلی قانع)

 

موقوفات

بناهای وقفی مراغه در دوره ایلخانی (حسین ناصری و بهزاد مهدی‌زاده)

معرفی چند اثر چوبی وقفی متعلق به قرن هشتم هجری قمری (زهرا جعفری فرد)

پل‌های وقفی زنجان در دوره قاجاریه (علی نوراللهی)

 

وقفنامه

            بازخوانی و نگرشی در وقفنامه «ملا احمد خلف ملا محمدجعفر بیدگلی» (مهدی باریکرسفی)

وقفنامه آقاخان مظفرالدوله مربوط به دارالسعاده زنجان (پرستو قاسمی اندرود)

 

بقاع

امامزاده سید موسی مبرقع، فرزندان، خاندان و احفاد او (غلامرضا گلی زواره)

 

نقد و معرفی

معرفی مجموعه مقالات امامزادگان و حیات فرهنگی (سید امیرحسین کامرانی راد)

 

چکیده

چکیده‌های عربی (علی زاهدپور)

چکیده‌های انگلیسی (فرزانه عالی‌نژادیان)

 

این فصلنامه زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر می‌شود.

مدیر مسئول: علی محمدی، سردبیر: احمد شرفخانی، سرگروه نویسندگان و اجرا: سید احمد سجادی، ویراستار: سید امیرحسین کامرانی راد، صفحه آرا و طراحی داخلی: سید علی علوی، طراح جلد: سعید عظیمی، تهیه و نشر: موسسه فرهنگی هنری نور راسخون