سخن مدیر عامل راسخون

يکی از افتخارات سايت راسخون ارائه مفاهيم و مطالب به‌روز، زيبا و جذاب فرهنگی در بخش‌های مختلف اين پرتال وزين بوده است.
از اولين روزهای تأسيس اين سايت، مطالب آن توانسته بخش عظيمی از کاربران فرهنگی اينترنت را جذب صفحات خود نمايد و در جامعه فرهنگی تأثيرات خود را داشته باشد.
اين سايت افتخار آن را دارد که با پشتيبانی فکری قوی که برخاسته از ايده‌ها و نظرات افراد دلسوز و فرهنگی است شاهد حضور کاربران بيشتری از استان‌های متعدد داخل کشور و همچنين فارسی زبانان خارج از کشور می‌باشد.
در اين راستا و از آنجايی که اين سايت وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه می‌باشد شاهد فعاليت‌های وسيعی از سوی معاونت فرهنگی اين سازمان بوديم که برخی در قالب کتاب، نرم‌افزار، برشور، پوستر به صورت‌های محدود و وسيع به چاپ رسيده و به مراکز فرهنگی و مراکزی تحت نظارت سازمان اوقاف ارسال می‌شد لذا برای توسعه اين فعاليت بخشی را به عنوان تولیدات فرهنگی راه‌اندازی و تمام فعاليت‌های منتشره معاونت فرهنگی بارگذاری می‌گردد تا ديگر مراکز فرهنگی بتوانند از آن نمونه‌برداری و يا آن را به چاپ رسانده و در مجموعه خود استفاده نمايند.
اين حرکت را ما به فال نيک گرفته و آمادگی آن را داريم که فعاليت مراکز فرهنگی ديگر را که به صورت گسترده به ارائه مطالب فرهنگی مبادرت دارند انعکاس نمایيم.

 

     مدير عامل      
سيد احمد سجادی