کتاب ، آبی بر آتش

چرا گذشت؟
اهمیت گذشت
آثار و برکات عفو
راه های رسیدن به روحیه گذشت

حجم فایل:9،07 مگابایت
سال تولید:1391