کتاب ، عدل پنهان

بررسی مفهوم انصاف
جلوه ها و مصادیق انصاف
اهمیت انصاف ورزیدن
آثار و نتایج انصاف
سیره اهل بیت در زمینه انصاف
علل، ریشه ها و زمینه های بی انصافی
راه های رسیدن به انصاف

حجم فایل:5،71 مگابایت
سال تولید:1391