مجموعه نمایشگاهی ، دستاورد

ویژه ایام الله دهه فجر
شامل 22 تابلو
قطع:50*70

چهارمین قدرت موشکی جهان
رشد ده برابری پزشک متخصص
ایران؛پیشکام مهندسی ژنتیک
کاهش چهار برابری مرگ و میرنوزادان
جهش عظیم در جذب دانشجو
استقلال سیاسی
ایران و فناوری نانو
و...

حجم فایل: 10.6مگابایت
سال تولید: 1393