نرم افزار اندروید ، اینگونه باشیم 2

ویژه سبک زندگی اسلامی قرآنی

بخش ها:
آداب مهماني
گوش دادن
برخورد کريمانه
شوخي و مزاح
نقدپذیری
حقوق ديگران
با همسايگان
حريم خانه و زندگي
آيين دوستي
سازگاری
برخورد با سالمندان
و...

حجم فایل: 9.08مگابایت
سال تولید: 1395