نرم افزار اندروید ، اینگونه باشیم 2

ویژه سبک زندگی اسلامی قرآنی

بخش ها:
آداب مهمانی
گوش دادن
برخورد کریمانه
شوخی و مزاح
نقدپذیری
حقوق دیگران
با همسایگان
حریم خانه و زندگی
آیین دوستی
سازگاری
برخورد با سالمندان
و...

حجم فایل: 9.08مگابایت
سال تولید: 1395