کتاب مسابقه ، آرامش بهاری 1396

کتاب مسایقه آرامش بهاری ویژه تعطیلات نوروزی

بخش ها:
دریچه
شنا در عمق یک متری
امروز، بهتر از دیروز
خدایا برادرانم را به من برسان!
نون حلال جگرکی!
زندگی با طعم ایثار
آیت‌الله و صندلی شاه
ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟!
یک روز خوب!
دندان موریانه‌ها تیز است
روی خشمت آب خنک بریز!
همیشه زبان سرخ نیست
چهاردیواری همسایه
خاطر جمع باش!
و...

حجم فایل: 4.74مگابایت
سال تولید: 1395

توضیحات و شرایط شرکت در مسابقه

1. تمامی ســـــوالات از کتاب «آرامش بهاری» طرح شـــــده و بر مبنـــــای مطالب کتاب، تصحیح می گردد.

2. شرکت کنندگان باید گزینه های صحیح را به صورت یک عدد 14 رقمی، از چپ به راست به عنوان مثال: (32112333213132)، به سامانه 30001966 ارسال نمایند.

3. جواب مسابقه را صرفاً به صورت عدد 14 رقمی ارسال نموده و از نوشتن موارد اضافه نظیر نام و نام خانوادگی، نام شهر و... خودداری نمایید.

4. آخرین مهلت ارسال پیامک 2 خرداد ماه1396  می باشد.

5. قرعه کشی  3خرداد ماه1396  در آستانه سال روز فتح خرمشهر انجام خواهد شد.

6.اســـــامی برگزیـــــدگان در تاریخ 4 خرداد ماه 1396 در ســـــایت مجتمع فرهنگی آموزشـــــی ســـــازمان اوقاف به نشـــــانی www.mfpo.ir و نیز در ســـــایت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.mfso.ir  اعلام خواهد شد.

7. به برندگان مسابقه، به قید قرعه جوایز ارزشمندی اعطا خواهد شد.

8. برنـــــدگان، دو هفته بعد از اعلام نتایج فرصت دارند مشـــــخصات درخواســـــتی را اعلام نمایند، در غیر این صورت از لیست برندگان کنار گذاشته خواهند شد.