کتاب ، غریبه

با موضوع وقف ، ویژه نوجوانان

بخش ها:
این حوض پر از ماهی قرمز است
این سفره هنوز مهمان دارد
این کتاب نایاب است
آن قدر ها هم مشکوک نیست
خرمای شیرین
دست هایش رو به آسمان است
من مسیحی هستم
غریبه

حجم فایل: 7.43 مگابایت
سال تولید: 1395