کتابچه ، رسم زندگی

مروری بر برخی احکام مشترک

بخش ها:
مقدمه
فصل اول : احکام زناشویی
- محرمات آمیزش
- آمیزش در حال روزه
- کفاره آمیزش در حال حیض
- نزدیکی در ایام عادت
- جنابت زن
- انواع ترشحات
- محرمات جنابت
- تماشای فیلم با اصرار شوهر
- نگاه متاهل به فیلم
- موسیقی تحریک همسر

فصل دوم:حقوق زوجین
- خروج زن با اجازه
- خروج از منزل
- علم زن به رضایت شوهر برای بیرون رفتن
- اجازه جلسات مذهبی
- اجازه صله رحم
- اطاعت در پوشش
- اطاعت از شوهر در پوشش یا آرایش خاص
- اطاعت از شوهر در آرایش بیرون منزل
- اطاعت از شوهر در آرایش برای وی
- نذر زن، بدون اجازه شوهر
- نذر مالى زن
- بخشش زن

سال تولید : 1395
حجم فایل : 883 کیلوبایت