کتابچه ، چشم های پاک

مروری بر برخی احکام نگاه کردن

بخش ها:
مقدمه
فصل اول : نگاه به نامحرم
نگاه هاى حرام
نگاه هاى حلال
نگاه به پاى زن نامحرم
نگاه به برجستگیهاى بدن
نگاه به مرد
نگاه پیوسته به چهره استاد
نگاه به شاگردان
نگاه خواستگارى
نگاه هاى خيابانى
نگاه به نامزد
نگاه به دختر بچه
نگاه پسر بچه

فصل دوم : نگاه به عكس و فيلم نامحرم
نگاه به فيلم ورزشى
نگاه خواستگارى به عكس
عكس و فيلم آشنا
عكس بازيگران
فيلم هاى صداوسيما
پخش زنده و غير زنده
مشاهده نامحرم در چت

فصل سوم : نگاه به عكس و فيلمهای غیراخلاقی
فيلم مبتذل
عكس مبتذل غيرمسلمانان
ارضاى شهوت با فيلم

سال تولید : 1395

حجم فایل : 1.78 مگابایت