کتابچه ، قطب فرهنگی شدن

ویژه آستان مقدس امامزادگان و اماکن متبرکه

فصل اول: چشم انداز قطب فرهنگی شدن ، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در افق دوازده ساله
فصل دوم: زیرساختهای فرهنگی در بقاع متبرکه
فصل سوم: برنامه های ثابت فرهنگی در بقاع متبرکه
فصل چهارم: برنامه های فرهنگی مناسبتی
فصل پنجم : اقدامات مدیریتی بقعه

سال تولید : 1395
حجم فایل : 3.19 مگابایت