مجموعه نمایشگاهی ، آرامش بهاری 1395

ویژه آرامش بهاری

مثل بهار باشیم
قدر بدانیم
همه مسئولیم
زیر باران برویم
چرتکه بیندازیم
در هیاهو گم نشویم
به دنبال بهانه ها باشیم!
بیش از هیچ،ارزش داشته باشیم!
تعیین تکلیف نکنیم!
به فکر آخرش باشیم
الگو باشیم
آبادش کنیم!
نخ تسبیح را بشناسیم
و...

شامل 23 تابلو
قطع: 50*70
حجم فایل: 26.2مگابایت
سال تولید: 1394