آرامش بهاری

بخش های متنوع این نرم افزار:

آرامش بهاری
نوروزنامه
تاريخچه نوروز
آئين هاي نوروزي
نوروز درشعر فارسي
نوروز واسلام
گفتار علماء
آسيب شناسي
گالری صوت و تصویر

سال تولید : 1393
حجم فایل : 12.25