مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت عاشورایی

ویژه شهادت امام حسین علیه السلامبخش ها:
  • دست آوردهای عاشورا
  • عاشورا، صحنه عبرت
  • شعاع بصیرت
  • از جنس نور
  • پرتو عترت
  • یا لیتنا کنا معک
  • رد پای گذشته
  • تیر شبهه
  • پای درس عاشورا
  • و...

حجم فایل: 8.45 مگابایت
سال تولید: 1391