کتاب ، زندگی مؤمنانه عاشوراییان
ویژه مبلغین ماه محرم

ارائه محتوا برای دوازده منبر با رویکرد تبیین سبک زندگی حسینی

بخش ها:
- خدا محوری عاشورائیان
- معادباوری عاشوراییان
- پایبندی عاشوراییان به حقوق دیگران
- ادب و بزرگواری عاشوراییان
- تربیت حماسی عاشوراییان
- اطاعت پذیری عاشوراییان
- حمایت از دین توسط عاشوراییان
- حیا و عفت عاشوراییان
- دنیاگریزی و پرهیز از تجمل عاشوراییان
- عبودیت  و  ارتباط عاشوراییان با خدا
- وقف مهم ترین دادرس قیامت
- وقف عامل پیشگیری از تهاجم فرهنگی

حجم فایل: 3.41 مگابایت
سال تولید: 1396