شعری طنز

 
abdo_61
abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37196
محل سکونت : ایران زمین

شعری طنز
پنج شنبه 28 بهمن 1389  12:30 ب.ظ

نشسته مردک گدا میان کوچه با عصا                      

    زچشم سالمش به من  اشاره می کند    بیا!

 

 

نگاه می کــــــنم به او به چشم خواهری ولی         

      همان نگاه می برد مـرا به ســـمت    ناکجـــا!

 

 

دلم اسـیر می شــود به آن نگاه دلربا!                   

     چه قسمتی!چه حکمتی!میان کوچــه مادوتــا!

 

 

   ســــــلام می دهم به اوسلام می دهد به من          

        چه سرنوشت  جالب, پســـند  می کند  مـرا!

 

 

زگل که کم نمی شود اگرچه شاخه بشکند!          

     چه کم شودزاو مگربدون چشــــــم ودست وپا!؟

 

 

میان عقل وقلب من عجب جدال می شود              

    به او چگونه گویمــــــــش پســــــندکرده ام تورا !؟

 

 

دوروز زندگی چــــــــرا به زیر پانهم دلم؟                 

      چرا نگویمش که من شدم اســیر و  مبتــــــــلا!

 

 

زمن که کم نمی شود اگرچـــــــه رد کند مرا            

       زبان حس وحال خود به رونیاورم چـــــــــــــرا !؟

 

 

دهان که بــــــــا ز می کنم به من نگاه می کند        

          چه لحظه ای چه حالتی چه گرگرفته ا م خـدا!

 

 

اگر زمان امـــــــان دهدبه عاشق تو جان دهد           

      ظلا وسکه  می کند به زیر  پایتان  فـــــــــــــدا!

 

 

نــــــگو که پا نداری وعلیل وکــــــــــور وخســته ای   

              قسم به چشم سالمت! شفا دهد خدا تورا !

 

 

خلاصتـه می کنم سخن!که عاشقت شدم گدا !        

     چه شاعرانه می شود رسـیدن من وشـــــــما!!

 

 

تمام می شود سخن سکوت می کند ولی                

   مرا به نام کوچکم چـتـرا نمی کند صـــــــــــــدا ؟!

 

 

چه شـــــ ـــرم می کند زمن!چه سر به زیر و با حیا     

       وناگهان  به یاعلی بلند می شــــود ز جــــــــا!

 

 

جـــــ ـواب می دهد به من به احترام وبا ادب:              

    در این زمانه دخــترک به خنگی تو مرحـــــــــــبا!

 

 

لگد به بخــ ــــت خود نزن ,حذر کن از وصال من          

  به چهره ام نمی خوردکه زن گرفته ام ســـــه تا؟!

 

 

به آبروی خود قســــــــم بریدم از همه به جز              

      سپیده؛ یاسمن؛ سحر؛ فریده, نسترن  ,صـــبآ

 

 

نصیحتی کــــــــــــــــنم تورا برادرانه مختصر                

        برو برای عقل خود طلب کــن از خدا شــــفا!

 

 

تواز منم گداتری که عشــــتق می کنی طلب             

      مزاحمم نشو دگر  !برو گدا !برو  گـــــــــــــدا!

 

 

 

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

abdollah_esrafili@yahoo.com

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها