از آسمان چه می دانید

لیست زیرتالار های نجوم

نام تالار
آخرین پست
تاپیک
پست
آموزش نجوم
زیر تالارها:   • 

آزمون های تالار نجوم

توسط:afarinesh
شنبه 21 مهر 1397   01:22 ب.ظ
پاسخ :
178
بازدید :
448
عکس ها و خبر های نجومی
توسط:zahra_53
سه شنبه 6 شهریور 1397   10:51 ق.ظ
پاسخ :
1816
بازدید :
389
منظومه شمسی
زیر تالارها:   • 

سیارات

توسط:zahra_53
یک شنبه 3 تیر 1397   04:47 ب.ظ
پاسخ :
420
بازدید :
78

تالار نجوم

عنوان تاپیک / شروع کننده تاپیک
آخرین پست
پاسخ
بازدید
پنج شنبه 26 تیر 1393   09:24 ب.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
0
بازدید :
937
جمعه 17 اردیبهشت 1395   04:47 ب.ظ
توسط:wallet10
پاسخ :
15
بازدید :
1869
سه شنبه 16 دی 1393   01:41 ب.ظ
توسط:afarinesh
پاسخ :
139
بازدید :
20728
یک شنبه 2 شهریور 1393   09:08 ب.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
2
بازدید :
1319
جمعه 20 تیر 1393   04:17 ب.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
16
بازدید :
2674
جمعه 17 اردیبهشت 1395   04:36 ب.ظ
توسط:wallet10
پاسخ :
33
بازدید :
3835
چهارشنبه 14 اسفند 1392   05:05 ب.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1618
سه شنبه 7 مرداد 1393   06:32 ب.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
26
بازدید :
3034
پنج شنبه 24 دی 1394   10:46 ق.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
7
بازدید :
2452
سه شنبه 23 تیر 1394   04:36 ب.ظ
توسط:pebdeniofpersia
پاسخ :
15
بازدید :
1274
دوشنبه 16 دی 1392   11:24 ق.ظ
توسط:AbolghasemMeskoob
پاسخ :
9
بازدید :
2587
دوشنبه 25 اسفند 1393   09:06 ق.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
10
بازدید :
1927
یک شنبه 8 شهریور 1394   02:30 ب.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
4
بازدید :
1796
چهارشنبه 23 دی 1394   10:36 ق.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
1
بازدید :
822
یک شنبه 31 خرداد 1394   03:13 ب.ظ
توسط:amirhossein1392
پاسخ :
11
بازدید :
906
 
دوشنبه 15 مرداد 1397   01:05 ق.ظ
توسط:sitecode
پاسخ :
0
بازدید :
102
سه شنبه 8 اسفند 1396   05:46 ب.ظ
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
146
شنبه 14 بهمن 1396   04:23 ب.ظ
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
150
شنبه 14 بهمن 1396   03:33 ب.ظ
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
138
شنبه 25 آذر 1396   11:14 ق.ظ
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
185
جمعه 17 آذر 1396   04:15 ب.ظ
توسط:mohammadtorres
پاسخ :
0
بازدید :
197
جمعه 17 آذر 1396   04:15 ب.ظ
توسط:mohammadtorres
پاسخ :
0
بازدید :
179
جمعه 17 آذر 1396   04:14 ب.ظ
توسط:mohammadtorres
پاسخ :
0
بازدید :
199
جمعه 17 آذر 1396   04:14 ب.ظ
توسط:mohammadtorres
پاسخ :
0
بازدید :
184
جمعه 17 آذر 1396   04:14 ب.ظ
توسط:mohammadtorres
پاسخ :
0
بازدید :
194
جمعه 17 آذر 1396   04:13 ب.ظ
توسط:mohammadtorres
پاسخ :
0
بازدید :
181
جمعه 17 آذر 1396   04:05 ب.ظ
توسط:mohammadtorres
پاسخ :
0
بازدید :
166
چهارشنبه 3 آبان 1396   11:03 ق.ظ
توسط:zahra_53
پاسخ :
0
بازدید :
240
جمعه 21 مهر 1396   07:14 ب.ظ
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
225
جمعه 17 شهریور 1396   08:59 ب.ظ
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
211
جمعه 13 مرداد 1396   04:04 ب.ظ
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
216
جمعه 13 مرداد 1396   04:00 ب.ظ
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
217
دوشنبه 2 مرداد 1396   04:07 ب.ظ
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
146
شنبه 31 تیر 1396   06:24 ب.ظ
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
177
پنج شنبه 29 تیر 1396   08:33 ب.ظ
توسط:nazaninfatemeh
پاسخ :
0
بازدید :
152
دسترسی سریع به انجمن ها