*** BTS چیست؟ ***

 
ali_kamali
ali_kamali
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 2067
محل سکونت : خراسان

*** BTS چیست؟ ***

BTS چیست؟
امروزه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از تلفن‌های سلول (همراه) استفاده می‌کنند. در واقع تلفن‌های همراه نوع پیشرفته رادیو تلفن‌های دهه 1880 هستند که در آن زمان روی خودروها نصب و استفاده می‌شد. این سامانه دارای یک یا چند دکل آنتن مرکزی برای هر شهر بود و هر دکل می‌توانست تا 25 کانال ارتباطی را تا شعاع 40 الی 50 مایل پوشش دهد اما به علت محدودیت کانال‌های ارتباطی امکان مشترک شدن برای همه وجود نداشت. تلفن همراه سامانه‌ای سلولی است است زیرامناطق تحت پوشش آن به سلول های تقریبا 6گوش(6ضلعی) تقسیمبندی می شود. بدین ترتیب کل فضای مورد نظرتحت پوشش سلول‌های مختلف قرار می‌گیرند. درمرکز هر سلول یک دکل آنتن به نام BTS نصب می‌شود و بر حسب ظرفیت هر سلول تعداد مشترکان تغییر می‌کند.

درحقیقت بی تی اس همان فرستنده و گیرندههای کوچکی هستند که در نقاط مختلف شهر نصب میشوند و به کمکآنها مشترکین آنتندهی میشوند برای داشتن یک لینک باید فرستنده بی تی اس را هم فرکانس با گیرنده گوشی وگیرنده بی تی اس را هم فرکانس با فرستنده گوشی تنظیم کرد.


هدف از راه اندازی ایستگاه‌های بی تی اس دو مورد است:

    تامین پوشش رادیویی(بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست)
    تامین نیازهاي ترافیکی

 نحوه نصب آنتنهاي BTS
براي نصب آنتنهاي بی تی اس فواصل معینی در نظر گرفته میشود. این فواصل براساس قواعد خاصی تعیین میشوندکه از جمله آنها میتوان به ظرفیت آنتن منصوبه، تعداد مشترکین موجود در هر منطقه و کاهش تشعشات آنتن اشارهکرد نزدیک بودن آنتنهاي بی تی اس باعث کاهش تشعشات میشود به طوریکه در طی یک مسیر چند آنتن بی تیاس براي پوشش دهی نصب میشود. تعداد آنتنهاي بی تی اس معمولا در مناطقی که استفاده از تلفن همراه بیشتراست زیاد میشود مثلا در شهرهاي بزرگ تعداد آنتنهاي بی تی اس بیشتر از مناطق دیگر است.

انواع BTS:   
:MICRO BTS
قابل استفاده در نقاط مسکونی و تجاري
برد: 500 متر
:INSIDE CITY BTS
:OUTSIDE BTS
قابل استفاده در خارج شهر
برد: 35 کیلومتر
وظایف BTS به طور مختصر:
رمزنگاري- پنهان نمودن- مالتی پلکس- مدولاسیون سیکنالهاي ارسالی و دریافتی
 برای آنتنRF  تهیه سیگنال
MS  همزمانی سیگنال و زمان به
تخصیص فرکانس به موبایل
MS آنالایز و اندازه گیري سیگنال هاي دریافتی از
بررسی امواج BTS بروی انسان:
استفاده تلفن همراه بسیاري از مشکلات را برطرف کرده و به هر کاربري این امکان را می دهد که با دورترین نقاط ممکننیز ارتباط برقرار کنداما نکته مهم در این میان که شاید از دید بسیاري مخفی مانده است، توجه به این نکته است که هرتکنولوژي در کنارمزایاي بی شمارخود داراي معایبی نیز هست. معایبی که شاید روشن شدن آن باعث شود ازاینتکنولوژي ها بشکل بهینه استفاده شود آنتن هاي بی تی اس به هیچ وجه ضرر و زیانی براي مردم ندارند، چرا که اینآنتنها معمولا در بالاي ساختمانها و به گونهاي نصب میشوند که شدت امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از آنها درسطح زمین بسیار پایین تر از حد مجاز باشد تا هیچ گونه خطري را براي افراد به وجود نیاورد.

 
 سیر تکاملی BTSهای شرکت نوکیا:
G2 (سنگین - مشکل کابل کشی)
INTRA TALK (داس)
TALK FAMILY (تحت ویندوز)
ULTRA SITE (تنظیم خودکار تجهیزات)
قوامین خوشه‌بندی BTSها:
فرکانس داخل هر سکتور بایستی با یکدیگر 3 فرکانس اختلاف داشته باشند.
فرکانس‌هاي سکتورهاي مجاور داخل یک سلول بایستی با هم 2 فرکانس اختلاف داشته باشند.
فرکانس‌هاي سلول‌هاي مجاور بایستی با یکدیگر یک اختلاف داشته باشند
نتیجه گیري نهایی:
با توجه به اطلاعات فوق، شرایط نصب و بهرهبرداري از آنتنهاي بی تی اس در ایران، به گونهاي است که در شرایطفعلی بر مبناي اطلاعات تایید شده توسط مجامع علمی جهانی، مردم میتوانند بدون نگرانی، ازاین فناوري سودمنددربرقراري ارتباطات بهرهمند باشند. ضمنا سازمان انرژي اتمی ایران (مرکز نظام ایمنی هسته اي-امورحفاظت دربرابراشعه) به طور مستمر، بر عملکرد اپراتورهاي تلفن همراه نظارت دارد تا اطمینان حاصل گردد که همواره شدتمیدان‌هاي الکترومغناطیسی ناشی از نصب آنتنهاي فوق، در محلهاي کار و زندگی مردم، با استانداردهاي مربوطهمطابقت دارد.

گردآوری: مهندس مرتضی عباسی - مهندس محمد ذوالفقارزاده


منبع:
 پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا
 

لحظه لحظه زندگی را سپری میکنیم تا به خوشبختی برسیم ٬

غافل ازاینکه خوشبختی در همان لحظه ای بود که سپری شد.

 

دوشنبه 15 دی 1393  02:33 ب.ظ
تشکرات از این پست
ria1365
دسترسی سریع به انجمن ها