عضویت العربیة English
امام حسین علیه السلام: چشمان هر کس که در مصیبت‌هاى ما قطره‌اى اشک بریزد، خداوند او را در بهشت جاى مى‌دهد. احقاق الحق، ج 5، ص523

رفتار درمانی کودک (ویژه والدین)

 
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1538
محل سکونت : اصفهان

رفتار درمانی کودک (ویژه والدین)
جمعه 27 فروردین 1395  12:03 ق.ظ

 

رفتار درمانی کودک (ویژه والدین)

تربیت کودک:boy:

 

رفتار در:girl::person_with_blond_hair:
:point_up_2:به هنگام دستور دادن، از سئوال كردن يا بيان اظهـاري غيـر مسـتقيم ماننـد »بالا و پايين پريدن بر روي كاناپه كار خوبي نيست!« خودداري كنيد.

:woman:به كودك نگوييد »چرا بر روي كاناپه بالا و پايين ميپري؟«
:boy:زيرا ممكن است در اينصـورت او لبخندي به شما تحويل دهد و بگويد »آخر، خيلي با مزه است!«

:dart:نكته مهم: همچنين، هنگامي كه رفتار بد در حال اتفاق افتادن است، بـراي قـانون خـود استدلال نياوريد، زمان توضيح دلايل، قبل از قـانون شـكني كـودك و يـا زمـاني است كه رفتار نامناسب او پايان يافته است.

:woman:در حاليكه، كودك هنوز مشغول بـالا و پايين پريدن بر روي كاناپه است، به او نگوييد »تو نبايد روي كاناپه بالا و پايين بپري. پول زيادي براي آن داده ام. هنوز قسطهاي آن تمام نشده است. فنرهايش در ميرود

:woman:بلكه فقط بگوييد »از كاناپه بيا پايين!«

:laughing:پس از آنكه دستور خود را داديد، احتمالا كودك به دستور شما توجه كـرده و از كاناپه پايين خواهد آمد. با اين وجود، بياييد فرض كنـيم كـه كودك تصـميم ميگيرد كه از دستور شما سرپيچي كند. شايد او بخواهد كه شـما را بيازمايـد و ببيند آيا شما براي حمايت از دستور خود، چيزي در اختيار داريد؟ براي حمايت از دستوري كه داده ايد، لازم نيست كه به شدت كودك را تنبيه كـرده و يـا او را به تنبيه تهديد نماييد. اين كار ممكن است موجب پيچيدگي بيشتر يـك مسـألهدشوار ميان والد وكودك شود.

:dart:

 

تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1538
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:رفتار درمانی کودک (ویژه والدین)
جمعه 27 فروردین 1395  12:04 ق.ظ

 

دادن دستورات موثر به كودكتان( فهرست والدين) :heavy_check_mark:اين گامها را برداريد:
ـــــــ 1. به كودك خود نزديك شويد.
ـــــــ 2. حالت چهره جدي داشته باشيد.
ـــــــ 3. او را به نام صدا كنيد.
ـــــــ 4. با او تماس چشمي برقرار كرده و آن را حفظ كنيد.
ـــــــ 5. از تن صداي محكم استفاده كنيد.
ـــــــ 6. دستوري مستقيم، ساده و روشن به او بدهيد. ـــــــ 7. در صورت لزوم با استفاده از محروميت زمانمند(صندلي قانون)، از دستور خود حمايت كنيد.

 

تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1538
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:رفتار درمانی کودک (ویژه والدین)
جمعه 27 فروردین 1395  12:05 ق.ظ

 

كودكان به انضباط و عشق نياز دارند.

:family:تربيت به معناي آموزشِ خود كنترلي و بهبود رفتار به كودك است.
:boy:كودك بـا دريافت عشق و انضباط از سوي شـما، احتـرام بـه خـود و خـود كنترلـي را يـاد ميگيرد.
ما به كودكان خود انضباط را ياد ميدهيم زيرا آنهـا را دوسـت داريـم و ميخواهيم كه آنها به بزرگسالاني مسئول و توانا تبديل شوند.
:woman:والـد مـوثر بـودن، مستلزم داشتن عشق و محبت، دانش، تـلاش و زمـان اسـت.
:dart:ايـن كانال اصـول اساسي تغيير رفتار و مهارتهاي عملي براي كمك به كودك را به شـما آمـوزش ميدهد.
با اين حال براي كمك واقعي به كودكتان، شما بايد به طور مستمر ايـن مهارتها را تمرين كرده و تلاش، زمان و همچنـين عشـق خـود را بـه ايـن كـار اختصاص دهيد.

 

تشکرات از این پست
zahra_53
ma1393
ma1393
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : شهریور 1393 
تعداد پست ها : 1538
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:رفتار درمانی کودک (ویژه والدین)
جمعه 27 فروردین 1395  12:06 ق.ظ

 

كودكي كه به لحاظ شخصي و اجتماعي سازگار اسـت، در مـورد خـود و ديگـران احسـاس خوبي دارد.
احساس او اين است كه »من خوبم« ، »تو خوبي«.

:dart:يك كودك سازگار از سوي والدين خود هم عشق و هم انضباط را دريافت كرده است. او بـه حقوق خود و ديگران احترام ميگذارد و از ديگـران هـم انتظـار دارد كـه بـه حقـوق او احتـرام بگذارند.

تشکرات از این پست
zahra_53
دسترسی سریع به انجمن ها