عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: نوروز، روزی است که قائم ما اهل بیت در آن ظهور می‌کند. بحارالأنوار، ج52، ص276

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه
دوشنبه 2 اسفند 1395  01:34 ب.ظ

برآن شدم تاآموزش زبان فرانسه رودرخدمتتون باشم باشدکه تاثیربیوفتد.باتشکر

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
دوشنبه 2 اسفند 1395  01:35 ب.ظ

به درس 1 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در درس اول می خواهیم با الفبای زبان فرانسوی و برخی از قواعد تلفظی این زبان آشنا شویم.

الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه کاملا مشابه الفبای انگلیسی است. پس یادگیری آن برای شما اصلا مشکل نخواهد بود. حتی ترتیب حروف در الفبای فرانسه هم با انگلیسی مشابه است. تنها تفاوت در نحوه ادا کردن حروف در الفباست. جدول زیر حروف الفبای زبان فرانسه را به شما نشان می دهد. فایل صوتی زیر به شما در تلفظ حروف الفبای زبان فرانسه کمک می کند:

پخش‌کننده صوت

00:00

00:00

برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.

a /a/ j /ʒi/ s /ɛs/
b /be/ k /ka/ t /te/
c /se/ l /ɛl/ u /y/
d /de/ m /ɛm/ v /ve/
e /ə/ n /ɛn/ w /dubləve/
f /ɛf/ o /o/ x /iks/
g /ʒɜ/ p /pe/ y /igrɛk/
h /aʃ/ q /ky/ z /zɛd/
i /i/ r /ɛʀ/    

 

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
دوشنبه 2 اسفند 1395  01:35 ب.ظ

تلفظ حروف در زبان فرانسه

تلفظ حروف و کلمات در زبان فرانسه در ابتدا برای همه زبان آموزان پیچیده است. برای درک بهتر تلفظ در این زبان باید به تفاوت ساختاری آن با فارسی دقت کنید. در زبان تقریبا تمام حروف به طور مستقیم به یک صدا تبدیل می شوند. حروف بی صدا به جز در مواردی معدود (مانند “و” در واژه خواهر) وجود ندارند.

تلفظ در زبان فرانسه در شکل اولیه از دو جهت با فارسی متفاوت است. اول اینکه ترکیبی از حروف در زبان فرانسه می توانند صدایی متفاوت را ایجاد کنند. احتمالا با در زبان انگلیسی هم تا حدی با این موضوع برخورد کرده اید مثلا ترکیب S+H صدای “ش” را در انگلیسی می سازد. ما معادلی برای این موضوع در فارسی نداریم. در زبان فرانسه ساختن این ترکیب های به مراتب پیچیده تر و رایج تر است. چند حرف می توانند به شکل های مختلف با هم ترکیب شوند و یک صدا را بسازند. پس در طور یادگیری تلفظ زبان فرانسه باید ساختار فارسی را برای یادگیری تلفظ فراموش کنید.

تفاوت دوم زبان فارسی و فرانسه در بی صدا بودن برخی حروف است. زبان فرانسه قواعد متفاوتی برای عدم تلفظ حروف دارد. این قواعد به هیچ عنوان غیر قابل درک نیستند. همانطور که نهایتا شما با این موضوع کنار آمده اید که حرف e در انتها کلمات انگلیسی خوانده نمی شود (مثلا bike را بایک می خوانیم نه بایکه) با قواعد تلفظ زبان فرانسه هم کنار خواهید آمد.

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
دوشنبه 2 اسفند 1395  01:36 ب.ظ

جدول تلفظ حروف

در جدول های پایین به برخی از قواعد اصلی و پایه در تلفظ زبان فرانسه می پردازیم. توجه داشته باشید که در این سطح از شما انتظار نمی رود که این قواعد را کاملا یاد بگیرید. (در طول درس های اولیه ما برای همه کلمات و جملات تلفظ آنها را آماده کرده ایم.) اما نیاز است به درک درستی از ساختار تلفظ در زبان فرانسه برسید.

IPA یا فونتیک حروف به شکلی از استاندارد از آوانویسی گفته می شود. سعی می کنیم در درس های اول آوانویسی واژه ها را در کنار آنها داشته باشیم تا بتوانید صداهای آنها را بهتر درک کنید. سعی کنید خودتان را در جدول با آوا نویسی ها آشنا کنید.

نکته: صداهای معادل شده در قسمت تلفظ حروف معادل های نزدیک به آن صدا هستند. توجه داشته باشید که در زبان فرانسه تقریبا تمام حروف صدادار (و بخشی از حروف بی صدا) به صورت متفاوتی از فارسی تلفظ می شوند. پس اگر می خواهید لهجه غلیظ فارسی نداشته باشید باید با تلفظ به صدایی که می شنوید برسید.

 

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
دوشنبه 2 اسفند 1395  01:36 ب.ظ

حروف و ترکیب حروف صدا دار

IPA       نحوه تلفظ کلمات مثال

حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا

[i]

ای

 vie ,  midi ,  lit ,  riz 

i, y

[y]

او

 rue ,  jus ,  tissu ,  usine 

u

[e]

اِ

 blé ,  nez ,  cahier ,  pied 

é, et, در پایان کلمه er و ez

[ø]

اُ

 jeu ,  yeux ,  queue ,  bleu 

eu

[ɛ]

 تفریبا اِ کشیده

 lait ,  aile ,  balai ,  reine 

e, è, ê, ai, ei, ais

[œ]

بین اُ و اِ

 sœur ,  œuf ,  fleur ,  beurre 

œu, eu

[a]

آ

 chat ,  ami ,  papa ,  salade 

a, à, â

[ɑ]

آ کشیده تر

 bas ,  âne ,  grâce ,  château 

a, â

[u]

او

 loup ,  cou ,  caillou ,  outil 

ou

[o]

بین اُ و او

 eau ,  dos ,  escargot ,  hôtel 

o, ô

[ɔ]

آ کوتاه تا حدی به سمت اُ

 sol ,  pomme ,  cloche , horloge 

o

[ə]

بین اَ و اِ

 fenêtre ,  genou ,  cheval , cerise 

e

 

حروف شبه صدادار فرانسوی
IPA نحوه تلفظ کلمات مثال حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا
[w] مشابه واو در زبان عربی  fois ,  oui ,  Louis oi, ou
[ɥ] واو عربی + ای  lui ,  suisse  ui
[j] مشابه حرف بی صدای “ی”  oreille ,  Mireille  ill, y

 

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
دوشنبه 2 اسفند 1395  01:37 ب.ظ

صداهای تو دماغی

صداهای تو دماغی زبان فرانسه صداهایی هستند که در فارسی هیچ معادلی ندارند. ممکن است شما در زمان غرغر کردن یا ادا درآوردن و مسخره بازی صداهای مشابهی را درآورده باشید اما در زبان فرانسه این صداها بخشی از ساختار تلفظ زبان را ساخته اند. این صداها مشابه صداهای قبلی گفته شده هستند اما تو دماغی تلفظ می شوند. گاهی انتهای این صداها تا حدی به سمت صدای نون می رود.

 

صداهای تو دماغی زبان فرانسه
IPA نحوه تلفظ کلمات مثال حروف/ ترکیب حروف سازنده این صدا
[ã] آ تو دماغی  gant ,  banc ,  dent  en, em, an, am, aon, aen
[ɛ̃] اِ تو دماغی  pain ,  vin ,  linge  in, im, yn, ym, ain, aim, ein, eim, un, um,
en, eng, oin, oing, oint, ien, yen, éen
[œ̃] بین اُ و اِ تو دماغی  brun ,  lundi ,  parfum  un
[õ] بین اُ و او تو دماغی  rond ,  ongle ,  front  on, om

 

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
دوشنبه 2 اسفند 1395  01:37 ب.ظ

حروف بی صدای فرانسوی
ex + صدادار اِگز  examen ,  exercice 
ex + بی صدا اِکس  exceptionnel ,  expression 
ch (برای کلمات با ریشه لاتین) ش  architecte ,  archives 
ch (برای کلمات با ریشه یونانی) ک  orchestre ,  archéologie 
ti + vowel (éبه جز ) سی  démocratie ,  nation 
c + e, i, y; or ç س  cent ,  ceinture ,  maçon 
c + a, o, u ک  caillou ,  car ,  cube 
g + e, i, y ژ  genou ,  gingembre 
g + a, o, u گ  gomme ,  ganglion
th ت  maths ,  thème ,  thym 
j ژ  jambe ,  jus ,  jeune 
qu, q آخر کلمات ک  que ,  quoi ,  grecque 
h ساکت  haricot ,  herbe ,  hasard 
صدادار + s + صدادار ز  rose ,  falaise ,  casino 
x + صدادار ز  six ans ,  beaux arts 
پایان کلمه x س  six ,  dix ,  soixante  (فقط همین 3 کلمه!)

نکته 1: زبان فرانسه حروف ناخوانده زیادی دارد. تقریبا تمام حروف بی صدا در آخر کلمات به جز حروف  C, R, F و L تلفظ نمی شوند.

نکته 2: فرانسوی ها کلمات را در جمله هم به صورت به هم چسیده می خوانند پس ممکن است حرف آخر یک کلمه با حرف اول کلمه بعد ترکیب شود و تا حدی متفاوت تلفظ شود.

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
یک شنبه 8 اسفند 1395  11:44 ق.ظ

به درس 2 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با جنسیت اسامی در زبان فرانسه آشنا شویم.

در زبان فرانسه اسامی می توانند یکی از دو جنسیت مذکر یا مونث را داشته باشند. دانستن نکات زیر به شما در شناختن جنسیت اسامی کمک می کند:

 • در مورد موجودات زنده ای که دارای جنسیت هستند در بیشتر موارد جنسیت گرامری آنها از جنسیت طبیعی آنها تبعیت می کند. یعنی افراد و حیوانات نر تقریبا همیشه اسم مذکر دارند.
 • در مورد اسامی که به اشیا یا مفاهیم انتزاعی اشاره می کند جنسیت معمولا با توجه به حروف آخر اسامی مشخص می شود. این قواعد تا حدی برای سطح ابتدایی پیچیده هستند ولی در اینجا تا حدی ساده به آنها اشاره می کنیم.
 • حالت جمع اسامی فاقد جنسیت است. یعنی حالت جمع اسامی مذکر و مونث تفاوتی با هم ندارد.

روشهای شناسایی جنسیت اسامی

ساده ترین روش برای شناسایی جنسیت اسامی توجه به حروف تعریف آن است. حروف تعریف تا حد زیادی می توانند به شما در تشخیص جنسیت اسامی کمک کنند. در زبان فرانسه یک اسم با توجه به جنسیت یا شرایطش می تواند 4 حالت متفاوت از حروف تعریف معرفه را داشته باشد:

 • برای اسامی مذکری که با حروف بیصدا شروع می شوند از حرف تعریف “le” استفاده می شود.
 • برای اسامی مونثی که با حروف بیصدا شروع می شوند از حرف تعریف “la” استفاده می شود.
 • برای اسامی مذکر یا مونثی که با حروف صدادار شروع می شوند از حرف تعریف “‘l” استفاده می شود.
 • برای همه اسامی جمع از حرف تعریف “les” استفاده می شود.

جدول زیر به صورت خلاصه همین موضوع را نشان میدهد:

مذکر مونث پیش از حرف صدادار جمع
 le lit 


/lə li/
تخت

 la pomme 


/la pɔm/
سیب

 l’oiseau 


/lwazo/
پرنده

 les gants 


/le ɡɑ̃/
دستکش ها

نکته 1: اگر اسامی جمع با حروف صدادار شروع شوند باز هم از les استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

 l’oiseau (پرنده)  les oiseaux  (پرنده ها)

نکته 2: برای اسامی که با حروف صدادار شروع می شوند نمی توان از حرف تعریف معرفه برای تشخیص جنسیت استفاده کرد. (معمولا در لغت نامه هم جنسیت این اسامی را کنار آنها می نویسند)

چطور جنسیت اسامی فرانسوی را یادبگیریم؟

در طول زمان تا حدی با قواعد شناسایی جنسیت اسامی در زبان فرانسه آشنا خواهید شد. اما در سطح ابتدایی هر زمان اسمی را یاد میگیرید جنسیت آن را هم یاد بگیرید. در مورد اسامی که حروف صدادار شروع می شوند جنسیت آنها در کنار اسم نوشته می شود. در ضمن همیشه می توانید از لغت نامه هم برای این کار کمک بگیرید.

 

تمرین: جنسیت اسامی زیر را شناسایی کنید:

le cheval

la colombe

des filles

la maison

le bruit

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
یک شنبه 15 اسفند 1395  11:11 ق.ظ

به درس 3 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با ضمایر شخصی در زبان فرانسه آشنا شویم.

ساختار ضمایر شخصی در زبان فرانسه تا حد زیادی مشابه فارسی است و تا حد بیشتری به انگلیسی شباهت دارد پس یادگیری آن بسیار ساده خواهد بود. ضمایر شخصی زبان فرانسه با توجه به اول، دوم یا سوم شخص بودن و مفرد و جمع بودن از هم تفکیک می شوند. البته تنها برای ضمایر سوم شخص جنسیت هم در ضمایر تاثیر گذار است.

نکته: ضمایر معرفی شده در این بخش ضمایر شخصی فاعلی هستند. در درسهای آینده در مورد ضمایر شخصی دیگر صحبت می کنیم.

جدول ضمایر شخصی

  مفرد جمع
  فرانسه تلفظ فارسی فرانسه تلفظ فارسی
اول شخص je  /ʒə/ من nous  /nu/ ما
دوم شخص tu  /ty/ تو (دوستانه) vous  /vu/ شما (تو محترمانه)
سوم شخص il  elle  on  /il/
/ɛl/
/ɔ̃/
او، آن (مذکر)
او، آن (مونث)
یک، یکی، چیزی، کسی
 ils elles  /il/
/ɛl/

آنها (مذکر)

آنها (مونث)

 

نکات مرتبط با ضمایر

 • ضمایر il و elle زمانی که برای اشیاء استفاده شوند در واقع معنای “این” یا “آن” می دهند. توجه داشته باشید که در زبان فرانسه برای هر اسم مذکر یا مونث (بدون توجه به اینکه جنسیت طبیعی آن چیست) باید از ضمیر مناسب استفاده کرد.
 • اگر بخوانید به چند فرد یا چیز مونث اشاره کنید از ضمیر elles استفاده می کنید برای افراد یا چیزهای مذکر هم به همین صورت از ضمیر ils استفاده می کنید. اگر به مجموعه ای از افراد یا چیزهای مذکر و مونث اشاره می کردید از ilsاستفاده می کنید.
 • مانند زبان فارسی در فرانسه هم برای اشاره محترمانه به دوم شخص از حالت جمع آن استفاده می شود.
 • در صورتی که ضمیر je یا tu پیش از واژه ای که با حروف صدادار شروع می شود قرار بگیرند به صورت j’ و t’ کوتاه می شوند.
 • ضمیر on در واقع یک ضمیر نکره است. تا حدی شبیه استفاده ای که ما از واژه “یارو”، “طرف” می کنیم است، البته این ضمیر معادل دقیقی در فارسی یا انگلیسی ندارد. اما بعدا با کاربرد آن بیشتر آشنا خواهید شد.

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:آموزش زبان فرانسه
یک شنبه 22 اسفند 1395  01:42 ب.ظ

به درس 4 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با فعل être به معنی بودن آشنا شویم و از آن برای ساختن جملات ساده استفاده کنیم.

مثل بیشتر زبان های اروپایی در زبان فرانسه نیز فعل بودن (être) یک فعل کاملا بی قاعده است. این بدان معناست که شما باید نحوه صرف شدن آن را برای حالت ها و ضمایر مختلف یاد بگیرید. در درس قبل با ضمایر شخصی زبان فرانسه آشنا شدیم. حالا سعی می کنیم فعل بودن را برای هر یک از این ضمایر صرف کنیم. جدول زیر نحوه صرف این فعل را به شما نشان می دهد:

 

من هستم   je suis  /ʒə sɥi/ ما هستیم   nous sommes  /nu sɔm/
تو هستی   tu es  /ty ɛ/ شما هستید   vous êtes  /vu zɛt/
او (مذکر) هست
او (مونث) هست
یکی هست

  il est 

 elle est 


  on est 

/il ɛ/
/ɛl ɛ/
/ɔ̃ nɛ/

آنها (مذکر) هستند.

آنها (مونث) هستند.

  ils sont 


  elles sont 

/il sɔ̃/
/ɛl sɔ̃/

فعل être یکی از پرکاربرد ترین افعال زبان فرانسه است پس نحوه صرف آن را به خوبی یاد بگیرید. از طریق استفاده از این فعل می توانید جملات ساده ای بسازید و خود را معرفی کنید:

  Je suis Mahshid. 

(من مهشید هستم.)

  Vous êtes Tom. 

(تو تام هستی.)

  Il est Reza. 

(او رضا است.)

  Elle est Paria. 

(او پریا است.)

 

صحبت کردن در مورد شغل ها

برای تمرین بیشتر فعل بودن سعی می کنیم به شغل افراد اشاره کنیم. اشاره کردن به شغل افراد در زبان فرانسه تا حد زیادی مشابه فارسی است. در فارسی ما جمله را به صورت “من یک … هستم.” می سازیم. برای مثال “من یک معلم هستم.”، “تو یک راننده هستی” و به همین صورت. معادل “یک” در زبان فرانسه واژه “un(e)” است. حرف “e” به این دلیل داخل پرانتز قرار گرفته که تنها برای اسامی مونث استفاده می شود.

 

 un acteur  (یک بازیگر مرد)  une actrice  (یک بازیگر زن)

حالا یک جمله ساده را در مورد تام کروز می سازیم!

 

  Tom cruise est un acteur. 

(تام کروز یک بازیگر است.)

حالا همین جمله را در مورد یک بازیگر زن می سازیم. برای مثال جنیفر لورنس

  Jennifer Lawrence est une actrice. 

(جنیفر لورنس یک بازیگر است.)

 

نکته: تنها برخی شغل ها در زبان فرانسه دارای جنسیت مونث هستند. در صورتی که شغلی شکل مونث نداشت برای زن و مرد از شکل مذکر آن استفاده می کنید. در این صورت همیشه از un برای  اشاره استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

 un chef  (آشپز مرد/زن)

  Mahshid est un chef. 

(مهشید یک آشپز است.)

  Reza est un chef. 

(رضا یک آشپز است.)

 

اسامی شغل های بیشتر

  un médecin  (پزشک)

 un artiste ,  une artiste  (هنرمند مرد / هنرمند زن)  un ingénieur  (مهندس)  un avocat ,  une avocate  (وکیل مرد / وکیل زن)  un policier  (پلیس)  un professeur  (معلم)  un gérant  (مدیر)  un étudiant ,  une étudiante  (دانش اموز، دانشجوی مرد / زن)

 

تمرین: سعی کنید با شغل هایی که یاد گرفتید جملات ساده در مورد افراد واقعی یا خیالی بسازید.

خنده، سختي ها و مشكلات زندگي را كوچك و رنجهاي روحي را محو مي کند.ژول سیمون

farshon

farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 33783
محل سکونت : خراسان رضوی
دسترسی سریع به انجمن ها