عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.

قرض دادن بهتره یا صدقه دادن؟؟

قرض دادن بهتره یا صدقه دادن؟؟
شنبه 28 مرداد 1396  06:20 ق.ظ

 

بنام خدا

فضیلت قرض دادن در کلام خدا‏

در قرآن آمده است" كیست آن كس كه به خدا وامى نیكو دهد تا [نتیجه ‏اش را] براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد؟".

Image result for ‫تصویر برای حدیث قرض دادن‬‎

حدیث 1. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: مردى وارد بهشت شد. دید كه بر درِ آن، نوشته است:" [ثواب‏] صدقه، ده برابرِ آن است و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر".

2. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: شبى كه مرا به آسمان بردند، دیدم كه بر درِ بهشت، نوشته است:" [ثواب‏] صدقه، ده برابرِ آن است و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر".

3. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: وارد بهشت شدم. دیدم بر در آن، نوشته است:" [ثواب‏] صدقه، ده برابر است و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر".

گفتم: اى جبرئیل! چرا صدقه ده برابر و قرض، هجده برابر است؟ گفت:" زیرا صدقه به دست نیازمند و بى‏نیاز مى‏رسد؛ امّا قرض، جز به دست‏ كسى كه به آن نیاز دارد، نمى‏رسد".

4. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: شبى كه به آسمان برده شدم، دیدم كه بر درِ بهشت نوشته است:" [ثواب‏] صدقه، ده برابر آن است و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر".

گفتم: اى جبرئیل! از چه رو، قرض دادن برتر از صدقه است؟ گفت:" چون نیازمند، [گاه‏] دارد و باز، دستِ سؤال دراز مى‏كند؛ امّا قرض‏خواه تقاضاى قرض نمى‏كند، مگر از روى نیاز".

5. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: [ثواب‏] صدقه، ده برابر است و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر و [ثواب‏] صله دادن به برادران، بیست برابر و [ثواب‏] صله دادن به خویشاوند، بیست و چهار برابر.

6. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: خداوند عز و جل فرمود:" من، دنیا را میان بندگانم كالایى براى داد و ستد قرار دادم. پس اگر كسى از دنیا به من قرضى بدهد، به ازاى هر یك از آن قرض دادن‏ها ده تا هفتصد برابر و هر چند برابر كه بخواهم، به او مى‏دهم".

7. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر كس به اندوهگینى [كه مالش را از دست داده‏]، قرض دهد و در پس گرفتن آن مراعات كند، عمل را از نو شروع كرده است (گناهانش پاك شده) و خداوند به ازاى هر درهم، هزار قِنطار (صد رَطل) از [درهمِ‏] بهشت به او عطا مى‏كند.

8. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: كسى كه برادر مسلمانش در قرضى به او نیاز پیدا كند و او بتواند قرض بدهد و چنین نكند، خداوند، بوى بهشت را بر او حرام مى‏گردانَد.

مهلت دادن به بدهكار تنگ‏دست‏

قرآن" و اگر [بدهكارتان‏] تنگ‏دست باشد، پس تا [هنگام‏] گشایش، مهلتى به او دهید و [اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن، براى شما بهتر است، اگر بدانید".

حدیث 1. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر كس به تنگ‏دستى مهلت دهد، در هر روز براى او ثواب صدقه ‏اى برابر با طلبى كه از او دارد، بر عهده خداست، تا زمانى كه مال خود را دریافت كند.

2. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر كه به تنگ‏دستى مهلت دهد، خداوند، در روزى كه هیچ سایه ‏اى جز سایه او نیست، وى را در سایه خود در مى‏آورد.

3. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر كس به مؤمنى قرضى دهد و [براى پس گرفتن آن‏] صبر كند تا دستش باز شود، مال او زكات محسوب مى‏شود و در نماز با فرشتگان است تا این كه قرضش به او برگردانده شود.

4. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر كه به بدهكار خود مهلت دهد یا از طلب خود در گذرد، روز قیامت در سایه عرش خواهد بود.

5. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر كه مى‏خواهد دعایش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگ‏دستْ مهلت دهد.

6. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: حقّ خود را با خویشتندارىِ كامل یا غیر كامل بگیر (در هنگام مطالبه و گرفتن حقّت سختگیرى نكن).

7. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: بترسید از نفرین تنگ‏دست!

8. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله:" مردى از گذشتگان، مورد حسابرسى [خداوند] قرار گرفت و هیچ كار خوبى از او پیدا نشد، مگر همین كه توانگر بود و با مردم، معاشرت مى‏كرد و به چاكرانش دستور مى‏داد كه از تنگ‏دست، در گذرند .... خداوند متعال فرمود: ما به این كار (گذشت و بخشش)، سزاوارتریم. از او در گذرید".

9. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: همچنان كه بدهكار تو، اگر توانگر باشد، روا نیست در پرداخت بدهى‏ اش به تو تعلّل ورزد، بر تو نیز روا نیست كه اگر بدانى تنگ‏دست است، او را تحت فشار قرار دهى.

10. الترغیب و الترهیب به نقل از ابن عبّاس: پیامبر خدا، وارد مسجد شد و فرمود:" كدام یك از شما خوش دارد كه خداوند عز و جل او را از گرماى سوزان دوزخ، نگه دارد؟".

گفتیم: اى پیامبر خدا! همه ما خوش داریم.

فرمود:" هر كه به تنگ‏دستى مهلت دهد، یا بر او ببخشد، خداوند عز و جل وى را از گرماى سوزان دوزخ، نگه مى‏دارد".

نكوهش قرض كردن‏

1. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: از وام گرفتن بپرهیزید، كه غصّه شب و خوارىِ روز است.

2. الخصال به نقل از ابو سعید خُدرى: شنیدم كه پیامبر خدا مى‏فرماید:" از كفر و وام، به خدا پناه مى‏برم".

گفته شد: اى پیامبر خدا! آیا وام با كفر برابرى مى‏كند؟ فرمود:" آرى".

ترغیب به یادداشت كردن بدهكاریها

قرآن" اى كسانى كه ایمان آورده‏ اید! هر گاه به وامى تا سررسیدى معیّن، با یكدیگر معامله كردید، آن را بنویسید. و باید نویسنده ‏اى [صورت معامله را] بر اساس عدالت، میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده ‏اى نباید از نوشتن خوددارى كند؛ همان گونه [و به شكرانه آن‏] كه خدا او را آموزش داده است. و كسى كه بدهكار است، باید املا كند و او (نویسنده) بنویسد. و از خدا كه پروردگار اوست، پروا نماید و از آن، چیزى نكاهد. پس اگر كسى كه حق بر ذمّه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا خود نمى‏تواند املا كند، پس ولىّ او باید با [رعایت‏] عدالت، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت بطلبید. پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، از میان گواهانى كه [به عدالت آنان‏] رضایت دارید، [گواه بگیرید] تا [اگر] یكى از آن دو [زن‏] فراموش كرد، [زنِ‏] دیگر، وى را یادآورى كند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خوددارى ورزند. و از نوشتن [بدهى‏] چه خُرد باشد یا بزرگ، ملول نشوید، تا سررسیدش [فرا رسد]. این [نوشتن‏]، نزد خدا عادلانه ‏تر و براى شهادت، استوارتر، و براى این كه دچار شك نشوید، [به احتیاط] نزدیك‏تر است، مگر آن كه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را میان خود [دست به دست‏] برگزار مى ‏كنید. در این صورت، بر شما گناهى نیست كه آن را ننویسید. و [در هر حال،] هر گاه داد و ستد كردید، گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند، و اگر چنین كنید، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا كنید، و خدا [بدین گونه‏] به شما آموزش مى‏دهد، و خدا به هر چیزى داناست".

حدیث 1. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: چند گروه ‏اند كه دعایشان مستجاب نمى‏ شود، از جمله كسى كه وام مدّت‏ دار به كسى بدهد؛ امّا آن را یادداشت نكند یا چند گواه نگیرد.

نهى از تعلّل در پرداخت بدهى‏

قرآن" و اگر در سفر بودید و نویسنده ‏اى نیافتید، وثیقه‏ اى بگیرید؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر را امین دانست، پس آن كس كه امین شمرده شده، باید سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از خداوند كه پروردگار اوست، پروا كند. و شهادت را كتمان مكنید، و هر كه آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است؛ و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید، داناست".

حدیث 1. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: اگر كسى بتواند حقّ كسى را بپردازد و تعلّل ورزد، هر روز كه بگذرد، گناه باجگیر برایش نوشته مى‏شود.

2. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: بدهى، سه گونه است: كسى كه هر گاه طلبكار باشد، مهلت مى‏دهد و چون بدهكار باشد، [به موقع‏] مى‏پردازد و تعلّل (كوتاهى و تأخیر) نمى‏ورزد. چنین كسى سود مى‏برَد و زیان نمى‏كند؛ و كسى كه اگر طلبكار باشد، به موقع مى‏گیرد و اگر بدهكار باشد، نیز به موقع مى‏پردازد. چنین كسى نه سودى مى‏برد و نه زیانى مى‏كند؛ و كسى كه اگر طلبكار باشد، به موقع پس مى‏گیرد و اگر بدهكار باشد، در پرداخت آن تعلّل مى‏ورزد، چنین كسى زیان مى‏كند و سودى نمى‏برد.

3. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: تعلّل ورزیدن توانگر [در پرداخت بدهى‏]، ظلم است.

منابع:

محمدى رى شهرى و همكاران‏،

حكمت نامه پیامبر اعظم صلى الله علیه و آله و سلم(فارسى) ،ج‏8،ص:285 به نقل از سایت اهل البیت علیهم السلام

بخش قرآن تبیان

 

                  

shirdel2

shirdel2
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1393 
تعداد پست ها : 4371
محل سکونت : یزد
ravabet_rasekhoon ali_81 nazaninfatemeh rezajafarizadeh تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها