عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

آموزش زيست محيطي، رهيافتي مناسب جهت حرکتب به سوي آينده پايدار

آموزش زيست محيطي، رهيافتي مناسب جهت حرکتب به سوي آينده پايدار
چهارشنبه 27 بهمن 1389  02:25 ب.ظ


لطفاً در ابتد خودتان را براي خوانندگان محله ما معرفي کنيد واينکه سازمان حفاظت محيط زيست و در حال حاضر مدير کل دفتر مشارکت و آموزش همگاني سازمان حفاظت محيط زيست مي باشم.
هدف سازمان حفاظت محيط زيست تحقق اصل پنجانهم قانون اساسي مي باشد. همانطور که مي دانيد در سطح ملي نيز بر حفاظت از محيط زيست با استفاده از ابزار آموزش تأکيد شده است. چارچوب حرمت کلان هر کشوري، نوع نگاه حکومت و طرز رفتار ملت با موضعات واز جلمه با محيط زيست درميثاق ملي کشورها که به نام قانون اساسي شناخته مي شود متحلي است. از اين نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص يک اصل (پنجاهم) به حفاظت از محيط زيست جزء پيشگامان توجه به اين موضع حيات است و عزم و اراده ملي براي پاسداري از ميراث طبيعي خود را به نمايش گذاشته است و از آن مهمتر اينکه حفاظت از محيط زيست يک وظيفه عمومي تلقي شده و بار مسئوليت آن بر دوش تک تک سازمان ها و افراد جامعه، نهادهاي دولتي و مدني نهاده شده، دولتمردان، سياستگزاران، صنعتگران، کشاورزان، زنان، مردان، پيران، کودکان و نوجوانان همه و همه در برابر آن مسئول شناخته شده اند. نکته قابل توجه در اصل پنجاهم قانون اساسي اين است که حفاظت محيط زيست بر توسعه فعاليت هاي اقتصادي ترجيح يافته و در صورت بروز تعارض بين اني دو، آنکه بايد به قربانگاه برود توسعه اقتصادي است، بنابراين اصل پنجاهم قانون اساسي واجد محورهاي زير است:
- تجلي عزم و اراه ملي براي پاسداري از ميراث طبيعي.
- حفظ محيط زيست وظيفه هنگاني شناخته شده است.
- حفظ محيط زيست بر توسعه اقتصادي تقدم دارد.
مفهم آموزش همگاني محيط زيست چيست و چطور مي توان به آن دست يافت؟
آموزش همگاني محيط زيست همان آموزش توسعه پايدار است و ابزراي مناسب براي فراهم آوردن زمينه تغيير در دانش، برگشت، ارزش، رفتار و شيوه زندگي اجتماعي آحاد جامعه در مواجهه با طبيعت و محيط زيست است. اين آموزش داراي دو وجه مي باشد اولاً همه اقشار، طبقات و صنوف اجتماعي مخاطب آموزش محيط زيست هستند و در تدوين برنامه هاي آن نمي تون گروه يا طبقه اي را به هر دليل بي نياز از اين آموزشها به حساب آورد. ثانياً آموزش دهيد محيط زيست در حيطه صلاحيت و توان يک نهاد مسئول حفاظت از محيط زيست نيست. همه ارگانها و نهادهاي مسئول آموزش درکشو در حوزه و حدود خود با استناد به دستور کار 21 کنفرانسي جهاني ريو 1992ـ اهداف آموزش براي همه "EFA" سند اجلاس ژوهانسبورگ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل پنجاهم)در قبال آموزش محيط زيست مسئول هستند.
با توجه به اينک سهل ترين، کم هزينه ترين و سريع ترين راهي که بتواند زمنيه تحقق آموزش يکپارچه محيط زيست را فراهم آورد ايجاد ظرفيت مناسب در برنامه ريزي کشور از طريق تدوين برنامه جامع و هدفمند در حوزه آموزش محيط زيست و توسعه پايدار مي باشد که "خوشبختانه" برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست در دبيرخانه کارگروه بند الف ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه کشور که در سازمان حفاظت محيط زيست مسقتر مي باشد با همکاري نهادها، سازمان ها و وزاذتخانه هاي مربوطه تهيه و به تصويب کميسيون زيرنياي دولت رسيده است.
نگاه برنامه جامع آموزش هنگاني محيط زيست به آموزش کودکان چگونه است؟
همانطور که مي دانيم نتايج پژوهشهاي علمي نشان مي دهد که فرآيند جامع پذيري با هدف تغيير رفتار در سنين کودکي آغاز مي شود. با توجه به اينکه کودکان امروز آينده سازان فردا مي باشن. اين برنامه توجه خاصي به آموزش زيست محيطي کودکان دارد.
-آ»وزش زيست محيطي به کودکان بايد چگونه باشد؟
سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يک دستگاه حاکميتي عهده دارد، نظارت و پايش بر عملکرد دستگه ها و وزارتخانه هاي مربوطه بوده که فعاليت هاي آن به گونه اي بر سلامت ممحيط زيست تأثيرگذار مي باشدو با توجه به شرح وظايف ومأموريت وزارتخانه ها و سازمانها، نهادهاي آموزشي و بعضاً متولي مي توانند براساس تحقيقات و بررسيهاي مربوطه نسبت به معرفي شيوه اي آموزشي به کودکان اظهار نظر نمايند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اطلاعات و نتايج پژوهشها و آثار تخريب محيط زيست اطلاع رسان رکده و هر دستگاه وزارتخانه اي با توجه به مخاطب خود اين مطلب را آموزش و ترويج نمايند. مسلماً با توجه به روحيه کودکان و حساسيت اين گروه سني برنامه هاي شاد و مرفح و آموزش در محيط هاي باز و بازيد از موزه ها مي تواند براي آنها از جذابيت بالايي برخوردار باشد.
ظرفيت هاي آموزش سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه آموزش اشاعه فرهنگ زيست محيطي به کودکان چگونه مي بشاد؟
با توجه به اينکه سازمان حفاظت محيط زيست بالغ از 5% مساحت کشور رت تحت پوشش مناطق تحت مديريت خود با عناوين پارکهاي ملي، منطقه حفاظت شده، پناهگاه حيات وحش و اثر طبيعي ملي قرار داده است، از اين رو بازديد کودکان از اين مکانها مي توايند در آشنايي آنها با مناطق طبيعي حيات وحش ايران و غيره مؤثر واقع شود همچنين وجود موزه هاي تاريخ طبيعي در استانهاي کشور و همچنين موزه تاريخ طبيعي پارک طبيعت پرديسان محفلي مناسب براي آشنايي کودکان با جاذبه هاي حيات وحش ايران قلمداد شود. که خانواه ها و مديران مدارس با هماهنگي قبلي مي تواند نسبت به بازديد از اين مکانها اقدام نمايند.
آقاي مهندس حشمتي سخن آخر چه پيامي براي مسئولين کشور در زمينه محيط زيست و آموزش آن داريد؟
افزايش ناپايداري، تهديدها زيست محيطي بشر را ناگزير کرده است که برا استمرار حيات خويش چاره انديشي نمايد. بهود وضعي محيط زيست به آن هدف کمک شاياني مي کند. امروزه شيوه هاي متعددي براي بهبود محيط زيست مطرح مي شود. رويکرد بازدارندگي و رويکرد مبتني بر اخلاق و رويکرد توسعه فرهنگي دانايي محور از جمله شيوه هاي مقابله با آسبي ها در همه حجوزه ها محسوب مي شود. از اين ميان نقش و اهميت رويکرد توسعه فرهنگي به نحو چشمگيري از ديگر رويکردها بيشتر است، اين رويکرد که هزينه، فراگير و پايدار است و در عين حال از مقبوليت اجتماعي بالاتر برخوردار است.
مهمترين ابزار توسعه فرهنگي دانايي محور در حوزه محيط زيست آموزش و جلب مشارکت هاي مردمي است. مباني حقوقي آن در سطح بين المللي فراهم و در سطح ملي توجه به آن روزافزون است. از اين رو جهت داشتن محيط زيست سالم که در آن همه فرزندان عزيزمان به سلامت زندگي نمايند ضرورت تعامل و هماهنگي بين دستگاه ها و سازمان ها جهت اجراي برنامه ها آموزشي ـ فرهنگي امري مهم و اجتناب ناپذير است.
منبع: نشريه کودک - ش 49
 

nikaeen

nikaeen

nikaeen
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1389 
تعداد پست ها : 225
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها