عضویت العربیة English
امام هادی علیه السلام فرمودند: شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر ، قربان ، غدیر و جمعه. بحار الأنوار، ج 98، ص 351

رشته زبان انگليسي

رشته زبان انگليسي
چهارشنبه 27 بهمن 1389  06:41 ب.ظ

رشته زبان انگليسي

 

رشته زبان انگليسي و ادبيات

 

در رشته زبان و ادبيات انگليسي طي سه ترم دروس پايه كه شامل خواندن ، نگارش و مكالمه است ، آموزش داده مي شود تا دانشجو با مسائل اساسي زبان آشنا گشته و آماده مطالعه دروس تخصصي خود گردد. كه دروسي شامل ادبيات انگليسي (درآمدي بر ادبيات ، فنون و صناعات ادبي , تاريخ ادبيات , شعر , رمان و نمايشنامه انگليسي ) ، ترجمه (ترجمه متون ساده و ادبي ) ، زبان شناسي و روش تدريس و آزمون سازي مي شود.

رشته مترجمي زبان انگليسي

دروس رشته مترجمي زبان انگليسي به سه بخش دروس عمومي ، تخصصي پايه و تخصصي اصلي تقسيم مي شود كه دروس عمومي و تخصصي پايه بين دو رشته زبان و ادبيات انگليسي و مترجمي زبان انگليسي مشترك است و دروس تخصصي اصلي مجزا مي باشد. يعني دانشجويان رشته مترجمي در اين بخش ، انواع دروس ترجمه مثل ترجمه انفرادي ، ترجمه پيشرفته ، ترجمه متون ادبي و اصول و روش ترجمه را مي گذارنند و دانشجويان زبان و ادبيات انگليسي شعر ، ادبيات نمايشي ، رمان و تاريخ ادبيات انگليسي را مطالعه مي كنند.

در ضمن لازم است گفته شود كه حتي در بخش دروس تخصصي اصلي نيز واحدهاي مشتركي بين دو رشته وجود دارد كه از جمله مي توان به زبان شناسي اشاره كرد.

توانمندي هاي لازم براي موفقيت در رشته هاي

زبان و ادبيات انگليسي و مترجمي زبان انگليسي

دانشجوي مترجمي انگليسي بايد در بدو ورود به دانشگاه تسلط كامل به زبان انگليسي داشته باشد و سپس وارد اين رشته گشته و در اينجا با اصول و ورش ترجمه يا زبان شناسي آشنا گردد همچنين يك دانشجوي مترجمي بايد به زبان فارسي تسلط كامل داشته باشد چون ترجمه از هر زباني به زبان فارسي علاوه بر مهارت در زبان انگليسي به مهارت بيشتري در زبان و نگارش فارسي نياز دارد.

البته صرف دانستن دو زبان ، انسان را مترجم نمي كند بلكه بايد دانشجو اطلاعات عمومي خوبي داشته باشد . مثلا نمي شود چيزي از فلسفه ندانست و يك كتاب فلسفي را ترجمه كرد و يا بدون اطلاع از زندگي ، افكار و دوران تاريخي يك نويسنده ، يكي از كتابهايش را ترجمه نمود. بنابراين دانشجوي اين رشته بايد با علوم مختلف آشنا باشد همچنين بايد به هدفي كه به خاطر آن زبان انگليسي را فرا مي گيرد خيلي علاقه مند باشد تا در دوران تحصيل با تكيه بر علاقه خويش ، سختيها و مشكلات را پذيرا شده و با پشتكار و تلاش موفق گردد.

 

دروس اصلي براي رشته هاي زبان انگليسي و ادبيات و مترجمي زبان انگليسي

خواندن و درك مفاهيم  1 و2

دستور و نگارش 1 و2

گفت و شنود آزمايشگاه 1 و  2

متون يادگيري زبان

نگارش پيشرفته

ترجمه متون ساده

اصول و روش ترجمه

كاربردهاي اصطلاحات و تعبيرات در ترجمه

آواشناسي انگليسي

درآمدي بر ادبيات انگليسي 1 و 2

خواندن متون مطبوعاتي

خواندن متون مطبوعاتي

نمونه هاي نثر ساده

بيان شفاهي داستان 1 و 2

نامه نگاري انگليسي

مقاله نويسي

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 1 و 2

اصول و روش تحقيق 1 و 2

اصول و روش تحقيق 1 و 2

آزمون سازي زبان

روش تدريس

 

 

 

دروس تخصصي براي رشته زبان انگليسي و ادبيات

كليات زبان شناسي 1 و 2

زبان دوم 1 و 2  (فرانسه يا آلماني )

داستان كوتاه

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي 1 و 2

فنون  و صناعات ادبي

ترجمه متون ادبي 1 و 2

نمايشنامه 1 و 2

شعر انگليسي

آشنايي با رمان 1 و 2

مكتب هاي ادبي

متون برگزيده نثر ادبي

 

 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داراي رشته هاي زبان انگليسي و

ادبيات و مترجمي زبان انگليسي

 

كارشناسي ارشد

كارشناسي

 

 

اسامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 

 

رديف

زبان انگلسيي و ادبيات انگليسي

آموزش زبان انگليسي

 

مترجمي زبان انگليسي

 

زبان و ادبيات انگليسي

 

 

 

 

×

دانشگاه اراك

1

 

 

 

×

دانشگاه اروميه

2

 

×

 

×

دانشگاه اصفهان

3

 

×

 

×

دانشگاه الزهراء _ تهران

4

 

 

 

×

دانشگاه ايلام

5

 

×

 

×

دانشگاه تبريز

6

 

×

 

×

دانشگاه تربيت معلم تهران

7

 

 

 

×

دانشگاه تربيت معلم _ سبزوار

8

×

×

 

×

دانشگاه تهران

9

 

 

 

×

دانشگاه خليج فارس _ بوشهر

10

 

 

 

×

دانشگاه رازي _ كرمانشاه

11

 

 

 

×

دانشگاه سمنان

12

 

 

×

×

دانشگاه سيستان و بلوجستان زاهدان

13

 

 

×

×

دانشگاه شهيد باهنر _ كرمان

14

 

 

 

×

دانشگاه شهيد بهشتي _ تهران

15

 

 

×

×

دانشگاه شهيد چمران _ اهواز

16

×

×

 

×

دانشگاه شيراز

17

×

 

×

×

دانشگاه علامه طباطبايي تهران

18

 

×

 

×

دانشگاه فردوسي _ مشهد

19

 

 

 

×

دانشگاه قم

20

 

 

 

×

دانشگاه كاشان

21

 

 

 

×

دانشگاه كردستان _ سنندج

22

 

 

 

×

دانشگاه گيلان _ رشت

23

 

 

 

×

دانشگاه لرستان_ خرم آباد

24

 

 

 

×

دانشگاه مازندران _ بابلسر

25

 

 

 

×

دانشگاه ولي عصر _ رفسنجان

26

 

 

 

×

دانشگاه يزد

27

 

×

 

 

دانشگاه تربيت مدرس _ تهران

28

 

×

 

 

دانشگاه علم و صعنت ايران_ تهران

29

 

×

 

 

 

مركز آموزش عالي غيرانتفاعي خاتم- تهران

30

 

دروس تخصصي براي رشته مترجمي زبان انگليسي

ساخت زبان فارسي

آشنايي با ادبيات معاصر ايران

نگارش فارسي

واژه شناسي

ترجمه پيشرفته 1 و 2

ترجمه متون اقتصادي

ترجمه متون علوم انساني (جامعه شناسي ، تعليم و تربيت ،روانشناسي،حقوق)

ترجمه متون سياسي

ترجمه  مكاتبات و اسناد (1 و 2) زبان دوم

ترجمه متون مطبوعاتي (1 و 2) زبان دوم

ترجمه شفاهي 1 و 2 و 3

ترجمه نوار و فيلم 1 و 2

بررسي مقابله اي ساخت جمله 1 و 2

اصول و مباني نظري

ترجمه متون ادبي

 

 

* اعداد 1 و 2 و 3 برخي از درسها به اين معني است كه آن درس به دليل اهميت و حجم زياد در دو يا چند ترم تحصيلي ارائه  مي شود.

  

درسهاي مهم

براي قبولي در اين رشته :

ضريب و عنوان درسهاي اختصاصي رشته هاي زبان انگليسي و

ادبيات و مترجمي زبان انگليسي

 

زبان خارجي عمومي

زبان خارجي اختصاصي

فرهنگ و معارف اسلامي

 

زبان عربي

ادبيات فارسي

 

رشته تحصيلي

 

2

4

3

2

4

زبان انگليسي و ادبيات و مترجمي زبان انگليسي

 

 

 

* داوطلبان علاقه مند به زبانهاي خارجه تنها مواد آزمون عمومي و اختصاصي مربوط به گروه آزمايشي 5/1 امتحان مي دهند.

 

فرصت هاي شغلي موجود براي

فارغ التحصيل رشته زبان و ادبيات انگليسي

و مترجمي زبان انگليسي ( در مقطع ليسانس)

دانشجوي خوب اين رشته مي تواند يك فارغ التحصيل موفق باشد و در نتيجه فرصت هاي شغلي زيادي دارد براي مثال مي تواند جذب صدا و سيما ، خبرگزاري جهموري اسلامي ايران ،  وزارت جهاد سازندگي و وزارت امور خارجه شده و يا در سازمانها و موسسات خصوصي كه با خارج از كشور ارتباط دارند و نيازمند به مترجم هستند فعاليت كند.

در پاسخ به اين سئوال كه آيا يك فارغ التحصيل زبان و ادبيات انگليسي نيز مي تواند در زمينه ترجمه فعاليت كند مي توان گفت كه (يك فارغ التحصيل ادبيات انگليسي نيز مي تواند در حوزه كاري خود به ترجمه بپردازد يعني متون ادبي از جمله داستان يا شعر را ترجمه كند . البته چون دانشجوي ادبيات انگليسي به اندازه كافي دروس ترجمه را نمي گذراند بايد علاوه بر درسهاي خود به صورت آزاد از كلاسهاي ترجمه رشته مترجمي زبان انگليسي نيز استفاده كند.

 

معرفي رشته زبان آلماني (گرايشهاي ادبيات و مترجمي)

كشور آلمان يكي از مهم ترين طرف هاي تجاري ايران مي باشد و نقش مهمي در صدور تكنولوژي به ايران دارد . از سوي ديگر آلماني زبان علم و فلسفه و زبان رسمي كشورهاي پيشرفته و مهمي مثل آلمان ، سوئيس و اتريش است . براي همين رشته زبان آلماني در دو گرايش مترجمي زبان آلماني و زبان آلماني در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ما ارائه مي شود.

دانشجوي مترجمي زبان آلماني طي چهار سال مكالمه ، نگارش و گرامر زبان آلماني را از پايه و به طور اصولي فرا مي گيرد و در نتيجه مي تواند نامه هاي اداري و بازرگاني و متون مطبوعاتي را ترجمه كرده و در مراحل پيشرفته تر ، يك اثر ادبي و يا يك كتاب را از زبان آلماني به فارسي و يا برعكس ترجمه كند . البته دانشجويان براي رسيدن به اين مرحله بايد تلاش پيگير و مستمر داشته باشند زيرا بيشتر آنها در دانشگاه از صفر شروع مي كنند و حتي حروف الفباي آلماني را در اينجا فرا مي گيرند ، پس بايد وقت زيادي صرف كرده و مطالعه آزاد داشته باشند تا بعد از فارغ التحصيلي مترجم خوبي شوند.

دانشجويان گرايش زبان  و ادبيات آلماني پس از آن كه مكالمه ، نگارش و گرامر زبان آلماني را در حد فهميدن زبان و توانايي سخن گفتن و نوشتن آن فرا گرفت تا حدودي با تاريخ آلماني ، نمايشنامه ، شعر و رمان آلماني آشنا مي شود. همچنين با ساختار لغوي و صرف  و نحو زبان آلماني آشنا شده و به مطابقت آن با زبان فارسي مي پردازد كه اين قياس ، خود فن پايه اي ترجمه است . در واقع دانشجوي زبان و ادبيات آلماني طي دروس متعدد با ترجمه نيز آشنا مي شود اما تأكيدهاي اصلي اين گرايش بر روي ادبيات مي باشد.

 

توانمندي ها و ويژگي هاي لازم براي موفقيت در رشته

زبان فرانسه يا زبان آلماني

زبانهاي خارجه جزو رايج ترين رشته دانشگاهي و دانشجويان بسياري به ويژه در دانشگاه آزاد اسلامي در اين رشته ها تحصيل مي كنند. اما آيا تمامي اين دانشجويان در طي تحصيل و پس از آن در بازار كار موفق خواهند شد؟ به گفته استادان متأسفانه تعداد قابل توجهي از اين دانشجويان در طي تحصيل توانمندي هاي لازم را به دست نمي آورند چون اولين و مهمترين امر براي موفقيت در يك رشته تحصيلي يعني انگيزه و علاقه لازم را ندارد.

زبان آلماني يكي از زبانهاي مشكل دنيا است و اگر دانشجو با عشق و علاقه آن را مطالعه نكند ، نمي تواند در اين رشته موفق شود يعني دانشجويي كه رشته زبان آلماني را يك منبع درآمد ميداند در نهايت نمي تواند مترجم خوبي بشود چون چنين دانشجويي اهل مطالعه ، تحقيق و تفكر نيست و درسها را به صورت طوطي وار ياد مي گيرد و در نهايت نيز فقط يك مدرك تحصيلي به دست مي آورد. به عبارتي ديگر دانشجوي زبان آلماني بايد به زبان آلماني علاقه مند باشد و هدفش از ورود به دانشگاه ، آشنايي با پشتوانه فرهنگي و علمي اين زبان باشد تا بتواند با پشتكار و علاقه واحدهاي درسي را با موفقيت پشت سر گذارد.

بدون شك آشنايي با يك زبان اروپايي ديگر به دانشجو كمك مي كند تا زبان آلماني را راحتتر فرا بگيرد و در ضمن بايد با زبان فارسي به خوبي آشنا بوده و قدرت نگارش خوبي داشته باشد تا بتواند ترجمه اي شيوا و رسا ارائه دهد.

كلاً اگر دانشجويي ذوق ادبي نداشته باشد و به زبان آلماني علاقه مند نباشد ، در كلاس نمي تواند همراه با استاد پيش برود و حتي سطح علمي كلاس را پايين خواهد آورد.

 

فرصت هاي شغلي موجود براي فارغ التحصيلان زبان

فرانسه و زبان آلماني ( در مقطع ليسانس)

پيش از اين گفتيم كه صرف داشتن ليسانس زبان فرانسه يا آلماني تضمين كننده موقعيت كاري مناسب نيست بلكه دانشجوي رشته زبان خارجي بايد علاوه بر مطالعه دقيق دروس دانشگاهي ، به  مطالعه آزاد بپردازد تا پس از فارغ التحصيلي ، فرصت شغلي مناسبي در زمينه رشته تحصيلي خود به دست مي آورد براي مثال يك فارغ التحصيل توانمند ، مترجمي زبان فرانسه يا آلماني مي تواند در مطبوعات ، صدا و سيما ، صنعت توريسم يا شركتهايي كه نياز به مترجم يا منشي زبان فرانسه يا آلماني دارند ، مشغول به كار گردد و در صورت تبحر كافي نيز مي تواند به صورت آزاد به كار ترجمه بپردازد.

يك فارغ التحصيل زبان  و ادبيات آلماني يا فرانسه نيز علاوه بر فرصت هاي شغلي فوق مي تواند در آموزشگاههاي آزاد زبان تدريس كند مهم تر از همه اين كه يك فارغ التحصيل زبان مي تواند از تحصيلات خود در زندگي شخصي اش بسيار استفاده كند . چون آشنايي با يك زبان خارجي ، دريچه اي را بر روي انسان مي گشايد كه به ياري آن مي توان تازه ترين اطلاعات را به دست آورد و از ميان كتب و رسانه هاي گروهي امكان انتخاب داشت.

 

دروس مشترك زبان آلماني در دو گرايش ادبيات و مترجمي زبان آلماني در مقطع كارشناسي

دستور زبان آلماني 1 و 2

درك مفهوم متن و تمرين بيان 1 و 2

گفت و شنود و آزمايشگاه 1 و 2

تجزيه و تحليل دستوري متن 1 و 2

تمرين واژگان و اصطلاحات 1 و 2

دستور پيشرفته 1 و 2

اصول تحقيق

 

 

 

دروس اختصاصي مترجمي زبان آلماني در مقطع كارشناسي

زبان شناسي همگاني 1 و 2

جمله نويسي و مقدمات انشاء 1 و 2

ترجمه ساده از آلماني 1 و 2

زبان دوم 1 و 2 و 3 و 4 ( يك زبان اروپايي )

اصول ترجمه

مباني نگارش فارسي

انشاء 1 و 2

درآمدي بر ادبيات 1 و 2

ترجمه ساده از فارسي 1 و 2

ترجمه نامه هاي اداري و بازرگاني 1 و 2

بررسي ترجمه هاي متون اسلامي 1 و 2

تلخيص متون 1 و 2

ترجمه پيشرفته از فارسي 1 و 2

ترجمه متون علوم انساني 1 و 2

ترجمه متون مطبوعاتي 1 و 2

بررسي تطبيقي ساختمان دستور زبان فارسي و زبان آلماني

 

 

دروس اختصاصي زبان و ادبيات آلماني در مقطع كارشناسي

زبان شناسي همگاني

جمله نويسي و مقدمات انشاء

ترجمه ساده از آلماني به فارسي

خواندن متون ساده

خواندن متون پيشرفته

انشاء

ترجمه پيشرفته

خواندن  با تفسير

درآمدي بر ادبيات

تلخيص متون

بررسي چند نمايشنامه

گزيده اي از ادبيات مردمي جهان

بررسي آثار منثور

اصول نامه نگاري

ترجمه متون اسلامي

بررسي و نقد شعر

سخنراني و بحث

بررسي آثار ترجمه شده از آلماني به فارسي

 

 

 

اعداد 1و 2 و 3 در كنار بعضي از دروس نشان دهنده آن است كه درس مورد نظر به دليل حجم زياد يا اهميت بيشتر در دو يا چند ترم تحصيلي ارائه مي شود.

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داراي رشته زبان فرانسه در سال 1379

 

كارشناسي ارشد

كارشناسي

اسامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

رديف

 

شبانه

روزانه

زبان و ادبيات فرانسه

 

آموزش زبان فرانسه

مترجمي زبان فرانسه

ادبي

مترجمي زبان فرانسه

ادبي

 

 

 

 

×

 

دانشگاه الزهراء تهران

1

 

 

 

 

 

×

دانشگاه اصفهان

2

×

 

 

 

 

×

دانشگاه تبريز

3

 

×

 

 

 

 

دانشگاه تربيت مدرس تهران

4

×

 

 

×

 

×

دانشگاه تهرن

5

×

 

 

×

 

×

دانشگاه شهيد بهشتي-تهران

6

 

 

 

 

 

×

دانشگاه شهيد چمران اهواز

7

 

 

 

 

×

 

دانشگاه علامه طباطبايي تهران

8

×

 

 

 

 

×

دانشگاه فردوسي مشهد

9

 

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داراي رشته زبان آلماني  در مقطع كارشناسي

 

شبانه

روزانه

اسامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 

رديف

 

مترجمي زبان آلماني

 

مترجمي زبان آلماني

زبان و ادبيات آلماني

 

 

 

دانشگاه تهران

1

 

 

 

دانشگاه شهيد بهشتي _تهران

2

 

درسهاي مهم براي قبول در اين رشته :

ضريب و عنوان درسهاي زبان فرانسه ( در هر دو گرايش ) و زبان آلماني ( در هر دو گرايش ) در آزمون سراسري

 

 

زبان خارجه عمومي

 

زبان خارجه اختصاصي

فرهنگ و معارف اسلامي

زبان عربي

ادبيات فارسي

عنوان درس

2

4

3

2

4

ضريب

 

 

داوطلبان علاقه مند به رشته زبان فرانسه يا آلماني مي توانند زبان انگليسي را به عنوان زبان خارجه خود انتخاب كنند اما اگر درس زبان خارجه آنها متناسب با رشته انتخابي شان باشد ، در صورت داشتن حداقل نمره لازم در درس زبان ياد شده ، نمره درس زبان خارجه آنها در عدد 1/1 ضرب خواهد شد.

 

 
سه شنبه 10 اردیبهشت 1387
مشاهده :347 مرتبه
منبع  :گروه آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي
فرستنده : مديريت
hossein3010

hossein3010
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 1946
محل سکونت : تهران
دسترسی سریع به انجمن ها