عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

خلاصه ي بخشنامه هاي طرح سوالات

خلاصه ي بخشنامه هاي طرح سوالات
چهارشنبه 27 بهمن 1389  07:01 ب.ظ

خلاصه ي بخشنامه هاي طرح سوالات

باسمه تعالي

 

ن والقلم و ما يسطرون

 

مختصري در باره نحوه ي طرح سؤالات

 

 

ضمن عرض ادب به محضر آقا امام زمان (عج ) و سلام و صلوات به درگاه خاتم انبياء محمد مصطفي (ص )

   

و سلام و خسته نباشيد به خدمت همکاران گرامي که صادقانه و عاشقانه در راه پيشبرد اهداف عاليه آموزش و پرورش با دل و جان تلاش مي نمايند ، چند نکته در مورد طرح سؤال و نکاتي که در اين رابطه مد نظر است با توجه به بخشنامه ها و دستور العمل هاي مربوطه در چند صفحه آورده ام . اميدوارم که مورد توجه  شما همکار گرامي قرار گيرد.

 

معلم يا طراح آزمون بايد ابتدا رئوس مطالب و جزئيات موضوع را که مي خواهد براي آن آزمون تهيه کند، تعيين نمايد و اين ريز مواد را به ترتيبي که در صفحات کتاب ظاهر شده اند ، در بالاي يک جدول دو بعدي مثل نمونه زير  وارد کنند.  

 

 

 

بعد هدف

بعـــــــد محتـــــــــــوا

بخش 1                         

بخش 2

بخش 3

بخش 4

دانش و معلومات

 

 

 

 

 

فراگيري(درک و فهم)

 

 

 

 

 

تحليل يا تجزيه

 

 

 

 

 

ترکيب (آفرينند گي)

 

 

 

 

 

ارزشيابي

 

 

 

 

 

 

در طرح سؤال موارد زير در نظر گرفته شوند:

 

الف) ملاک هاي فني سؤالات

ب) رعايت سطوح حيطه شناختي

ج) مشخصات ظاهري سوال

د) ادبيات سؤال

 

در صفحات بعد تا حدودي به موارد الف و ب پرداخته شده است.

و در آينده اگر مجالي باشد به بند هاي ج و د  هم  نگاهي مي اندازيم.

  

الف) ملاک هاي فني طرح سوال:

 

1) از آسان به مشکل 2) حداقل از 5نوع سؤال استفاده گردد. 3) سوالات هم نوع در پشت سر هم بيايند و دستور کار لازم را دارا باشند.4) سوالات در سنجش يک هدف آموزشي بدون تکرار طرح شوند.5) هر سؤال به طور مستقل يک هدف آموزشي را مورد سؤال قرار دهد.6) بارم هر سؤال با جواب مورد نظر مناسب باشد.7) متن يک سؤال راهنماي پاسخ سؤال يا سؤالات ديگر نباشد.8) سؤالات با عباراتي دقيق ، گويا و دور از ابهام طرح گردند.9) در تدوين سوال بودجه بندي رعايت شود.10) سؤالات از متن درس ها انتخاب شده باشند و هيچ سؤالي خارج از کتاب طرح نگردد.11)براي سؤالات انشائي (توضيحي، توصيفي) دامنه و حد ، در نظر گرفته شود.12) سؤالات از نظر علمي درست باشند.13) سؤالات از اعتبار لازم برخوردار باشند.

 

 

 

ب)  رعايت سطوح حيطه شناختي:

 

سـطــــــــوح يادگيري:

 

1-دانش    2 - درک و فهم ( فهميدن)    3 – کاربرد    4- تجزيه و تحليل      5 – ترکيب       6 - ارزشيابي

 

 

براي آگاهي بيشتر به شرح مختصر هر يک از طبقه هاي حيطه شناختي مي پردازيم.

 

 

1-دانش(يا معلومات) :

 

سؤالاتي که در سطح دانش طرح مي شوند، فقط متکي بر حافظه بوده و شامل اطلاعاتي مي شوند که قبلا به دانش آموز عرضه مي شوند و دانش آموزان آنها را باز گو مي کنند.

 

هدفهاي کلي آموزشي ( نتايج يادگيري) :

يعني اين که:

 - اصطلاحات متداول را مي داند. - مفاهيم اصلي را مي داند.- روشها را مي داند.

 

فعل هاي رفتاري به صورت حال ساده ارزشيابي مي گردند و شامل:

تعريف مي کند- نام ميبرد- بازگو مي کند- فهرست مي کند- نسخه برداري ميکند- بيان مي کند- تکرار مي کند- ذکر ميکند- مشخص مي کند- جور مي کند- توصيف مي کند.

  

2 – طبقه درک و فهم (فراگيري) :

 

درک مطالب و قدرت بازگويي و تعبير و تفسير و نتيجه گيري از مطالب به اين طبقه مربوط مي شود.

در اين مرحله دانش آموز تنها به دانستن واقعيت اکتفا نميکند. بلکه مطالبي را به صورت انتزاعي به آن اضافه مي کند.در اين نوع سؤال ، دانش آموز مي خواهد اطلاعات و مفاهيم به خاطر سپرده شده و درک شده ي خود را در صحنه ي جديد و نا آ شنا يا در حل مسئله به کار بگيرد.

                                            

 

هدفهاي کلي آموزشي(نتايج يادگيري):

- اصول را مي فهمد.- تئوري ها را مي فهمد- قوانين را ميفهمد.

 

فعل هاي رفتاري به صورت حال ساده ارزشيابي مي گردند و شامل:

مثال مي زند- حل مي کند- ترجمه مي کند – تخمين مي زند- توضيح مي دهد- خلاصه مي کند- تميز مي دهد- برگردان مي کند- بسط مي دهد – مطابقت مي کند- پيش بيني مي کند- تعميم ميدهد- بازنويسي مي کند. 

 

 

3- کار بستن ( کاربرد) :

 

استفاده از روش ها و اصول و فنون شناخته شده براي حل مسائل و رفع مشکلات علمي . پرسش هاي در سطح کاربرد از دانش آموزان مي خواهد اطلاعات و مفاهيم به خاطر سپرده شده و درک شده ي خود را در صحنه جديد و نا آشنا يا در حل يک مسئله به کار گيرد. براي بيان اين نوع هدف ها از فعل هاي رفتاري حال ساده استفاده مي گردد.

 

 

هدفهاي کلي آموزشي(نتايج يادگيري):

- مفاهيم و اصول را در موقعيت جديد به کار مي بندد.- قوانين و نظريه ها را در موقعيت هاي عملي به کار مي برد.

 

فعل هاي رفتاري به صورت حال ساده ارزشيابي مي گردند و شامل:

تغيير ميدهد- محاسبه مي کند- نمايش مي دهد- کشف مي کند – اندازه گيري مي کند- کنترل مي کند- با مهارت انجام ميدهد- اصلاح مي کند- به کار مي برد- تهيه مي کند – توليد مي کند- نشان مي دهد – آماده مي کند-

 

 

4- تجزيه و تحليل يعني :

توانايي تشخيص اجزا و عناصر و روابط تشکيل دهنده ي يک مطلب يا اثر.

در اين سطح دانش آموز وادار مي شود که به طور جدي و عميق فکر کند.در سطح کاربرد تاکيد روي معلومات قبلي است ولي در سطح تجزيه و تحليل،اضافه بر کار بستن معلومات قبلي  بايد فعاليتهاي ذهني هوشمندانه ي بيشتري انجام دهد.در اين سطح، اغلب فعاليتهاي ذهني متوجه تجزيه و تحليل پديده ها و رويدادها به عامل و متغيير تشکيل دهنده ي آنهاست.

 

هدفهاي کلي آموزشي ( نتايج يادگيري) :

ساختار يک اثر هنري را تجزيه و تحليل مي کند- جدول ها و نمودارها را تجزيه و تحليل مي کند- يک متن ادبي را تجزيه و تحليل مي کند.

 

فعل هاي رفتاري به صورت حال ساده ارزشيابي مي گردند و شامل:

به اجزا ء تقسيم مي کند- با نمودار نشان مي دهد- مجزا مي کند- تجزيه مي کند- تفکيک مي کند- هجي مي کند- به تصوير در مي آورد- استفاده مي کند – نکات را براي خود باز مي کند.

 

 

5) ترکيب و آفرينند گي ، سازندگي و خلاقيت:

خلق آثار و انديشه هاي تازه در قالب طرح ها، نقشه ها ، روش ها ، خط مشي ها، و آثار ادبي و هنري و غيره .

منظور از سازندگي و خلاقيت ، بررسي داده ها و مفاهيم ، براي رسيدن به يک مفهوم کلي با تصميم گيري و نوع آوري است.اين فعاليت ذهني ممکن است شامل پديد آوردن يک طرح ، يک فکر ابداعي ، يک قصيده ، يک فرضيه ، و انجام يک مشکل گشايي و ارائه پيشگويي باشد.

 

هدفهاي کلي آموزشي ( نتايج يادگيري) :

اصول و قواعد را با يکديگر ترکيب مي کند، طرح جديدي ابداع مي کند، مطالب را با يکديگر ترکيب مي کند.

 

 

فعل هاي رفتاري به صورت حال ساده ارزشيابي مي گردند و شامل:

طبقه بندي مي کند، در هم مي ريزد، انشاء مي کند، تجديد نظر مي کند، سخنراني مي کند، داستان مي نويسد، شعر مي سرايد، تجديد سازمان مي کند، مدون مي کند، نمودار تهيه مي کند، گروه بندي مي کند، ترکيب مي کند.

 

 

6) ارزشيابي :

 

داوري در باره ارزش و اعتبار آثار و امور به کمک معيارهاي تعيين شده.

اين سطح ، بالاترين و پيچيده ترين انتظارات ما را از يادگيري در بر مي گيرد. در اينجا ، دانش آموز با استفاده از ياد- گيري هاي خود از سطوح پنج گانه قبلي و در نظر گرفتن معيارها و ضوابط مناسب، و منطقي در باره يک مسئله ، موضوع علمي و اجتماعي و سياسي اظهار نظر مي کند يا دو فرضيه پيشنهادي و دو روش کار را مقايسه مي کندو روي آنها داوري مي کند به طوري که صحيح را از غلط و خوب را از بد و بهترين ها را از بهتر ها  تشخيص ميدهد.

بسياري از داوري ها در اين سطح قاطعيت ندارد.براي مثال ممکن است در يک پرسش چهار گزينه اي ، هر چهار گزينه درست باشد و از پاسخ دهنده خواسته شود که بهترين و جامع ترين گزينه را مشخص کند. معمولا در سطح ارزشيابي مي توان از معيارهاي شخصي يا عيني استفاده کرد.در صورتي که قضاوت براساس معيارهاي شخصي يا سليقه اي باشد و کمتر به شواهد معتبر مستند شود، ارزش ناچيزي پيدا مي کند. داوري عيني بر اساس معيارها و ضوابط منطقي و مشخص تري استوار است.

 

 

هدفهاي کلي آموزشي ( نتايج يادگيري) :

يک اثر هنري را ارزشيابي مي کند- روش هاي تدريس را ارزشيابي مي کند- قوانين يادگيري را ارزش يابي مي کند.

 

 

فعل هاي رفتاري به صورت حال ساده ارزشيابي مي گردند و شامل:

ارزيابي ميکند-مقايسه مي کند-نتيجه گيري مي کند-مقابله مي کند-انتقاد مي کند-تفسير مي کند-ربط مي دهد-

دوشنبه 1 بهمن 1386
مشاهده :451 مرتبه
منبع  :بخشنامه های آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه
فرستنده : مهرانگیز-نوراللهی
اطلاعات كامل
hossein3010

hossein3010
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 1946
محل سکونت : تهران
دسترسی سریع به انجمن ها