عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.

آموزش دلفی (پارت نهم)

آموزش دلفی (پارت نهم)
پنج شنبه 28 بهمن 1389  10:23 ب.ظ

آموزش دلفی (پارت نهم)

 

محدودكردن تغییر اندازه فرم در دلفی
گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages، تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد.


unit MinMax;

interface

uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs;

type
TForm1 = class(TForm)
private
{ Private declarations }
procedure WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage); message WM_GetMinMaxInfo;
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage);
Begin
inherited;
with PMinMaxInfo(MSG.lparam)^ do
begin
with ptMinTrackSize do
begin
X := 300;
Y := 150;
end;
with ptMaxTrackSize do
begin
X := 350;
Y := 250;
end;
end;
end;

end.

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

mohamadaminsh

mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان
rasool27 pejvak تشکرات از این پست

پاسخ به:آموزش دلفی (پارت نهم)
شنبه 11 تیر 1390  02:27 ب.ظ

با سلام

تابعی برای تبدیل اعداد به حروف ندارید.

مثلا 13564 به سیزده هزار و پانصد و شصت و چهار

 در بن بست هم راه آسمان باز است، پرواز را بیاموز...

rasekhoonzm

rasekhoonzm
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 126
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها