عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

شرايط صحيح بودن وضو2

شرايط صحيح بودن وضو2
جمعه 29 بهمن 1389  09:09 ب.ظ

شرایط وضو

 

س 1_ شرايط صحيح بودن وضو، چند چيز است؟

 

ج _ شرايط صحت وضو دوازده چيز مي باشد.

 

 

 

س 2_ شرط اول و دوم وضو كدام است؟

ج _ شرط اول اين است كه: آب وضو پاك باشد و شرط دوم اين است كه: آب وضو مطلق باشد.

 

س 3_ اگر انسان از روي ندانستن و يا فراموشي با آب مضاف يا نجس وضو بگيرد، آيا وضويش صحيح است؟


ج _ [خير] باطل است.

 


س 4_ حكم نمازهايي كه با وضوي مذكور در سئوال فوق گفته شد، چيست؟


ج _
بايد آن نمازها را دوباره با وضوي صحيح بجا آورد.

 


س 5_ اگر وقت نماز تنگ بود و آبي جز آب گل مضاف در دسترس نبود، چه وظيفه اي داريم؟


ج _ بايد تيمم كرد و اگر وقت داريم احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آب صاف شود و بعد وضو بگيريم.

 


س 6_ شرط سوم وضو چيست؟


ج ـ
[آن است كه بايد] آب وضو ظرف محل وضو و فضايي كه در آن وضو مي گيرد مباح باشد.

 


س 7_ وضو نمودن به وسيله آب غصبي چه حكمي دارد؟


ج ـ ‌وضو با آب غصبي يا در ظرف و محل غصبي حرام و باطل است.

 


س 8_ اگر آب وضو از دستها و صورت در جاي غصبي بريزد چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ
وضوي او باطل است.

 


س9_ حكم وضو گرفتن از حوض مدارس كه معلوم نيست وقف همه مردم باشد چيست؟


ج ـ وضو گرفتن از حوض مدرسه اي كه انسان نمي داند آن حوض را براي همه مردم وقف كرده اند يا براي محصلين همان مدرسه در صورتي كه معمولا مردم از آب آن وضو بگيرند و عمل ايشان كشف از تعميم وقف كند اشكال ندارد.

 


س 10_ در چه صورت نمي توان از حوض مسجدي وضو نمود؟


ج ـ
كسي كه قصد ندارد در مسجدي نماز بخواند اگر نداند حوض آن را براي همه مردم وقف كرده اند يا فقط براي كساني كه در آنجا نماز مي خوانند بنا بر احتياط نمي تواند از حوض آن وضو بگيرد.

 


س 11_ در چه صورت مي توان از حوض مسجدي وضو ساخت اما در آن مسجد نماز نخواند؟


ج ـ اگر معمولا كساني كه نمي خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضو مي گيرند و اين عمل كاشف از تعميم وقف باشد مي تواند از حوض آن وضو بگيرد.

 


س 12_ در چه صورت وضو گرفتن از حوض تيمچه ها ، پاساژها ، مسافرخانه ها و مانند آن براي غير ساكنين آنها عيب ندارد؟


ج ـ
براي كساني كه مالك يا ساكن آنجا نيستند در صورتي صحيح است كه معمولا كساني كه مالك و ساكن آنجا نيستند نيز با آب آنجا وضو بگيرند و وضو گرفتن آنها كشف از تعميم وقف كند.

 


س 13_ كسي نمي داند صاحب نهرهاي بزرگ ، رودخانه ها ، جويها ،كانالها و آبراههاي شخصي آيا مي تواند با آب آنها وضو بگيرد؟


ج ـ اگر چه نداند كه صاحب آنها راضي است وضو گرفتن اشكال ندارد.

 


س 14_ اگر صاحب نهرها، رودخانه هاي بزرگ ، جويها ، كانالها و آبراهاي شخصي از وضو گرفتن نهي كند وضو با اين آبها چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ
بنا بر احتياط واجب با آب آنها وضو نگيرد.

 


س 15_ وضوي كسي كه از روي فراموشي با آب غصبي وضو گرفته چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ اگر فراموش كند آب غصبي است و با آن وضو بگيرد وضويش صحيح است.

 


س 16_ آيا وضوي كسي كه آبي را غصب كرده و بعد از روي فراموشي با آن وضو بگيرد درست است؟


ج ـ كسي كه خودش آب را غصب كرده اگر غصبي بودن آن را فراموش كند و وضو بگيرد گر چه حكم به بطلان وضويش نمي توان داد لكن بنا بر احتياط به آن وضو اكتفا نكند.

 


س17_ حكم وضوي كسي كه به حكم غضب جاهل است چه مي باشد؟


ج ـ در صورتي كه جاهل قاصر باشد وضويش صحيح و اگر جاهل مقصر باشد وضوي او خالي از اشكال نيست.

 


س 18_ شرط چهارم وضو چيست؟


ج ـ ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.

 


س 19_
حكم وضو گرفتن با آبي كه در ظرف طلا يا نقره باشد چيست؟


ج ـ وضو گرفتن با آبي كه در ظرف طلا و نقره مي باشد حرام و باطل است.

 


س 20_
اگر آب را در ظرف غير طلا يا نقره خالي كند و سپس وضو بگيرد وضويش چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ اشكال ندارد.

 


س 21_ آيا كسي كه از روي فراموشي غفلت و يا جهل با آبي كه در ظرف طلا يا نقره است وضو بگيرد درست است؟


ج ـ وضوي او صحيح است.

 


س 22_
كسي كه مقداري آب در ظرف طلا يا نقره دارد و جز آن آبي در اختيار ندارد چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ
نمي تواند با آن آب وضو بگيرد و بايد تيمم كند.

 


س 23_ اگر كسي با ظرف غصبي طلا يا نقره وضوي ارتماسي بگيرد آيا وضويش صحيح است؟


ج ـ وضوي او باطل است.

 


س 24_ آيا وضوي كسي با مشت از داخل ظروف طلا يا نقره آب براي وضو بردارد صحيح است؟


ج ـ در صورتي كه با مشت يا چيز ديگري آب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بريزد اين كار حرام است ولي وضوي او صحيح مي باشد.

 


س 25_ آيا مي توان با آب حوضي كه مثلاً يك آجر يا يك سنگ آن غصبي است و وضو گرفت؟


ج ـ
چنانچه عرفا تصرف در آن نباشد وضو نگيرد.

 


س 26_ آيا با آب حوض يا نهري كه در صحن امامان يا امامزاده ها كه سابقا قبرستان بوده مي توان وضو گرفت؟


ج ـ
اگر در صحن يكي از امامان يا امامزادگان كه سابقا قبرستان بوده حوض يا نهري بسازند چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را براي قبرستان وقف كرده اند وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

hasantaleb

hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها