عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

احكام طهارت4

احكام طهارت4
جمعه 29 بهمن 1389  09:33 ب.ظ5_ آب چا هس 38_ حكم آب چاه چيست؟ج ـ آب چاهي كه از زمين مي جوشد اگر چه كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتي بو يا رنگ و يا مزه آن بر اثر نجاست تغيير نكرده، پاك است ولي مستحب است پس از رسيدن بعضي از نجاستها به چاه به مقداري كه در الفقه بيان شده است از آب آن بكشند.

 س 39_ آب چاهي كه نجاست در آن ريخته شده است چيست؟ج ـ اگر نجاستي در چاه بريزد و بو يا رنگ و يا مزه آب را تغيير دهد چنانچه تغيير آب چاه از بين برود پاك مي شود اگر چه بنا براحتياط مستحب بايد با آبي كه از چاه مي جوشد مخلوط گردد.

 س 40_ حكم آب باراني كه بعد از ايستادن باران در گودالي با آب ديگري جمع شود چيست؟ج ـ اگر آب باران پس از ايستادن با آب ديگري در گودالي جمع شود و كمتر از كر باشد با رسيدن نجاست به آن نجس مي شود.

 احكام آبـهاس 41_ حكم آب مضاف چيست؟ج ـ آب مضاف چيز نجس را پاك نمي كند و وضو و غسل با آن باطل است.

 س 42_ اگر نجاستي به آب مضاف برسد چه حكمي پيدا مي كند؟ج ـ آب مضاف هر قدر زياد باشد ــ البته نه به اندازه چاههاي نفت و مانند آن ــ اگر ذره اي نجاست به آن برسد نجس مي شود.

 


س 43_ اگر آب مضاف از بالا روي نجس بريزد چه حكمي پيدا مي كند؟ج ـ چنانچه از بالا روي نجس بريزد مقداري كه به چيز نجس رسيده، نجس و مقداري كه بالاتر از آن است پاك مي باشد. مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روي دست نجس بريزند، آنچه به دست رسيده نجس و آنچه به دست نرسيده، پاك است و همچنين اگر مانند فواره با فشار از پايين به بالا برود، اگر نجاست به قسمت بالاي آب برسد، پايين آب نجس نمي شود.

 س 44_ حكم آب مضافي كه نجس است و با آب كر مخلوط شده چيست؟ج ـ اگر آب مضاف نجس طوري با آب كر يا جاري مخلوط شود كه ديگر بر آن آب مضاف نگويند پاك مي شود.س 45_ آبي كه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه چه حكمي پيدا مي كند؟ج ـ در حكم آب مطلق است يعني چيز نجس را پاك مي كند و وضو و غسل نيز با آن صحيح است.

 


س 46_ آبي كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه چه حكمي دارد؟ج ـ در حكم آب مضاف است يعني چيز نجس را پاك نمي كند و وضو و غسل نيز با آن باطل است.

 س 47_
آبي را كه اصلاً نمي دانيم مضاف است يا مطلق چه حكمي پيدا مي كند؟ج ـ آبي كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبلاً مطلق بوده يا مضاف نجاست را پاك نمي كند. وضو و غسل نيز با آن باطل است ولي اگر به اندازه كر يا بيشتر با شد و نجاست به آن برسد به نجاست آن حكم نمي شود.

 س 48_ اگر عين نجاست به آن برسد چه حكمي پيدا مي كند؟ج ـ آبي كه عين نجاست مانند خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ و يا مزه آن را تغيير دهد اگر چه كر يا جاري باشد نجس مي شود.

 


س 49_ اگر بو يا رنگ و يا مزه آب بر اثر نجاست بيرون از آن تغيير كرده چيست؟ج ـ اگر بو يا رنگ و يا مزه آب بر اثر نجاستي كه بيرون از آن است عوض شود _مثلاًًًًً مرداري كه پهلوي آب است بوي آن را را تغيير دهد _ عدم نجاست آن است و رعايت احتياط لازم نمي باشد گر چه خوب است.

 


س 50_ حكم آبي كه عين نجاست در آن ريخته شده، اگر با كر يا جاري متصل شود چيست؟ج ـ آبي كه عين نجاست مانند خون و بول در آن ريخته و بو يا رنگ و يا مزه آن را تغيير داده باشد چنانچه به آب كر يا جاري متصل شود و يا باران به آن ببارد يا باد باران را در آن بريزد و يا آب باران از ناودان در آن جاري شود و تغيير آن را از بين ببرد پاك مي شود.

 س 51_ آيا آبي كه بعد از آب كشيدن چيز نجس در آب پاك از آن مي ريزد پاك است يا نجس؟ج ـ اگر چيز نجسي را در آب كر يا جاري آب بكشند آبي كه بعد از بيرون آوردن ازآن مي ريزد پاك است.س 52_حكم آبهايي كه قبلاً پاك يا نجس بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه چه مي باشد؟

ج ـ آبي كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاك است و آبي كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه نجس است.

 س 53_ نيم خورده حيوانات نجس و نيم خورده حيوانات حرام گوشت چه حكمي دارد؟ج ـ نيم خورده سگ، خوك و كافر كه نجس هستند نجس و خوردن آن حرام است و نيم خورده حيوانات حرام گوشت پاك و خوردن آن مكروه مي باشد مگر نيم خورده گربه كه خوردن آن كراهت ندارد.

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

hasantaleb

hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها