عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.

عکسهای منتخب از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

عکسهای منتخب از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر
یک شنبه 1 اسفند 1389  10:52 ب.ظ

 

 

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4719.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image4_26_4719.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image8_26_4719.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image9_26_4719.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image12_26_4719.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image13_26_4719.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4692.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image2_26_4692.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image6_26_4692.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image11_26_4692.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image3_26_4718.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4725.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image4_26_4725.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image5_26_4725.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image7_26_4725.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image10_26_4725.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image9_26_4725.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image10_26_4692.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image12_26_4675.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image3_26_4719.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image2_26_4722.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image12_26_4722.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image14_26_4722.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image7_26_4722.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4727.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image8_26_4727.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image15_26_4727.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image4_26_4729.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image3_26_4729.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image10_26_4729.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image12_26_4729.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image13_26_4729.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image15_26_4729.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image2_26_4727.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image3_26_4727.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image13_26_4700.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4699.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image6_26_4695.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image7_26_4695.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image13_26_4695.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image11_26_4694.jpg

نشست خبري فيلم سعادت آباد

مريم كاوياني بازيگر در نشست خبري فيلم پايان نامه

 

حامد كميلي بازيگر  فيلم پايان نامه در نشست خبري
 
حامد كميلي بازيگر  فيلم پايان نامه در نشست خبري
 
سوگل قلاتيان و هادي ديباجي بازيگران فيلم سيب و سلما
 
نشست خبري فيلم سيمرغ

 

نشست خبري فيلم سيمرغ
 
الهام پاوه نژاد در نشست خبري فيلم سيمرغ
 
نشست خبري فيلم گلچهره به كارگرداني وحيد موسائيان

 

نشست خبري فيلم جدايي نادر از سيمين

 

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image4_26_4672.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image9_26_4672.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image11_26_4672.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4660.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image2_26_4660.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image10_26_4660.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image12_26_4660.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image14_26_4659.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image3_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image6_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image8_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image9_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image10_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image12_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image14_26_4658.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image1_26_4656.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image9_26_4656.jpg

http://salijoon.us/mail/891129/bz2/pgimg_image2_26_4626.jpg

 

jalalisadegh

jalalisadegh
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 522
محل سکونت : تهران
دسترسی سریع به انجمن ها