عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

ساخت تصوير منفي (Negative)

ساخت تصوير منفي (Negative)
دوشنبه 2 اسفند 1389  10:46 ق.ظ


 

ديگه خيلي توضيح نمي دم. با ديدن سورس برنامه خودتون همه رو متوجه ميشيد.


دستوراتي كه در اين برنامه از آنها استفاده مي شود:


getrvalueوgetgvalueوgetbvalueوrgb


ابزارها:


tbitmapوopenpicturedialogوimageسورس تابع:


***********************


function navigate(pixel:tcolor):tcolor;


var


r,g,b:byte;


begin


r:=getrvalue(pixel);


r:=255-r;


g:=getgvalue(pixel);


g:=255-g;


b:=getbvalue(pixel);


b:=255-b;


result:=rgb(r,g,b);


end;سورس برنامه:


**********************


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);


var


bmp:tbitmap;


fname:string;


x,y:integer;


begin


if openpicturedialog1.Execute then


fname:=openpicturedialog1.FileName


else


exit;


bmp:=tbitmap.Create;


bmp.LoadFromFile(fname);


for x:=0 to bmp.Width-1 do


for y:=0 to bmp.Height do


bmp.Canvas.Pixels[x,y]:=navigate(bmp.Canvas.Pixels[x,y]);


image1.Picture.Bitmap:=bmp;


image1.Repaint;


bmp.Free;end;

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

mohamadaminsh

mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان
دسترسی سریع به انجمن ها