عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

فن آوری هائی برای ترکیب سایه روشن تصویر

فن آوری هائی برای ترکیب سایه روشن تصویر
دوشنبه 2 اسفند 1389  05:35 ب.ظ

 
 
 در این روش از صحنه ای استفاده می کنیم که در آن دو پسر روی پلکان ایستاده اند و با وارد کردن یک دلقک برخی از تصویرها را ترکیب می کنیم. در این قسمت با بخشی از نور به نام سایه به کار خود ادامه می دهیم. هر منظره ای سه منبع نوری دارد: قوی ترین نوری که از فلاش مابین شانه های دو پسر قرار می گیرد، نوری که از روی دیوار عبور می کند و نور سبز - آبی که از پنجره ها می آید. تشخیص نورهای سازنده یک تصویر کار مشکلی است و مستلزم کار و تمرین بسیار است. برای عکاسان گسترده پهناوری از نور وجود دارد، منابع نوری بیکرانی هم چون خورشید که شعاع های نوری آن با یکدیگر موازی بوده و بدین ترتیب خطوط سایه ای که تشکیل می دند نیز با یکدیگر موازی خواهند بود. منبع های نوری مشخص نیز نوع دیگری از منابع نوری هستند، مثل فلاش تصویر یا لامپ نور که اگر چیزی سد راه شعاع های نورشان نشود، در محیط پراکنده می شوند، نورهای تزئینی که نور آن ها از راه سطوح گوناگون و حتی هوا بازتاب یا پراکنده می شود تا به صحنه تان نور خاص بدهد. سایه های موجود در یک منظره از منابع رنگی موجود و حتی مکان قرار گیریشان نسبت به سایر اشیای منظره تأثیر می گیرند. در کنار منبع نور، دو عامل مهم دیگر هم وجود دارند که روی سایه اشیا تأثیر می گذارند: محل قرارگیری شی نسبت به منبع نور و فاصله ان تا سطحی که قرار است سایه شی رویش بیفتد. دراین صحنه خطوط قرمز رنگ کمی را می افزائیم تا تشخیص منبع اولیه نور ساده تر باشد. شما به انجام چنین کاری نیازی ندارید. ما هم این کار را انجام دادیم تا ادامه صحبت در این زمینه قابل فهم تر شود. چهار خطی که در بالای پلکان هستند، موازی با سطح زمین بوده و با نسبت های عمودی از نرده پلکانی که نزدیک به دوربین اس کناره های بیرونی سایه را مشخص می کنند. شما می توانید از جهت سایه های موجود تشخیص دهید که منبع نور سمت راست تصویر در حرکت است. ما چهار خط از شکل های سایه مانند و قابل تشخیص در بالای پلکان که توسط پسرها به وجود آمده بود را علامت گذاری کردیم و آن ها را شکل های سایه مانند قابل تشخیص نامیدیم، چرا که می توان گفت که چه بخش هائی در تصویر سایه ها را ساخته اند. اگر از بالا و موافق جهت حرکت عقربه های ساعت شروع کنیم، بخشی از لباس پسرک که به بازویش می رسد، قسمیت از یقه لباس پسرک دوم که به لباسش می رسد و سومین خط، جائی را که شلوار پسرک سمت چپ سایه ای کامل و برجسته ساخته ست را نشان می دهد. به نظر می آید که در مورد شلورا پسر سمت راست هم چنین اتفاقی افتاده باشد. گروه بندی خطوط کمک می کند تا شما متوجه شوید منبع نور از بالای سر و دو پسر می آید. ارزیابی سایه های موجود در تصویر هم بخش دیگری از کار است، اما بیش از آن که به فکر جهت سایه ها و منبع نور باشیم باید به خود سایه ها توجه کنیم. به زودی متوجه می شویم که سایه ای که از پاهای دو پسر در بالای پلکان ایجاد می شود، قوی تر و برجسته تر و با کناره هائی سخت تر همراه است. هرچه از دیوار سمت چپ دور شویم، سایه پسران قوی تر و مشخص تر می شود که شاید نشان از منبع نور دومی مثل یک فلاش یا بازتاب نور دیوار داشته باشد. بخش دیگری که باید به آن توجه کنید سایه هائی هستند که در زیر لبه های پلکان به وجود آمده اند و زمانی که از چپ به راست حرکت می کنید، غلظت و تیرگی آن ها بیشتر می شوند. همه این ها دست در دست هم داده اند تا رنگ و سایه های موجود در تصویر تأثیر بیشتری روی شما بگذارند: یک منبع نوری قوی در سمت راست و یک منبع نوری ضعیف تر، اما ملایم تر در سمت چپ تصویر این مسئولیت را به عهده دارند. یکی از مهم ترین سایه هائی که باید توجه بیشتری به آن مبذول شود، سایه ای است که نرده های پلکان در مرکز تصویر ایجاد کرده اند. این سایه درست روی دلقکی می افتد که وارد تصویر کرده ایم. همان گونه که این سایه به سمت زمینه پشتی در حرکت است، غلیظتر و واضح تر می شود. در این جا مستطیلی با همان ابعاد سایه و کم رنگ ساختیم تا از آن به عنوان راهنمای زرد روی لایه جدید کمک بگیریم. این کار دلقک را دوباره قابل دید کرده است. از آن جا که قرار است هنگام نقاشی سایه ها، از این مستطیل به عنوان یک راهنما استفاده شود، باید تیرگی مستطیل را در حدی کم کنیم که بتوانیم کفش پشتش را ببینیم. (زیرا پای دلقک جلوتر از مکانی قرار می گیرد که قاعده مستطیل به همان اندازه از پشت پلکان واقع می شود. این جا همان جائی است که پای دلقک از پلکان آویزان خواهد شد). بدین ترتیب نقطه شروع سایه به دست می آید که انگار سایه ها خودشان از همان نقطه به صورت عمودی ایجاد شده بودند. حال لایه تازه ای بسازید و سپس آن را به شکل یک سایه رنگ کرده و در کنار بگذارید، به گونه ای که به نظر برسد با قلم موی سیاه رنگ سطحی صاف به وجود آمده است. در نمونه موجود در سمت چپ بخشی از سایه را که عیب هایش را برطرف کرده اید، می بینید. تا حد ممکن سعی کنید طول سایه به اندازه خط هائی باشد که پیشاپیش کشیده اید و سپس آن ها را در اطراف کفش پنهان کرده و زاویه شان را با زاویه ای که کفش با زمین می ساخت، مطابقت دهید. تنها کار باقی مانده، برطرف کردن عیب های مربوط به تیرگی لایه سایه است، به گونه ای که غلظت آن مانند غلظت سایه هائی که در پائین پکان افتاده اند، بشود. پس از آن باید حالت لایه را روی چندگانه تنظیم کرد. ساده ترین راه برای تشخیص هماهنگی غلظت سایه ەا این است که لایه دلقک را خاموش کنید تا سایه واقعی را روی لایه پس زمینه ببینید. برای این سایه، تیرگی لایه را روی یازده درصد تنظیم کنید. برای ایجاد آخرین تماس ها روی کار چه بهتر که کمی تیرگی (gaussian) هم به لایه بیفزائید. از آن جائی که از نسخه وضوح بالای این تصویر استفاده می کنیم، درجه کمتری از تیرگی (gaussian) را برگزینید. برای این که با آخرین تماس ها بتوانید کار را واقعی تر جلوه دهید یک لایه ماسک به لایه افزوده و به تصویر کمی هم اغتشاش بدهید. اغتشاشی در حدود هشت یا نه درصد برای شکستن سایه ها کافی است. بدین ترتیب آن ها حالتی متحدالشکل و یکنواخت نخواهند داشت. تصویر بعدی کفش دلقک را به همراه سایه پایانی نشان می دهد. این تصویر بسیار ماهرانه و زیرکانه گرفته شده است. سایه های تصویر هم این گونه اند و در نهایت کار افکت های زیربخشی بهتر از بخش های اغراق آمیز است. اضافه سازی سایه های نرده ای پلکان هم از راه همان تنظیم های موجود کفش میسر است، با این تفاوت که جهت حرکت آن ها برای دلقک فرق دارد. مستطیلی که از آن به عنوان راهنما در ساخت سایه ها بهره می گیرید: تنظیمات تیرگی سایه هائی که دقیقاً از پله ای که دلقک رویش نشسته شروع می شود (پله ای که زیر بدنش پنهان شده است) تا حدودی همانند تنظیماتی است که از آن در تیرگی کفش بهره می گیرد. مستطیل راهنما را کمی به سمت راست در جائی بین پشت دلقک و جلوی پله ای که رویش نشسته بکشید، چرا که پیچ وتاب دلقک خود یک مانع عمودی بزرگ است که درست در جلوی پله نشسته! دوباره از راهنمای خود استفاده کرده و سایه هائی ترسیم کنید که در ساخت سایه هائی دیگر کمک کنند. این سایه نسبت به سایه های دیگر کمی پیچیده تر است. هنگامی که سایه از چپ به راست حرکت می کند بلندتر شده و نسبت های بدن دلقک به تاریک تر شدن سایه می انجامد. در مجموعه این تصویرها می بینید که روش به کار گیری سایه مانند سایه ای است که روش کفش می افتد و تنها تفاوتی که دارند جابه جائی و تیرگی دلقک در بخش هائی هم چون زانو و اسباب بازی اش است. با قلم موی صاف روی سایه ها کار کنید. از کناره پائین سمت چپ شروع کرده و به آرامی به سمت راست و بخش های بالاتر بروید و درست در بخش راهنما کار را متوقف سازید. از آن جا که نسبت های بدن دلقک در این تصویر بیشتر به جلو تمایل دارد و برای این که این سایه هم با سایه های موجود دیگر در تصویر هم خوانی داشته باشد، بهتر است کار مربوط به سایه را از قسمت راست تر و بالاتر شروع کنید. دوباره میزان تیرگی کار را کم کنید تا این لایه هم با سایر سایه های نزدیک به دلقک هم خوانی داشته باشد. کمی تیرگی به کار ببرید و سپس لایه ماسک را با کمی اغتشاش تصویری برای کاهش یکدستی و یکپارچگی سایه ها بیفزائید. خوشبختانه اسباب بازی ای که در دست دلقک است آن قدر تیره است که تأثیری در بازتاب سایه ها ندارد. مرحله بعد افزون سایه به دلقک است. از دلقک در یک لایه جدید (Ctr۱-J) کپی بگیرد و سپس لایه تازه را با رنگ سیاه پر کنید. در لایه جدید سایه، ماسک را به درون سطل زباله حرکت دهید تا کادر گفتگوئی باز شود و از شما بپرسد که آیا مایلید پیش از حذف، از لایه ماسک استفاده کنید. با انتخاب این لایه جدید، دوبار خط ها را روشن کنید تا جهت های سایه هائی را که پیش از این علامت گذاری کرده بودید، رویت کنید. ساخت سایه برای دلقک از دو مرحله تشکیل می شود. نخست باید ارتفاع سایه کم شود تا سایه هائی که از سه بخش دیگر ساخته شده اند هم ارتفاعی متناسب با یکدیگر داشته باشند. دوم، شکستن سایه است تا سایه های موجود در پلکان مثل سایه های دو پسر شود. تنظیم ارتفاع سایه نیز کار ساده ای است. Ctrl-T را فشار دهید تا ابزار Transform فعال شود. نوارلغزنده میانه - بالا را به پائین بکشید. شما باید به کمک پسرک سمت راست، قطع ارتفاع سایه را تا یک کله و نیم تنظیم کنید، زیرا دلقک قدبلندتر بوده و در محدوده مرکزی فلاش به صورت هم خط قرار می گیرد. سایه او در حالت عمودی به دست کاری کمی نیاز دارد، پس همان گونه که در تصویر بعدی می بینید باید ارتفاع سایه آن را به اندازه یک کله و نیم کم کنید. پس از انتقال، ابزار Marquee خود را تنظیم کنید. برای ایجاد شکست در سایه، ابزار Marquee (M) را برگزیده و از کناره پائین تا کناره کرومی پله ای که پاهای دلقک روی آن نشسته، نسبت های پائین را برگزینید. بریا این که این بخش از سایه را بردارید (حرکت دهید)، V را تایپ کرده تا ابزار Move فعال شود. حال با ترکیب کلیدهای جهت دار راست و چپ سایه را آن قدر به سمت چپ حرکت دهید تا شبیه سایه های زیر پاهای پسران در سمت راست شود. از لحظه ای که کار حرکت دادن را شروع می کنید، فتوشاپ به صورت خودکار به تنظیم مورچه های رژه رونده می پردازد تا محدوده ای را که در آن به حرکت می پردازید، فعال کند. در این بخش، هدف کفش های دلقک است. هرگاه از مکان به دست آمده خوشتان آمد، Ctrl-D را تایپ کنید تا گلچین ها خاموش شوند. دوباره با بهره گیری از ابزار Marquee سایه ای را انتخاب کنید که در کناره های کرومی پله، درست در بالای بخشی که پیش از این انتخاب کرده بودید، قرار دارد. این بخش را بزگینید و روی کار حرکت دهید. اکنون دقت کنید که چگونه سایه در هنگام دریافت سطحی که به جلو و عقب حرکت می کند، به چپ و راست می رود. قالب سایه پاهای پسران نمونه های خوبی از این نوع سایه ها هستند. آن ها زمانی که از لبه کرومی رنگ پله ها به پائین افتاده اند، به سمت راست در حرکتند. هرگاهاز مکان این سایه ها احساس رضایت کردید، آن ها را زا حالت انتخاب شده در آورید. از آن جا که قسمت دیگر سایه روی پله ها می افتد، زاویه آن از کناره سمت چپ آخرین بخش سایه آی که ایجاد کرده اید شروع شده و هنگامی که به خیز عمودی پله می رسید، تمام می شود. برای این سایه وسیع، انتخاب خود را از کناره آخرین سایه تا کناره پشتی پله به صورت یک چادر بزرگ در آورید. دوباره مکانی به این قسمت دهید تا کناره پائین سمت چپ در صف کناره بالای سمت راست از قطعه پیشین قرار گیرد. در حالی که انتخاب هم چنان فعال است، به منوی Edit/Teansform/Skew رفته و قسمت بالای سایه را در همان زاویه خطوطی که از پای پسران روی پله ها ایجاد می شود، بشکنید. از آن جائی که پای دلقک به سطح عمودی پله ها نزدیک است، قسمت جدید سایه از سمت چپ شروع شده و با انحراف معینی به بالای سمت راست می رسد تا حالتی واقعی را به بیننده القا کند. از این جا به بعد تنها پله ها تکرار می شوند. بخش جدیدی از سایه را برای حرکت انتخاب کنید. اگر لازم است آن قدر به ان زاویه بدهید تا به بالای قالب سایه دلقک برسد. مطمئن شوید که سایه ها درست در همان نقاطی از سطوح عمودی یا افقی مدنظر به هم رسیده اند. هم چنین اطمینان یابید که به میزان کافی در سمت راست به جلو حرکت کرده اید، چرا که هرچه از کناره کرومی پله ها، دور شوید بیرون تر به نظر می آیند. در این بخش، شکل نهائی دلقک را می بینید که در آن لایه دلقک را به منظور واضح تر دیدن کار خاموش کرده ایم. تصویری که در سمت چپ قرار دارد با لایه خاموش دلقک و پیش از افزودن هرگونه لایه افکتی گرفته شده است. تصویری که در سمت راست می بینید هم پس از افزودن لایه افکتی گرفته شده است. اگر از سمت چپ تصویر شروع کنید در قسمت هائی از سایه که بین آن ها فاصله افتاده، نقاطی وجود دارند. در بخش های دیگر هم چندین تراشه می بینید که به خاطر اهداف ضعیف ابزار Marquee باید تمیز شوند، اما مطمئن باشید که ابزارهای Eraser و Brush این مسئولیت را به خوبی به عهده می گیرند. زمانی که با ابزار Smudge (R) آخرین تماس هم پایان یافت، می توانید برخی از کناره ەای مدور روی محدوده کرومی پلکان را به درستی تنظیم کنید. حال دوباره بخری از را به سمت راست ببرید، جائی که سطح به جلوی تصویر می آید. در تصویری که در سمت راست می بینید، زمانی که حالت سایه شکل دلخواه شما را به خود گرفت از تکنیک های مشابه پیشین استفاده کنید. از این که لایه روی چندگانگی تنظیم شده باشد اطمینان حاصل کنید. یک لایه ماسک با کمی اغتشاش به تصویر بیفزائید و کدری لایه سایه را بکشید تا با غلظت سایه های ناشی از پسران هماهنگی داشته باشد. اکنون زمان آن رسیده که لایه سایه را حرکت دهید تا در پشت دلقک قرار گیرد. در این قسمت برای ساخت یک سایه واقعی دو مسئله مطرح می شود. یکی از آن ها این است که هنگام دور شدن و عقب کشیدن سایه ها در فضا، تغییری در ارزش و غلظت آن ها به وجود آید. اگر سایه هائی که در زیربخش کرومی هستند را با قسمت جلوی تصویر مقایسه کنید، خواهید دید که آن ها روشن تر از سایه های کناره های کرومی پلکان بالائی هستند. اگر قالب سایه هائی که پسران در ترکیب با قالب سایه هائی که در کنار پلکان به وجود آمده مقایسه کنید، خواهید دید که هیچ تفاوتی میان سایه ای که پسران به وجود آورده اند مقایسه کنید، خواهید دید که پلکان ساخته اند، وجود ندارد. خلاصه بگوییم: سایه ای که ما ساخته ایم یک افکت اضافه شده دارد که در پائین کناره های کرومی، سایه ای غیر واقعی می سازد. شما می توانید با کمی لایه گذاری و پوشش دهی مشکلات را برطرف سازید. از پالت لایه ها، روی پیکانی که در گوشه سمت راست بالا قرار گرفته، گره جدید را برگزینید و لایه و سایه ای را که برای دلقک ساخته بودید در این گروه قرار دهید. سپس گروه جدیدی بسازید. روی گروه پیشین کلیک کرده و آن را درون گروه آخر بگذارید. پالت لایه شما باید مانند تصویری که در سمت چپ می بینید، شود آن چه که خواهد داشت لایه اصلی تان است که به گروه افزوده شده است. در این حالت گروه را برداشته و درون گروه دیگری بگذارید. قسمت جالب این بخش این است که شما می توانید هر یک از گروه ها را به صورت جداگانه با یک ماسک ساده بپوشانید بدون این که به ساخت ماسک پیچیده دیگری نیاز پیدا کنید. نخستین ماسکی که باید بسازید، در گروه شما قرار دارد. روی گروه کلیک کرده و سپس روی دکمه افزوده ماسک لایه ای که در پائین پالت قرار گرفته، کلیک کنید. سپس به کمک ابزار مدرج، سطح شیب داری بسازید که از گوشه چپ پائین با پنجاه درصد رنگ خاکستری از گروه لایه شروع شده و در میانه های تصویر به رنگ سفید برسد. در این جا، هدف، ساخت ماسکی است که به آرامی از رنگ سایه دلقک در گوشه چپ پائین می کاهد تا در گوشه راست بالا هیچ افکت پوششی نداشته باشیم. بدین ترتیب بخش های بالای سایه کمی تیره تر به نظر می آیند. اگر از شیبی که ساخته اید احساس رضایت می کنید، تنها کاری که باید انجام دهید دوگانه کردن سایه ای است که در زیر پله ها به وجود آمده است. روی بالاترین لایه این گروه، که عنوان ماسک لایه را به دوش می کشد کلیک کرده ودرست همانند بخش های پیشین، یک ماسک لایه به آن بیفزائید. سپس با بهره گیری از ابزار (Polygonal Lasso) که روی افزودن به بخش انتخاب شده تنظیم شده است، از سایه ای که در زیر پله ها به خاطر سایه جدید تاریک تر جلوه می کند، محدوده ای را برگزینید. در این قسمت تصویری می بینید که پالت لایه را پس از هر بار استفاده و کار با ماسک نشان می دهد. کمی تیرگی gaussian به ماسک بیفزائید تا به کناره های بیرونی ای که بین سایه جدید و قدیم قرار گرفته، کمک کند. تیرگی سایه دلقک را هم تنظیم کنید تا سایه جدید با سایه های پیشین موجود در تصویر هم خوانی داشته باشد.

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

mohamadaminsh

mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان
دسترسی سریع به انجمن ها