عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

موسيقي در كاهش درد بيماران سرطاني موثر است

موسيقي در كاهش درد بيماران سرطاني موثر است
دوشنبه 2 اسفند 1389  07:33 ب.ظ

بر اساس نتايج يك پژوهش،
موسيقي در كاهش درد بيماران سرطاني موثر است

خبرگزاري فارس: بر اساس نتايج تحقيقات يك پژوهش، موسيقي تأثير مثبتي در كاهش درد و اضطراب بيماران سرطاني دارد كه طبق تحقيقات انجام شده كه اين اثر مثبت در بيماري‌هاي سوماتيك و هم سايكولوژيك نيز مشاهده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در يونان قديم ارتباط نزديكي بين موسيقي و شفا وجود داشت و اين همبستگي به يكي از خدايان يونان (اپولو) شخصيت و شكل داده بود.در سال 1983 آقاي wak تئوريي را ارايه كرد مبني بر اينكه عدم تمركز حواس بر روي درد مي‌تواند درد را كاهش دهد و بعدها براي انجام اين كار از موسيقي استفاده شد، هر چند كه موسيقي درماني علم جديدي است ولي تأثير موسيقي بر روح و جسم انسان قرن‌ها پيش شناخته شده است.تاكنون در مطالعات و تحقيقات مختلف از ملودي استاندارد مشخصي براي كاهش درد _ اضطراب و افسردگي استفاده نشده است ولي ترديدي نيست كه موسيقي روي احساسات در سطح هوشيار و ناهوشيار تاثير فراوان دارد.انواع مختلف موسيقي مي‌تواند روي برافروختگي و نيز آرامش انسان تأثير گذارد، در جريان يك بررسي و به منظور ارزيابي رابطه ميان انواع موسيقي انتخاب موسيقي، لذت و شادي و حالات آرميدگي؛ والري استراتون و آنتوني زالانوسكي در سال (1984) به اين نتيجه رسيدند كه يك موسيقي خاص روي همه اشخاص توليد آرميدگي نمي‌كند، بلكه ميزان علاقه اشخاص به موسيقي انتخاب شده در ايجاد آرميدگي موثر است.يافته‌هاي اين مطالعات حاكي از آن است كه به طور كلي موسيقي داراي يك نوع كيفيت آرام‌بخش و ديناميكي بالا است كه هم در اشخاصي كه بيماري سوماتيك دارند در تسكين درد موثر است و هم در بيماران رواني براي تسريع و بهبود روند درمان آنان مفيد است.طبق تحقيقات انجام شده موسيقي مي‌تواند درد را كاهش دهد اثرات موسيقي درماني در كودكان مبتلا به سرطان نيز در بخش روان‌شناسي بيمارستان كودكان دانشگاه تورنتو كانادا مورد پژوهش قرار گرفته است و در اين راستا آنها از اين پژوهش نتيجه گرفتند كه موسيقي درماني موجب بهتر شدن احساسات كودكان و بهبود فعاليت‌هاي روزمره آنان مي‌شود.


با توجه به وجود درد‌هاي شديد و مزمن در بيماران سرطاني بر آن شديم كه پژوهشي با عنوان تأثير موسيقي بر شدت درد اين بيماران انجام دهيم، اميدواريم كه نتايج اين پژوهش در مراكز درماني مورد توجه قرار گيرد و از اين عمل كمكي در كاهش درد بيماران به صورت عملي استفاده شود.در اين پژوهش كه بر روي 40 نفر از بيماران تحت درمان با راديو تراپي انجام گرفت نمونه‌ها به صورت تصادفي در دو گروه كنترل و مداخله قرار گرفتند، سي‌دي حاوي صداهاي طبيعت در اختيار افراد گروه مداخله قرار گرفت و به آنها آموزش داده شد كه در طي روز به آن گوش كنند، در حالي كه گروه كنترل هيچ مداخله‌اي دريافت نكردند.اين كار طي 10 روز متوالي انجام شد، داده‌ها توسط پرسشنامه‌ بي‌ پي آي كه روايي و پايايي آن تعيين شده است، جمع‌آوري گرديد و تجزيه و تحليل داده‌ها نيز با استفاده از spss 16 و تست‌هاي آماري توصيفي و استنباطي صورت پذيرفت.


نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه در اين پژوهش نمونه‌ها در گروه سني 70_20سال قرار داشتند، اكثريت آنان (2/78%) زن و ميانگين سني نمونه‌ها 2/42 سال بود.نتايج آماري نشان داد گروهي كه تحت موسيقي درماني قرار گرفته بودند، به طور معني ‌داري داراي شدت درد كمتري نسبت به گروه كنترل بودند.در پايان اين تحقيق به اين نتيجه‌گيري رسيده شد كه موسيقي درماني پروسه‌اي است كه نحوه عملكرد آن در تخفيف درد و اضطراب محل بحث و مطالعه است. اگر چه توجيهاتي منطقي در اين خصوص وجود دارد ولي تا به حال دليلي قطعي براي آن ارايه نشده است. اما آنچه مسلم است اين است كه موسيقي تأثيري مثبت در كاهش درد و اضطراب دارد كه طبق تحقيقات انجام شده اين اثر مثبت هم در بيماري‌هاي سوماتيك و هم سايكولوژيك مشاهده مي‌شود.حال با توجه به تأثير موسيقي در كاهش درد بيماران داراي درد‌هاي مزمن سرطاني اميد است كه اين روش تسكين درد به صورت جدي به بيماران سرطاني آموزش داده شود و مورد توجه پرستاران و پزشكان قرار گيرد.اين پژوهش توسط منيرالسادات نعمت اللهي و رقيه مهدي پور رابري از دانشگاه علوم پزشكي كرمان صورت پذيرفته است.

حسین  منی و انا من حسین

labeik_ya_khameneei

labeik_ya_khameneei
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1817
محل سکونت : آذربایجان غربی
دسترسی سریع به انجمن ها