عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

شرح وظايف مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي

شرح وظايف مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي
دوشنبه 2 اسفند 1389  07:35 ب.ظ

به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه‌هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه‌گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در آن مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مركز كانون همه مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي به سازمان‌هاي ذي‌ربط است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌نمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضا بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي كرده‌اند.

نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه‌گذاري خارجي و مراجعه سرمايه‌گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله دراين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.

نمايندگاني كه از طرف دستگاه‌هاي ذي‌ربط معرفي شده‌اند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه‌گذاري هاي خارجي هستند. دستگاه اجرايي ذي‌ربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول شده است، وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ كرده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونه‌اي باز بيني كند كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل شود.

وظايف مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي، به شرح زير است:

1- اطلاع رساني و ارائه مشورت‌هاي لازم به سرمايه‌گذاران خارجي.

2- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پرونه‌هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاه‌هاي ذي‌ربط قبل از صدور مجوز سرمايه‌گذاري.

3- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي.

4- انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه‌گذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.

5- انجام هماهنگي‌هاي لازم توسط نمايندگان دستگاه‌هاي بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذي‌ربط انها در ارتباط با درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي.

6- مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اتخاذ مي‌شود.

 

* آشنايي با مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

 

آشنايي با مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي در كشور مي‌تواند به علاقمندان به سرمايه‌گذاري كمك مهمي باشد.

ترتيب مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غير نقدي به شرح زير است:

الف ـ سرمايه نقدي

1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند "الف" ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي‌شود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه‌گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي‌گيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه‌گذاري واريز مي‌گردد.

2- وجوه نقدي ارزي موضوع بند "ب" ماده (11) قانون كه در يكدفعه يا بدفعات به كشور وارد و به ريال تبديل نمي‌شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و با طرح موضوع سرمايه‌گذاري واريز مي‌گردد. اين وجوه در تاريخ واريز به نام سرمايه‌گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي‌گيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تاييد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مي‌رسد.

همچنين شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله‌هاي ارزي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير و در صورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده،مستقيما به سازمان گواهي كند.

ب ـ سرمايه غير نقدي

سرمايه غير نقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي "ب"، "ج" و "د" ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (11) قانون مي‌باشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:

1- در مورد اقلام سرمايه‌اي غير نقدي خارجي موضوع بندهاي "ب" و "ج" فوق (شامل ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواد اوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايه‌اي غير نقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمركات ذي‌ربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي‌نمايد.

ارزشيابي گمرك در خصوص بهاي اقلام وارده، بعنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و درخواست سرمايه‌گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج در پروانه ورودي به اضافه هزينه‌هاي حمل و نقل و بيمه بنام سرمايه‌گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي‌گيرد. در صورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفضيلي مصوب هيات، ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.

همچنين وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه نمونه ويژه‌اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه‌اي غير نقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و بر آن اساس عمل كنند.

گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است ارزشيابي‌ بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.

از سوي ديگر چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غير نقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غير قابل استفاده و يابا مشخصات اظهارشده در فهرست تاييد شده توسط هيات منطبق نمي‌باشد، موضوع در هيات مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تاييد هيات قرار نگيرد، از حساب سرمايه‌ وارده كسر خواهد شد.

2- در مورد اقلام سرمايه‌اي موضوع بند "د" ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسي‌هاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيات مطرح مي‌نمايد و وجوه تاييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيات تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رساند، توسط هيات بعنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

 

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

svh2005

svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران
دسترسی سریع به انجمن ها