عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

قلك خالي بيمه بيكاري و صف‌ بيكاران در شعبات تأمين اجتماعي

قلك خالي بيمه بيكاري و صف‌ بيكاران در شعبات تأمين اجتماعي
چهارشنبه 4 اسفند 1389  11:08 ق.ظ

89/12/04 - 08:23
شماره:8911290191
فارس گزارش مي‌دهد؛
قلك خالي بيمه بيكاري و صف‌ بيكاران در شعبات تأمين اجتماعي

خبرگزاري فارس: قلك خالي بيمه بيكاري و صف‌هاي طولاني بيكاران در شعبات تأمين اجتماعي موجب نگراني مسئولان اين صندوق از خطر احتمالي اتمام منابع مالي صندوق بيمه بيكاري شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، بيمه بيكاري يكي از قانون‌هاي حمايت از بيكاران است و فلسفه به وجود آمدن بيمه بيكاري، تلاش دولت‌ها براي تأمين از دست دادن درآمد و معاش نيروي كاري است كه به دليل غير ارادي بودن به صورت موقت از دستيابي به شغل محروم مي‌شوند و در برخي از كشورها نيز بيمه بيكاري به عنوان خسارت اخراج تلقي و كارگراني كه از كار اخراج مي‌شوند از حمايت‌هاي بيمه بيكاري استفاده مي‌كنند؛ در تمامي كشورها، منابع صندوق از پرداختي‌هاي كارفرمايان به عنوان ركن اصلي و كارگران تشكيل مي‌شود و از كمك‌هاي دولت نيز به عنوان تأمين كننده كسري منابع استفاده مي‌شود.بر اساس ماده 3 اين قانون، بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايت‌هاي تأمين اجتماعي، اين صندوق مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي‌شوند مقرري بيمه‌بيكاري پرداخت كند.بيكار از نظر قانون بيمه بيكاري، بيمه شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شود ولي آماده به كار باشد.براساس اين قانون بيمه‌شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي كارگاه مربوط، به تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط و تأييد شوراي عالي كار، بيكار موقت شناخته شوند و بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه‌اي مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي بيكار شوند نيز مي‌توانند از مقررات اين قانون استفاده كنند، غيرارادي بودن بيكاري، ملاك اصلي برقراري حمايت‌هاي قانوني براي بيمه‌شدگان بيكار است. بنابراين كارگري كه به ميل خود، كار خود را ترك مي‌كند، نمي‌تواند از اين حمايت‌ها برخوردار شود.تشخيص ارادي بودن يا غيرارادي بودن بيكاري بيمه‌شدگان بر عهده اداره كار و امور اجتماعي محل اشتغال بيمه شده است و شعب تأمين اجتماعي بر اساس معرفي ادارات كار و امور اجتماعي، درخصوص برقراري مقرري بيمه بيكاري براي بيمه شدگان اقدام مي‌كنند.* محاسبه ميزان مقرري بيمه بيكاريميزان مقرري روزانه بيمه بيكاري، 55 درصد متوسط مزد يا حقوق يا كارمزد روزانه بيمه شده است، به مقرري افراد متأهل و متكفل، به ازاي هر يك از افراد تحت تكفل (حداكثر تا 4 نفر) 10 درصد حداقل دستمزد افزوده مي‌شود اما در هر حال ميزان مقرري بيمه بيكاري نبايد از حداقل دستمزد تعيين شده براي هر سال كمتر از 80 درصد متوسط مزد يا حقوق متوسط مزد يا حقوق بيمه شده بيشتر باشد.متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده كه مبناي تعيين مقرري بيمه بيكاري است از طريق تقسيم جمع كل دريافتي مبناي كسر حق بيمه در 90 روز قبل از شروع بيكاري بر روزهاي كار بيمه شده در اين مدت محاسبه مي‌شود.وقتي مقرري بيمه بيكاري بيمه شده قطع مي‌شود كه بيمه شده مجدداً به كار اشتغال يابد، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره‌هاي كارآموزي يا سواد آموزي خودداري كند، بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري كند، بيمه شده بيكار، مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي يا از كارافتادگي كلي شود، بيمه شده با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار اوليه برگردد.*بيكاري غيرارادي خود را در اسرع وقت گزارش كنيدبيمه شده‌اي كه كار خود را به صورت غيرارادي از دست مي‌دهد، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري بايد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ بيكاري موضوع را به واحدهاي كار و امور اجتماعي اطلاع دهد و آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي خود يا كار مشابه آن اعلام كند كه مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگان واجد شرايط، از روز اول شروع بيكاري آنان محاسبه و پرداخت مي‌شود.* شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاريبيمه‌شدگان بيكار، در صورت احراز اين شرايط ، استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را دارند و شرايط آن اين است مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي باشند، تبعه كشورهاي خارجي نباشند، مستمري بگير بازنشسته يا از كارافتاده كلي نباشند و بيمه شده قبل از بيكار شدن، حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد.* مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاريمدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به بيمه شدگان واجد شرايط، به سابقه پرداخت حق بيمه از سوي آنان بستگي دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه براي بيمه شدگان مجرد و 50 ماه براي بيمه شدگان متأهل و متكفل بيشتر نيست.*بيمه بيكاري از اهم مشكلات كارگران ساختماني استمحمد پارسا، فعال كارگري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، اظهار داشت: كارگران مبلغي را به عنوان بيمه‌بيكاري به سازمان پرداخت مي‌كنند تا در هنگام بيكاري از شرايط اين بيمه بهره ‌ببرند ولي كارگر وقتي كه بيكار شد، براي گرفتن بيمه بيكاري دچار سرگرداني در شعبات سازمان تأمين اجتماعي مي‌شود.وي با اشاره به اينكه مشاغل سخت و زيان‌آور، بيمه‌بيكاري و درمان از اهم مشكلات كارگران در تأمين اجتماعي است،بيان داشت: صندوق تأمين اجتماعي به اخراجي‌هاي دسته جمعي بيمه‌بيكاري نمي‌دهد.*عدم اشتغالزايي دليل اصلي مشكلات صندوق بيمه بيكاري استحسن كوه‌خايي فعال كارگري دليل اصلي كاهش بودجه صندوق بيمه بيكاري را عدم اشتغالزايي دانست و گفت: دولت بايد از اين صندوق حمايت كند.وي يادآور شد: متاسفانه كارگران دريافت مقرري بيمه بيكاري بايد در شعبات تأمين اجتماعي از هفت خان رد شوند تا بتوانند حقشان را دريافت كنند.براي صحت صحبت‌هاي اين فعال كارگري به شعبات تأمين اجتماعي رفتيم و با افرادي كه مي‌خواستند بيمه بيكاري بگيرند صحبت كرديم.


محمد كارگري كه از كار اخراج شده بود و براي دريافت مقرري به شعبه تأمين اجتماعي رفته بود در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: از ساعت 7:30 جلوي در شعبه منتظرم الان كه ساعت 10 است هنوز كارم به نتيجه نرسيده.ميثم نيز كه براي دريافت بيمه بيكاري به شعبه رفته بود بيان داشت: دو تا بچه محصل دارم 3 ماه است كه بيكار شدم و هنوز كاري پيدا نكرده‌ام توي شعبات هم كه مشكل زياده از جمله صف‌هاي طولاني و عدم پاسخگويي مناسب از سوي كارمندان شعبه.*صندوق بيمه بيكاري تأمين اجتماعي نياز به حمايت‌هاي دولت داردبهروز براتي رئيس هيئت مديره صندوق تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، در خصوص كسري صندوق بيمه بيكاري تأمين اجتماعي، بي پرده اظهار داشت: صندوق بيمه بيكاري صندوقي است كه براساس قانون بايد از درآمدهاي حاصل از حق بيمه بيكاري اداره شود ولي متاسفانه منابع اين صندوق كفاف نمي‌دهد.وي با اشاره به اينكه صندوق بيمه بيكاري نياز به حمايت دولت دارد، افزود: ماهيانه 60 ميليارد تومان به مقرري بگيران صندوق بيمه بيكاري تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.براتي بيان داشت: صندوق بيمه بيكاري تأمين اجتماعي با كسري مواجه شده است و نياز به حمايت‌هاي دولت دارد.

حسین  منی و انا من حسین

labeik_ya_khameneei

labeik_ya_khameneei
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1817
محل سکونت : آذربایجان غربی
دسترسی سریع به انجمن ها