عضویت العربیة English
امام هادی علیه السلام فرمودند: شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر ، قربان ، غدیر و جمعه. بحار الأنوار، ج 98، ص 351

موعود در ادیان

موعود در ادیان
پنج شنبه 5 اسفند 1389  08:50 ق.ظ
موعود در ادیان

امروزه هيچ مذهب و آييني را نمي‌توان يافت كه اعتقاد به ظهور منجي بزرگ جهان و فراهم آوردن شرايط لازم براي ظهور او از جمله آموزه‌هاي اصلي و پايه‌هاي عقيدتي آن نباشد
بشر از روزي كه در روي زمين ساكن شده است، هميشه آرزو داشته است كه يك زندگي اجتماعي سعادتمند داشته باشد و به اميد رسيدن چنين روزي تلاش مي‌كند. همه انسان‌ها طبق فطرت ذاتي خود، تشنه معنويت، عدالت و آزادي هستند و به دنبال نجات دهنده‌اي مي‌گردند تا آنان را از وضع موجود نجات داده و اين سه اصل انسانيت را بر ايشان به ارمغان بياورد.
اعتقاد به ظهور اين «نجات‌دهنده» يك اشتياق و ميل دروني است. تمامي اديان و اقوام جهان، از گذشته‌هاي دور اين خواسته و شوق دروني را بي پاسخ نگذاشته‌اند و به نوعي اين عطش را زنده و تازه نگه داشته‌اند. به تعبير صحيح‌تر، امروزه هيچ مذهب و آييني را نمي‌توان يافت كه اعتقاد به ظهور منجي بزرگ جهان و فراهم آوردن شرايط لازم براي ظهور او از جمله آموزه‌هاي اصلي و پايه‌هاي عقيدتي آن نباشد.

زرتشتیان و منجی موعود :

آيين زرتشت، دين گذشته مردم ايران زمين بوده است و هم اكنون نيز جزو اديان زنده جهان محسوب مي‌شود. در اين آيين نيز همچون اديان ديگر نويدهايي درباره‌ي منجي آخرالزّمان داده شده است.
جاماسب شاگرد زرتشت، در كتاب معروف خود «جاماسب نامه » مي‌گويد: پيغمبر عرب، آخر پيغمبران باشد ... و از فرزندان دختر آن پيغمبر كه خورشيد جهان و شاه زنان نام دارد، كسي پادشاه شود در دنيا به حكم ايزدان، كه جانشين آخر آن پيغمبر باشد در ميان دنيا، كه مكه باشد و دولت او تا به قيامت متّصل باشد و بعد از پادشاهي او ، دنيا تمام شود... همه جهان را يك دين كند و ... پيغمبران خدا و حكيمان و پري‌زادگان و ديوان و مرغان و همه‌ي اصناف جانوران و ابرها و بادها و مردان سفيدرو در خدمت او باشند . باز در بخش ديگري از «جاماسب نامه » آمده: سوشيانس دين را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستي را ريشه كن سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم را هم فكر و هم گفتار و هم كردار گرداند.
اعتقاد به ظهور «سوشيانس» ـ نجات دهنده بزرگ ـ در ميان ملت ايران باستان به اندازه‌اي رايج بوده است كه حتي در موقع شكست‌ها جنگي و فراز و نشيب‌هاي زندگي با يادآوري ظهور چنين نجات دهنده‌ي مقتدري، خود را از يأس و نااميدي نجات مي‌دادند.
در جنگ قادسيه پس از درگذشت «رستم فرخزاد» سردار نامي ايران، هنگامي كه شكست نيروهاي ايران حتمي شد، و يزدگرد با كسان خود آماده‌ي فرار مي‌گشت، به هنگام خروج از كاخ پر شكوه خود در مداين، ايوان مجلل خود را خطاب قرار داده، گفت: «هان اي ايوان! درود من بر تو باد، من هم اكنون از تو روي بر مي‌تابم تا آنگاه كه با يكي از فرزندان خود كه هنوز زمان ظهور آن فرا نرسيده است به سوي تو برگردم. »
سليمان ديلمي مي‌گويد:هنگامي كه به خدمت حضرت امام جعفر صادق(ع) رسيدم، مقصود يزدگرد را از جمله «يكي از فرزندان خود» پرسيدم، حضرت فرمودند: « او مهدي موعود و قائم آل محمد(ص) است كه به فرمان خداوند در آخرالزّمان ظهور مي‌كند و ششمين فرزند من و فرزند دختري يزدگرد1 است و يزدگرد نيز پدر او مي‌باشد ».

هندوها و منجي‌ موعود:

در كتاب‌هاي مذهبي و مقدسي كه در ميان هنديان به عنوان كتاب‌هاي آسماني شناخته مي‌شود، اشارات بسياري به ظهور مبارك پادشاه صالحي در آخرالزّمان شده است.
در كتاب «باسك» از كتاب‌هاي مقدسه هنديان آمده: دور دنيا تمام مي‌شود به پادشاه عادلي در آخرالزمان، كه پيشواي ملائكه و پريان و آدميان باشد و حق و راستي با او باشد و آنچه در دريا و زمين و كوه پنهان باشد، همه را به دست آورد و از آسمان‌ها و زمين و آنچه باشد خبر مي‌دهد و از او بزرگتر كسي به دنيا نيايد. در كتاب «شاكموني» از كتب مقدسه هنديان آمده است:
پادشاهي و دولت دنيا به فرزند سيد خلايق دو جهان «كشن»2 بزرگوار تمام شود، او كسي باشد كه به كوه‌هاي مشرق و مغرب دنيا حكم براند و فرمان كند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان، كاركنان او باشند. و جن و انس در خدمت او شوند و ... دين خدا يك دين شود و زنده گردد و نام او «ايستاده» و «خداشناس» باشد.
يهوديان و منجي موعود: در كتاب تورات حضرت موسي(ع) و كتاب زبور حضرت داود(ع) كه از كتب آسماني عهد عتيق به شمار مي‌رود و هم اكنون در دست اهل كتاب و مورد قبول آنها است، بشارات زيادي به ظهور مصلحي در آخرالزّمان آمده است.
در كتاب «حبقوق نبي» فصل 2، بندهاي 3 ـ 5 آمده است:اگر چه تأخير نمايد، برايش منتظر باشد، زيرا كه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود... بلكه جميع امت‌ها را نزد خود جمع مي‌كند و تمامي قوم‌ها را براي خويشتن فراهم مي‌آورد.
مزبور 37، بند 9 ـ 12 و 17 ـ 18 :شريران منقطع * مي‌شوند و اما منتظران خداوند، وارث زمين خواهند شد، بعد از اندك زماني شرير نخواهد بود و حليمان وارث زمين خواهند شد... و براي هميشه ميراث آنها خواهد بود.

در كتاب «اشعياي نبي» فصل 11، بندهاي 1 ـ 10 آمده است:

و نهالي از تنه‌ي يسي3 بيرون آمده، شاخه‌اي از ريشه‌هايش خواهد شكفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت... مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين، به راستي حكم خواهد نمود... كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت ... گرگ با بره سكونت خواهد نمود و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير با هم، و طفل كوچكي آنها را خواهند راند... در تمامي كوه مقدس من، ضرر و فسادي نخواهد كرد، زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد.

مسيحيان و منجي موعود:

در جاي‌جاي انجيل‌هاي چهارگانه (انجيل متّي، انجيل لوقا، انجيل مرقس، و انجيل يوحنا) بشارات مختلفي پيرامون منجي موعود و خصوصياتش آمده است.
انجيل متي، فصل 24، بندهاي 27 و 30 و 35 ـ 36 و 45 : همچنان كه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مي‌شود، پسر انسان نيز چنان خواهد بود...، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گردد و در آن وقت جميع طوايف زمين سينه‌زني كنند و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهاي آسمان با قوّت و جلال عظيم مي‌آيد...
آسمان و زمين زايل خواهد شد، اما سخن من هرگز زايل نخواهد شد، از آن روز و ساعت هيچكس اطلاع ندارد حتي ملائكه آسمان ... لذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نبريد پسر انسان مي‌آيد.
انجيل يوحنا، فصل 12، بندهاي 27- 29 : و به او قدرت بخشيده است كه داوري هم بكند، زيرا پسر انسان است و از اين تعجب مكنيد، زيرا ساعتي مي‌آيد كه در آن جميع كساني كه در قبور مي‌باشند آواز او را خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد، هر كه اعمال نيكو كرد براي قيامت حيات و هر كه اعمال بد كرد به جهت قيامت داوری.

مسلمانان و منجي موعود:

كتاب آسماني ما مسلمانان ـ قرآن كريم ـ كه آخرين وحي مكتوب به آخرين رسول خدا(ص) است، كامل‌ترين كتاب راهنماي بشريت در همه ابعاد زندگي است. با مقايسه كتب آسماني اديان زنده جهان به صراحت در مي‌يابيم كه قرآن، كتابي است از گذشته و براي حال و آينده. آينده‌اي كه خود وعده‌ي ميراث‌بري زمين و حكومت آن را به صالحان داده است.
سوره انبياء آيه 105 :و به راستي كه ما پس از نوشتن در ذكر (تمام كتاب‌هاي آسماني گذشته يا تورات) در زبور نيز نگاشتيم كه البته بندگان صالح من زمين را به ارث خواهند برد.
از امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) روايت شده است كه فرمودند:«بندگان صالح مذكور در اين آيه كه زمين را به ارث مي‌برند، قائم (عج) و اصحاب او هستند».
سوره نور آيه 55 : خداوند به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند وعده فرموده (داده است) كه آنان را در زمين خلافت دهد، چنانچه امم پيامبران گذشته را جانشين پيشينيان خود ساخت و دين پسنديده آنان را بر همه جا مسلط و نافذ گرداند.
امام سجاد(ع) اين آيه را تلاوت نموده و فرمود: «آنها به خدا سوگند شيعيان ما اهل بيت هستند. (خداوند) اين كار را به دست مردي از ما انجام خواهد داد، و اوست مهدي(عج) امت و هم اوست كه رسول خدا(ص) درباره‌اش فرمود: « چنانچه جز يك روز از دنيا باقي نماند خداوند آن روز را آنقدر طولاني خواهد ساخت تا مردي از عترت من كه نامش، نام من است بيايد و زمين را پر از عدل و قسط كند همچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد. »
سوره قصص آيه 5 : و ما اراده كرديم بر آنانكه در زمين مستضعف شدند، منت گذاريم و آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم.
اميرالمؤمنين(ع) در ذيل اين آيه فرموده‌اند:« ايشان، آل محمد(ع) هستند. خداوند مهدي آل محمد(عج) را برمي‌انگيزاند تا توسط او مؤمنان را عزيز و دشمنان را ذليل و زبون گرداند. »
نويدهاي كتب آسماني، همه و همه نشان مي‌دهند كه سرانجام آينده‌اي درخشان در پيش است. فساد و بي عدالتي ريشه‌كن مي‌گردد و در سرتاسر جهان پرچم توحيد و يكتاپرستي به اهتزاز در مي‌آيد و دنيا پر از عدل و داد خواهد شد. جهان روزي را در پيش دارد كه در آن روز، تمام كشورهاي كوچك و بزرگ، به يك كشور تبديل مي‌شوند و مرزهاي جغرافيايي كشورها برداشته مي‌شود و حكومت واحد جهاني تشكيل مي‌گردد و بر تمام جهان يك دين، يك قانون اساسي و يك رهبر حكومت مي‌كند. همه اين وقايع با دستان با كفايت صالح‌ترين فرد بشر به وقوع خواهد پيوست و او جهان را از تاريكي، فقر، جهل و ظلم رهايي مي‌بخشد و حكومت واحد جهاني را بر اساس معنويت، عدالت و آزادي استوار مي‌سازد.
برگرفته ازكتاب«بشارت به منجي موعود» ، انتشارات مؤسسه فرهنگي موعود

پي‌نوشت‌ها:

1. علامه محمدباقر مجلسي در بحارالانوار ج 46 صفحه 12 آورده است: مادر بزرگوار امام سجاد(ع) ـ حضرت شهربانو ـ دختر يزدگرد، آخرين پادشاه ساسانيان مي‌باشد.
2. «كشن»: نام پيامبر(ص) در لغت هندي است.
3. بنا به نوشته كتاب «قاموس مقدس» صفحه 951، «يسي» به معني «قوي» از نام‌هاي پدر حضرت داود(ع) است.
شریران منقطع می شوند* : ظالمان و ستمگران نابود می شوند .

کریمی که جهان پاینده دارد               تواند حجتی را زنده دارد

 

دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی

mohamadaminsh

mohamadaminsh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 25772
محل سکونت : خوزستان
دسترسی سریع به انجمن ها