عضویت العربیة English
امام هادی علیه السلام فرمودند: شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر ، قربان ، غدیر و جمعه. بحار الأنوار، ج 98، ص 351

بر اساس نتايج يك پژوهش: احتمال تاثيرات منفي سويا بر عملکرد سيستم توليد مثل جنس نر

بر اساس نتايج يك پژوهش: احتمال تاثيرات منفي سويا بر عملکرد سيستم توليد مثل جنس نر
پنج شنبه 5 اسفند 1389  10:25 ق.ظ

رژيم‌ غذايي حاوي سويا با افزايش سطح هورمون LH و کاهش تعداد اسپرم‌ها در سيستم توليد مثلي جنس نر تاثير منفي مي‌گذارد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، منطقه علوم پزشکي تهران، سويا محتوي تمام اسيد آمينه‌هاي ضروري براي انسان بوده و منبعي از پروتئين محسوب مي‌شود و در بهبود و درمان سرطان‌هاي کولون، پروستات و سينه نقش مهمي ‌دارد، با توجه به مزاياي فراوان اين دانه روغني مهرداد مدرسي، دکتراي علوم جانوري دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان پژوهشي را با هدف بررسي تأثير اين دانه بر عملکرد دستگاه توليد مثل جنس نر بر روي موش‌هاي آزمايشگاهي انجام داده است.

در اين مطالعه تجربي تعداد 32 سر موش نر از نژاد بالب سي انتخاب و به طور تصادفي به 4 گروه مساوي شامل گروه کنترل يا گروه تغذيه با رژيم غذايي پايه و گروه تيمار 1، 2 و 3 که به ترتيب رژيم غذايي محتواي 20، 30 و 50 درصد سويا را دريافت مي‌کردند، تقسيم شدند.

بعد از مدت زمان 9 هفته از حيوانات خون‌گيري شد و ميزان هورمون‌هاي تستوسترون، LH و FSH اندازه‌گيري شدند. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و دانکن تجزيه و تحليل شدند.

يافته‌ها حاکي از آن بود که در گروه تغذيه با رژيم غذايي محتواي 20 درصد، کاهش معني‌دار سطح هورمون تستوسترون نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. از سوي ديگر ميزان اين هورمون در گروه تغذيه با 50 درصد سويا افزايش معني‌داري نسبت به گروه کنترل نشان داد. سطح هورمون LH در گروه 30 و 50 درصد سويا به طور معني‌داري نسبت به گروه کنترل افزايش داشت، ولي تفاوت معني‌داري در سطح هورمون FSH ديده نشد.

ميانگين تعداد اسپرماتوسيت اوليه و اسپرم‌ها در هر 3 گروه تيمار شده نسبت به گروه کنترل کاهش معني‌داري داشت، اما ميانگين وزن بيضه‌ها فاقد تفاوت معني‌دار بود.

با توجه به نتايج حاصله برآورد شد که رژيم غذايي حاوي 20، 30 و 50 درصد سويا مي‌تواند در سيستم توليد مثل موش‌هاي نر آزمايشگاهي نتايج منفي به همراه داشته باشد.

 

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

svh2005

svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران
دسترسی سریع به انجمن ها