عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

بحران يونان، پشت دروازه هاي آمريكا

بحران يونان، پشت دروازه هاي آمريكا
دوشنبه 20 تیر 1390  01:16 ق.ظ

آمريكا و يونان شباهت هاي زيادي از لحاظ طرح رياضت اقتصادي دارند، بنابراين ممكن است در آمريكا نيز شاهد همان شورش هايي باشيم كه در يونان مي بينيم.
آيا اعتراضات و شورش هاي طرح رياضت اقتصادي كه در حال حاضر در يونان رخ مي دهند، چشم اندازي از آينده آمريكا هستند؟ واقعيت اين است كه هر دو كشور، سر تا پا غرق بدهي هستند. مسئله فقط اين است كه براي يونان «روز حسابرسي» فرا رسيده، اما اين روز هنوز براي آمريكا فرا نرسيده است. درست است كه بين شرايط موجود در يونان و آمريكا تفاوت هاي مهمي وجود دارد، اما بين اين دو شباهت هاي زيادي نيز يافت مي شود؛ رهبران سياسي هر دو كشور، در حال حركت به سوي كاهش هزينه هاي بودجه و ساير برنامه هاي رياضت اقتصادي هستند. شهروندان يوناني به برنامه هاي رياضت اقتصادي كه در اين كشور به اجرا درآمده اند، واكنش بسيار منفي نشان داده اند. آيا هنگامي كه كاهش هزينه هاي بودجه در سطوح فدرال، ايالتي و محلي در آمريكا به حد آزاردهنده اي برسند، در اين كشور نيز بالاخره شاهد همان شورشي كه هم اكنون در يونان عليه برنامه هاي رياضت درگرفته است، خواهيم بود؟
اينكه شما بخواهيد بسيار فراتر از آنچه استطاعت آن را داريد زندگي كنيد، هزينه هايي در پي دارد؛ شهروندان يونان در حال حاضر اين مشقت اقتصادي را حس مي كنند، در آمريكا، مشقت [برنامه] رياضت هنوز به آن شدت احساس نمي شود.
افزايش ماليات، خصوصي سازي
حال سؤال اينجاست كه برنامه هاي رياضت اقتصادي دقيقاً چه مواردي را شامل مي شوند؟ اين برنامه ها در كشور يونان شامل افزايش ماليات ها، كاهش بودجه و اقدامات خصوصي سازي [واگذاري بخشي از اموال دولت به بخش خصوصي] مي شود. دولت يونان زير بار بدهي غيرقابل پرداخت خود شانه خم كرده است و بدون كمك هاي بين المللي، بدهي خود را پرداخت نخواهد كرد.
برنامه رياضت اقتصادي
اما همه «كمك هاي بين المللي» با شرط و شروطي حاصل مي شوند. اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول بر اجراي برنامه بسيار شديد رياضت اقتصادي اصرار مي كنند و مردم يونان از اين وضعيت راضي نيستند.
نخست وزير يونان، «گئورگ پاپاندرئو» به مردم يونان مي گويد كه وظيفه وطن پرستي مردم ايجاب مي كند كه آنها اين برنامه هاي رياضت اقتصادي را بپذيرند، اما بيشتر جمعيت يونان اين توجيه را قبول نمي كنند.
حقيقت اين است كه بيشتر اين «اعانه هاي» بين المللي، در اصل وام هاي جديدي هستند كه بر دولت و مردم بار مي شوند. پيشنهاد اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول اين است كه يونان بايد بيش از اين بدهكار شود و حتي بيش از اين قدرتش را از دست بدهد.
اما يونان قادر به بازپرداخت وام هاي جديد نخواهد بود و لذا، اين وام هاي جديد تنها آنها را تحت فشار قرار خواهد داد تا بيشتر زير بار قرض بروند.
در ضمن، بانك ها و شركت هاي بزرگ كاملا مشتاق هستند تمام دارايي هاي پررونق و قطعات زميني كه دستور «خصوصي سازي» آنها به يونان ابلاغ مي شود، را بخرند.
نگراني مردم
يونان در شرايطي برنامه رياضت اقتصادي را به اجرا مي گذارد كه اوضاع اقتصادي مردم مساعد نيست.
بسياري از شهروندان يونان از طرح جديد برنامه هاي رياضت اقتصادي بسيار دلواپس هستند، چرا كه برنامه هاي رياضت قبلي بسياري از آنها را به ورطه نابودي كشانده است. مطلب زير گزيده مختصري از مقاله اخير روزنامه «ديلي ميل» در مورد وضعيت فعلي يونان است...
«يائيس زاهارايولوس» كه يك كارمند 52 ساله دولت است مي گويد: آنها 25 درصد حقوق ما را كسر كرده و حقوق افراد زيادي را در اداره اي كه من كار مي كنم، پرداخت نكرده اند. ما به جايي رسيده ايم كه خانواده ها از عهده اداره زندگي شان برنمي آيند. از لحاظ رواني و مالي متلاشي شده ايم. اگر 25درصد از حقوق شما كسر شده بود، دو ماه حقوقتان را نگرفته بوديد و باز هم دولت قصد داشت با برنامه هاي رياضت بيشتر راه گلوي شما را ببندد، چه مي كرديد؟
خسارات برنامه رياضت اقتصادي قبلي
واقعيت تلخ مسئله اينجاست، همان طور كه اخيرا در روزنامه انگليسي «گاردين» توضيح داده شده است، برنامه رياضت اقتصادي [ تاكنون] خسارات بي رحمانه اي براقتصاد يونان وارد كرده است.
يك سال كاهش حقوق و دستمزد، كاهش سودها و افزايش ماليات خسارات سنگيني به بار آورده است: تقريبا يك چهارم جمعيت يونان اكنون زيرخط فقر زندگي مي كنند، بيكاري نرخي برابر 16درصد دارد.
امروز در سرتاسر كشور شاهد اعتصابات و شورش عليه طرح رياضت هستيم. كشور يونان به معني واقعي كلمه از هم مي پاشد. ده ها هزار نفر اعتراض كننده ها با خشونت با پليس درگير مي شوند.
اوضاع آمريكا
متاسفانه بسياري بر اين باورند كه ممكن است ما سرانجام در داخل آمريكا نيز شاهد اين نوع شورش هاي اقتصادي باشيم.
مدت هاست كه ما در آمريكا بسيار فراتر از استطاعت خود، زندگي كرده ايم، تا جايي كه ديگر حتي نمي دانيم يك زندگي معمولي چگونه است.
به عنوان مثال، امسال دولت فدرال حدود 2/2 تريليون دلار سرمايه جذب خواهد كرد، ولي هزينه اش به 3/7 يا 3/8 تريليون دلار خواهد رسيد.
اگر اقتصاد آمريكا سياست بودجه اي متعادلي را پيش رو بگيرد، اقتصاد آمريكا چه وضعي خواهد داشت؟ براي اينكه بدانيد؛ فقط تصور كنيد كه 1/5 تريليون دلار بودجه، ظرف مدت يك سال از اين اقتصاد حذف شود. اگر شما امروز به خريد برويد و درهر ثانيه يك دلار خرج كنيد،46 هزار سال طول خواهد كشيد تا 1/5 تريليون دلار پول خرج كنيد.
خلاصه اينكه، دولت آمريكا نمي تواند راهي كه اكنون در آن قراردارد، را ادامه دهد. از زمان انتخاب «باراك اوباما» به سمت رياست جمهوري؛ بدهي كشور آمريكا تقريبا چهار تريليون دلار افزايش يافته است. بدهي كشور ما به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي كند و لذا، بايد در مورد آن كاري انجام داد.
درحال حاضر، در واشنگتن دموكرات ها و جمهوريخواه ها به شدت با يكديگر مشاجره مي كنند و به دنبال راهي مي گردند كه هزينه ها را كاهش دهند. در نهايت، اين دو گروه در مورد كاهش برخي هزينه ها به توافق خواهند رسيد.
در صورتي كه اين كاهش هزينه ها زياد باشد، اثر منفي محسوسي براقتصاد آمريكا خواهد گذاشت.
اما اين فقط دولت فدرال نيست كه هزينه ها را كاهش مي دهد، دولت هاي ايالتي و محلي سرتاسر آمريكا نيز دارند بودجه هايشان را كاهش مي دهند.
درحال حاضر، بدهي دولت هاي ايالتي و محلي به بيشترين ميزان خود يعني 22درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا رسيده است. اين مشكل بسيار بزرگي است، كه مردم خبر درستي در مورد آن ندارند.
در بسياري از مناطق آمريكا، بودجه ها به طرز واقعا بي رحمانه اي كاهش يافته اند. از هر شهر به شهر ديگر ما شاهد نيروهاي پليس، مامورهاي آتش نشاني و معلماني هستيم كه اخراج مي شوند.
بعضي از برنامه هاي طرح رياضت كه مي بينيم، بسيار تكان دهنده هستند. طبق گزارش نشريه «وال استريت»، شهر كوچك «آلتو» در ايالت تگزاس براي شش ماه آينده كل نيروهاي پليس را از كار اخراج كرده است، و مردم دارند خودشان را براي افزايش جرم آماده مي كنند.
«مانتي كوليتز» شهردار آلتو كه با اين اقدام مخالف بود، مي گويد: اين روزها همه مردم دارند مي گويند كه در خانه هايتان را چفت كنيد و تفنگ بخريد.
اما وقتي همين اخراج پرسنل پليس در يكي از خطرناكترين شهرهاي كل كشور انجام شود، اقدام كاملا متفاوتي است:
شهر «كامدن» در ايالت نيوجرسي به عنوان «دومين شهر خطرناك در آمريكا» شناخته شده است؛ اما اين شهر اخيرا به علت مشكلات عديده بودجه اي، مجبور شد نيمي از نيروهاي پليس شهر را اخراج كند.
معناي اين حرف اين نيست كه جرم هم در كامدن به مرخصي رفته باشد!
اما فقط مناطق فقير كشور با مشكل روبه رو نيستند؛ واقعيت اين است كه كل ايالت ها در شرف فروپاشي مالي هستند.
دولت ايالت ايلينويز شش ميلياد دلار صورت حساب پرداخت نشده دارد، اوضاع دراين ايالت آن قدر نابسامان است كه پرداخت بعضي صورت حساب ها براي سال ها عقب انداخته مي شود.
اوضاع مالي دولت ايالت نيوجرسي چنان به هم ريخته است كه حتي بعداز كاهش يك ميليارد دلاري بودجه آموزش و پرورش و اخراج كردن هزاران معلم، هنوز با 10 ميليارد دلار نقص بودجه مواجه است.ما در سرتاسر آمريكا مي بينيم كه بسياري از بزرگ ترين شهرهاي ما دارند به چاله هاي جهنم تبديل مي شوند. به عنوان مثال، دولت ايالتي «ميشيگان» به تازگي طرحي را تصويب كرد كه به موجب آن 70مدرسه دولتي در شهر «ديترويت» به حالت تعطيل درخواهند آمد و فقط 72 مدرسه به فعاليت خود ادامه خواهند داد، برآورد مي شود كه در مدارس باقي مانده، شمار دانش آموزان درهر كلاس، به 60 نفر هم برسد!
به هرحال، اين طور به نظر مي رسد كه پيشرفت اقتصادي آمريكا گرفتار دور معكوس شده است. بسياري معتقدند در زمان هاي پيش رو، مشقت هاي اقتصادي سخت تري هم در راهند.
منبع: خبرگزاري فارس

پیامبر (ص): صبر اگر به بیقراری رسید دعا مستجاب می شود.

عزیز ما قرنهاست که چشم انتظار به ما دارد!

ahmadfeiz

ahmadfeiz
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 20214
محل سکونت : تهران
دسترسی سریع به انجمن ها