عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

من از میهن و میهن از من بود

من از میهن و میهن از من بود
سه شنبه 21 تیر 1390  08:26 ق.ظ

  

در این خاك زر خیز ایران زمین/نبودند جز مردمی پاك دینهمه دینشان مردی و داد بود/وزان كشور ازاد و اباد بودنگفتند حرفی كه ناید به كار/نكشتند تخمی كه ناید به بارچو مهر و وفا بود كیششان/گنه بود ازار كس پیششانهمه بنده پاك یزدان پاك/همه دل پر از مهر این اب و خاكپدر در پدر اریایی نژاد/ز پشت فریدون نیكو نهادبزرگی به مردی و فرهنگ بود/گدایی در این بوم و بر ننگ بودكجا رفت ان دانش و هوش ما/كه شد مهر میهن فراموش ماكه انداخت اتش در این بوستان/كز ان سوخت جان و دل دوستانچه كردیم كین گونه گشتیم خوار/خرد را فكندیم زین سان ز كارنبود این چنین گشور و دین ما/كجا رفت ایین دیرین مابه یزدان كه این كشور اباد بود/همه جای مردان ازاد بوددر این كشور ازادگی ارز داشت/كشاورز خود خانه و مرز داشتگرانمایه بود انكه بودی دبیر/گرامی بد انكس كه بودی دلیرنه دشمن در این بوم و بر لانه داشت/نه بیگانه جایی در این خانه داشتاگر مایه زندگی بندگیست/دو صد بار مردن به از زندگیستبیا تا بكوشیم و جنگ اوریم/برون سر از این بار ننگ اوریمبه یزدان كه هرگز جهان افرین/نه با بنده مهر ورزد نه كینز نیك و بدت هر چه اید به سر/ز خود بین و ز كرده خود شمراز ان روز دشمن به ما چیره گشت/كه مارا روان و خرد تیره گشتاز ان روز این خانه ویرانه شد/كه نان اورش مرد بیگانه شدچو ناكس به ده كدخدایی كند/كشاورز باید گدایی كندچو دانش پژوهنده بیند زیان/كه بندد به دانش پژوهی میانبه یزدان كه ما گر خرد داشتیم/كجا این سرانجام بد داشتیمبسوزد در اتش گرت جان و تن/به از بندگی كردن و زیستناگر مایه زندگی بندگیست/دو صد بار مردن به از زندگیستبیا تا بكوشیم و جنگ اوریم/برون سر از این بار ننگ اوریمبیاریم ان اب رفته به جوی/مگر زان بیابیم باز ابرویشود مردمی كیش و ایین ما/نگیرد خرد خرده بر دین ماز فردوسی ام امد این گفته یاد/كه داد سخن را چو او كس ندادچو ایران نباشد تن من مباد/بدین بوم و بر زنده یك تن مبادسرشت من از میهن بود/من از میهن و میهن از من بود

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

abdollah_esrafili@yahoo.com

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

abdo_61

abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37064
محل سکونت : ایران زمین

پاسخ به:من از میهن و میهن از من بود
سه شنبه 21 تیر 1390  08:35 ق.ظ

جالب بود استفاده کردیم شعر قشنگی بود

azarian2010

azarian2010
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : فروردین 1389 
تعداد پست ها : 809
محل سکونت : بروجن
دسترسی سریع به انجمن ها