عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

ERP چیست؟

ERP چیست؟
سه شنبه 21 تیر 1390  09:20 ق.ظ

 

 

ERP چیست؟

طراحی (ERP (Enterprise resource planning در دهه 80 متولد شد. رشد روزافزون و بی حد تکنولوژی اطلاعات برپایه سخت افزارها و نرم افزارها و همچنین نقش هرچه پررنگتر اطلاعات در زندگی امروزه، نیاز به نوآوری و تغییرات در طراحی و تفکر سیستمی ابزارهای نرم افزاری داشت تا بتواند پاسخگوی این رشد باشد. به همین منظور ERP پا به عرصه وجود گذاشت. هدف های اصلی ERP خلاصه می شد به:
- ایجاد جریان اطلاعات به هدف تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف
- استفاده کارآمد از قسمت های نرم افزار
- کنترل اطلاعاتی+ انبارداری + حسابداری + نیروی انسانی + توزیع + ...
- کمک به تحقق برنامه ها در زمانبندی پیش بینی شده
- قابلیت شکل پذیری (
customization)  به حد اعلاء
- متشکل بودن از بخش های یکپارچه (
modules)

یک سیستم کامل ERP شامل بخش های زیر است:
- مدیریت بازرگانی
- تولید
- فروش
- بازاریابی
- توزیع
- حسابداری
- مالی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت پروژه
- مدیریت انبار
- تعمیر و نگهداری
- حمل و نقل
- تجارت الکترونیک
همانگونه که مطرح گشت ایجاد جریان اطلاعات یکی از اهداف اصلی
ERP است. لذا کلیه بخش های یک طراحی ERP با یکدیگر مرتبط بوده و جریان اطلاعات بین آنها وجود دارد. این جریان اطلاعات مابین بخش ها و سیستم های مختلف باعث نوعی یکپارچگی در کل سیستم می گردد.
همچنین امکان جایگزینی بخش یا کلیه سیستم های سابق سازمان، سیستم را به یکپارچه شدن تا یکپارچگی کامل هدایت می کند. بدین ترتیب این مسیر منتهی می شود به یک برنامه با یک
Interface مشترک برای تمامی یک سازمان.

 

 

راهنماي تفضيلي ERP براي مبتديان

 

1- مقدمه
2- مروري سريع بر
ERP
3- آنچه که بايد پس از برگزيدن
ERP انتظار داشت
4- چگونگه يک سيستم
ERP را انتخاب نمائيم
 

1- مقدمه
در حاليکه گروهي از انديشمندان، پايان دوران
ERP را پيش بيني کرده بودند، TEC براساس يافته هائي که برگرفته از تحقيقات گسترده ونتايج حاصل از گرايشات و تمايلات تعداد زيادي از شرکتهائي بود که بعنوان نمونه مطالعاتي انتخاب شده بودند، نتايجي متناقض با اين نظر و بشرح زير را ارائه نمود:

ERP بعنوان ستون اطلاعاتي سازمانهاي توليدي عصر حاضر باقي مي ماند. وانگهي، بدون شک سيستمهاي ERP امروزي ميبايست بيش از فرآيندهاي سنتي اي که در درون ديوارهاي سازمان محصور هستند، مورد توجه و اشاره قرار گيرند.

هنوز تعداد کثيري از شرکتها همچنان کارهايشان را با سيستمهاي اطلاعاتي جزيره اي موروثيMRP، منابع انساني ويا حسابداري اداره ميکنند. بويژه، اين مسئله در سازمانهاي کوچک تا متوسط (SME) غير متمرکز بوفور به چشم ميخورد.

علاوه بر اين، با وجود در دسترس بودن انبوهي از نتايج منتشره از تحقيقات، دانش عمومي در زمينه خصوصيات ERP و شاخه پياده سازي آن، بسيار اندک ميباشد. منظور ما در اين مقاله، آماده سازي مطالب مختصري است تا بعنوان مرجعي برايERP بتواند راهنماي آناني باشد که نيازمند اينگونه اطلاعات ميباشند.
 

2- مروري سريع بر ERP
Enterprise Resources Planning) ERP) مرحله نهائي سيرتکامل تکنيکهاي مديريت تجاري و فناوري اطلاعات در چهل ساله اخير است. تا اواسط دهه 1960، متوليان و صاحبان کسب و کار مجبور به اعتماد به مفاهيم مديريت کالاي سنتي بوده، در ميان ايشان اصطلاحاتي همچون نقطه سفارش مجدد (Reorder Point - ROP)، مقدار اقتصادي سفارش (Economic Order Quantity EOQ) و ... رايج و شناخته شده بود. مرحله بعدي سير تکاملي، Material Requirements Planning (MRP)، در دهه 1970 ايجاد گرديد. اين سيستمها از ليست مواد و قطعات استفاده نموده، اطلاعات انبار و برنامه ريزي کلي توليد (MPS) را بمنظور محاسبه دوره هاي زماني، نياز به مواد و ارائه پيشنهاداتي بمنظور آزادسازي موجوديهاي مواد و يا برنامه ريزي مجدد سفارش آن بکار ميگرفتند.
در دهه 1980، مفهوم(
Manufacturing Resources Planning  MRP-II) استنتاجي بود که از توسعه و گسترش MRP و از طريق يکپارچه سازي ديگر منابع شرکتهاي توليدي، بويژه در اجزائي همچون کنترل کارگاهي، حسابداري و توزيع بوجود آمد. در اوايل دهه 1990، MRP-II بسط بيشتري يافت تا بتواند فضاهاي ديگري نظير عمليات مهندسي، مالي، منابع انساني، مديريت پروژه و غيره را نيز پوشانده، در برگيرنده کليه فعاليتهاي دروني هر تجارت عظيم (نه تنها شرکتهاي توليدي) باشد. از اينرو، کلمه اختصاري جديد ERP رقم زده شد تا بازتابي بر اين حقيقت باشد که اين سيستمهاي کامپيوتري جديد تکامل يافته نسل پيشين خود يعني سيستمهاي انبارداري و حسابداري صنعتي مي باشند.
ERP، نسل حاضر از سيستمهاي برنامه ريزي منابع ميباشد که جزاير اطلاعاتي را با يک راه حل نرم افزاري جامع جايگزين نموده، تمامي توابع کاربردي سيستمهاي مديريت کلان سنتي را بصورت يکپارچه در بردارد. بعبارتي ساده تر، سيستمهاي ERP از تکنولوژي بانکهاي اطلاعاتي و رابط کاربر مشترک جهت کنترل کليه اطلاعات مرتبط حول محور کسب و کار يک شرکت استفاده مي نمايد. ERPبه موازات کاربردي بودن براي تشکيلات اقتصادي و مديريت زنجيره تامين (Supply Chain Management) ، نوعاً از تکنولوژي Client/Server و اخيراً از Internet Computing Architecture-ICA، بانکهاي اطلاعاتي رابطه اي، و سيستم عامل هاي Unix، Windows NT، AS/400 يا حتي Mainframeها نيز بطور كامل و به خوبي پشتيباني مي نمايد.

3- آنچه که بايد پس از برگزيدن
ERP انتظار داشت
امروزه
ERPهاي پيشرو، علاوه بر اينکه کليه توابع مديريتي سنتي شرکتها همچون سيستمهاي مالي، فروش، توليد، منابع انساني و ... را پوشش ميدهد، شامل راه حل هائي همچون مديريت داده هاي توليد (PDM)، سيستم مديريت انبار (WMS)، سيستم اجرائي توليد (MES) و غيره نيز ميباشند. اکنون کارائي ERPها آنچنان افزون گرديده که بتوانند بمنظور پشتيباني از نيازهاي صنايع عمودي همانند صنايع بهداشت و درمان و خودروسازي متناسب گردتد.
اخيراً، توابع محيطي سيستمهاي
ERP جهت نفوذ در بازارهاي همجوار خود همچون مديريت زنجيره تامين (SCM)، مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)، سيستم پشتيبان تصميم (DSS) و تجارت الکترونيک(e-Business) آغاز به رشد نموده و بدين شکلERP را از درونگرائي و درون نگري خارج ساخته است. از جمله وجوه ارزش هاي افزوده ديگري که در سيستمهاي جديد ايجاد شده ميتوان، پيکربندي محصول، واحدهاي ارائه خدمات در محل (field Service) و خدمات خود گردان (Self Service) اينترنتي را نام برد که امکان دسترسي تعداد بيشتري از کاربران و يا شرکاي تجاري را به سيستم فراهم ميسازند. نهايتاً ERP ميتواند روشي براي مهندسي مجدد فرآيندها (BPR) بوده، از طريق فروريختن ديوارهاي بين واحدهاي کاري و کاهش فعاليتهاي تکراري، باعث افزايش انعطاف پذيري و پاسخگوئي هر چه بيشتر در مجموعه گردد.
خوشبختانه
ERP توانسته است درجهت صرف هزينه هاي سنگين اخذ مجوز استفاده (License) و پياده سازي درک عمومي مناسبي را ايجاد نمايد. کاربران معمولاً بهاي مجوز استفاده و هزينه هاي سالانه نگهداري و تعميرات که معمولاً بين 12 تا 20 درصد بهاي مجوز اصليERP است را براساس استفاده هر نفر کاربر و يا کاربران همزمان پرداخت مينمايند. محاسبه قيمت ERP براساس ايستگاههاي کاري، بنا بر ميزان کاربران، تعداد ماژولهاي نصب شده، ابعاد و درآمدهاي شرکت بشدت تاثير پذير است. دامنه قميتERP بر اساس کاربر، ميتواند از $1,000 الي $8,000 متغير باشد (معمولاً قيمت هاي بالاتر براي شرکتهاي بزرگتر است). امروزه سيستمهاي ERP جهت حفظ بقاي خود در عرصه رقابت تنگاتنگ توليد کنندگان از يک سو و کاهش تقاضاي بازار به علت اشباع از سوي ديگر، با سير نزولي مداوم در بهاء مواجه هستند. خيلي از فروشندگان پيشنهاد ميکنند که خريداران، بجاي خريد سنتي مجوز، از روشهاي خريد مجوز بر اساس تعداد کاربر در ماه و يا تامين امکانات از بيرون سازمان(Outsourcing) استفاده نمايند. همچنين اعلام بهاء بر اساس قيمت مقطوع، قيمت براساس دفعات نصب و يا برمبناي پيکربندي ERP نيز قابل ارائه بوده و بويژه براي کاهش قيمتها در بازار، بسيار جذاب و پر طرفدار مي باشند.
چرخه پياده سازي به ابعاد شرکت، ساختار سازماني (شرکتهائي که در يک مقر استقرار دارند و يا در چند مکان، شرکتهائي بين المللي يا داخلي) و نهايتاً ابعاد کاربردي پروژه بستگي داشته، ميتواند از چندماه تا سالها به درازا بيانجامد. پياده سازي
ERP عموماً بطور ميانگين بين 6 الي 12 ماه زمان نياز دارد. براساس يک قانون، به ازاي هر يک دلار نرم افزار خريداري شده، 3 الي 6 دلار ديگر جهت خريد سخت افزار در صورت عدم وجود هرگونه بستر سخت افزار، يکپارچگي با شرکتهاي ثالث، مشاوره و برخي موارد مشابه ديگر صرف ميگردد. اگر چه در برخي موارد هزينه هاي اضافي ميتواند به 10 الي 15 دلار به ازاي هر يک دلار صرف شده براي خريد نرم افزار برسد. عمده ترين دلايل ناديده گرفتن، اغماض و يا عدم برآورد صحيح هزينه هاي پياده سازي ERP و يا تخمين مبالغي کمتر از حد واقعي، نشات گرفته از هزينه هائي همچون، آموزش، يکپارچه سازي و آزمودن برنامه ها، تبديل و تحليل داده ها، بازده کارکنان، آشفتگي پياده سازي مقدماتي و غيره ميباشند. مجموعه هزينه هاي مالکيت (TCO) بسته به اندازه و ابعاد صنعت يا شرکت بصورت درصدي از عايدات شرکت که معمولاً دامنه اي از 1/5 الي 6 درصد دارد، بالغ مي گردد (معمولاً درصدهاي بيشتر مربوط به شرکتهاي کوچکتر ميگردد).
خيلي از مشتريان پياده سازي خود را با واحد حسابداري آغاز مينمايند، اگر چه شروع پياده سازي با سيستمهاي توليد و منابع انساني نيز محبوبيت خاصي دارند. منافع
ERP غالباً از کاستن زمان تحويل در انبارها و سفارشات، افزايش حجم توليد، کاهش هزينه هاي تهيه وتوزيع و غيره حاصل ميگردد. هرچند، اولين بازگشت سرمايه ملموس (ROI) چندين ماه پس از پياده سازي هويدا ميگردد که در بهترين حالت هشت ماه فرض گرديده است.
 
4- چگونگه يک سيستم
ERP را انتخاب نمائيم
بمنظور پياده سازي موفق سيستمهاي
ERP کاربران بايستي نيازها و فرآيندهاي بحراني کسب و کار خود را به خوبي درک نمايند. ندانستن وضعيت کنوني کسب و کار در امورها و عدم آگاهي از نقاط سوق الجيشي موجود در شرکت، هرگونه پياده سازي را در آينده اي نزديک به شکست مبدل خواهد ساخت. اشراف به اين نکات ميتواند در شناخت و تهيه يک Long List از فروشندگان جهت حضور در انتخاب بسته ERP مناسب و درخور سازمان، کمک شاياني کند. لازم بذکر است که، برتري ERPهاي پيشنهادي بايستي با آزمودن نرم افزار بر روي صنعت مورد نظر و آن هم با ديدگاه عمودي مشخص گردد.
ضوابط سطح بالاي مشروح در زير، هر کدام شامل تعداد چندصد ضابطه سطح پائين تر ميباشند که ميبايست بطور همزمان در خلال فرآيند انتخاب ارزيابي گردند:
 
عملکرد محصول (
Product Functionality): ارزيابي پشتيباني محصول از خصوصيات و عمليات (features and functions) سيستم کنوني.
تکنولوژي محصول(
Product Technology) : مي بايست تکنولوژي معماري محصول و محيط تکنولوژيکي که محصول ميتواند بطور موفقيت آميز در آن اجرا گردد را معين ساخت. ضوابط فرعي اي شامل معماري محصول، راهبري و قابليت استفاده نرم افزار، پشتيباني Platform و بانک اطلاعاتي، پشتيباني استانداردهاي نرم افزارهاي کاربردي، پشتيباني معاهدات و ارتباطات و توانائي يکپارچکي نيز در اينجا قابل اشاره هستند.
بهاي محصول (
Product Cost): علاوه بر هزينه هاي ابتدائي مالکيت محصول، بايستي هزينه هاي بلند مدت شامل بهاي تعميرات و نگهداري، هزينه هاي ارتقاء، هزينه هاي پياده سازي و آموزش و نهايتاً هزينه هاي پشتياباني و خدمات نيز به خوبی مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد.
پشتيباني و خدمات شرکت (
Corporate Service and Support): معين نمودن توانمندي فروشندگان در فراهم نمودن خدمات پياده سازي در سطح جهاني و پشتيباني مداوم آن.
قابليت شرکت (
Corporate Viability): ارزيابي توان مالي و مديريتي فروشنده.
استراتژي شرکت (
Corporate Strategy): ارزيابي برنامه و استراتژي فروشنده نرم افزار در قالب زمانبديهاي معين در خصوص چگونگي توسعه نرم افزار، فروش و پشتيباني آن در يک بازار خاص.
 
اکثر تيم هاي انتخاب
ERP، اهميت شناسائي عملکرد محصول، تکنولوژي و معيارهاي هزينه ها در اتخاذ تصميم را به خوبي درک ميکنند، اما اغلب اوقات، اگر چه اينها تنها معيارهائي هستند که در فرآيند اتخاذ تصميم ايفاي نقش ميکنند، متعاقباً نتيجه حاصله شکست در پياده سازي است.

براي آنکه مشخص شود که
Short List از چه فروشندگاني تشکيل گرديده است، صاحبان سيستم جديد مي بايستي براي ارزيابي دقيق تر نرم افزار، آنرا در تمامي مراحل سناريوي تدوين شده سازمان قرارداده، توالي و يکپارچگی آن را در فرآيندهاي واقعي کسب و کار به اثبات برسانند. بعبارتي ساده تر ميبايست عمليات نرم افزار براي اجراي فرآيندهاي سازمان شبيه سازي گردد. بايد توجه داشت که فقط پس از آنکه Short List مشخص گرديد، معيار قيمت به فرآيند تصميم گيري تزريق خواهد شد. با استفاده از اختلاف قيمتهاي موجود بين محصولات، مباحث ارزشمندي در خلال مرحله انتخاب نهائي بوجود مي آيد که سرانجام منجر به انتخاب يک راه حل نرم افزاري با مناسبترين امکانات و به صرفه ترين قيمت مي گردد.

 

 

مدیر سابق تالار آموزش خانواده

abdollah_esrafili@yahoo.com

 

  شاد، پیروز و موفق باشید.

abdo_61

abdo_61
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 37064
محل سکونت : ایران زمین
دسترسی سریع به انجمن ها