معاون سنجش و آموزش دانشگاه پیام نور از ممنوعیت مهمان‌شدن، انتقال، تغییر رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد.

عبدالله معتمدی معاون سنجش و آموزش دانشگاه پیام نور ، با اعلام این خبر افزود: ثبت نام دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور از دیروز آغاز شده است و تا دوم بهمن‌ماه ادامه دارد.
وی گفت: تعداد کل واحدهای درسی در هر رشته تحصیلی برای اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بر اساس رشته تحصیلی از ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی است.
معتمدی با بیان اینکه تعداد واحدهایی که دانشجوی کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی در دانشگاه پیام نور می‌تواند انتخاب کند با توجه به میانگین نمرات قبلی دانشجو حداقل ۶ و حداکثر ۱۴ واحد درسی است گفت: نمره قبولی در هر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حداقل ۱۲ از ۲۰ است و برای اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حداقل معدل مورد نیاز ۱۴ از ۲۰ است.
وی درباره طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور گفت: حداکثر طول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور دو سال است و در صورت لزوم یک الی سه نیم سال تحصیلی به طول دوره با تصویب دانشگاه اضافه می‌شود.