عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806
  • چهل حدیث فضیلت صلوات
امام رضا علیه‌السلام

امام رضا علیه السلام فرمودند:
حمام رفتن با شكم پُر باعث قولنج مى‌گردد. شستشو با آب سرد بعد از خوردن ماهى، باعث فلج مى‌شود. همبسترى در حال حیض باعث جذام فرزند مى‌شود. همبسترى‌اى كه در پى آن دفع مَنى و ادرار نباشد، باعث سنگ كلیه و مثانه مى‌شود.جماع پى در پى بدون غسل باعث جنون فرزند مى‌شود. زیاد خوردن تخم مرغ و استمرار بر آن، باعث بیمارى طحال و گاز معده مى‌شود. انباشته كردن شكم از تخم مرغ آب پز باعث گرفتگى قلب و تنگى نفس مى‌شود. خوردن گوشت نپخته، باعث تولید كرم در معده مى‌شود. پیوسته انجیر خوردن باعث چاقى مى‌شود. نوشیدن آب سرد بعد از غذاى داغ و شیرینى، باعث خرابى دندان مى‌گردد و زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى (حلال گوشت) و گاو باعث تغییر (به هم ریختگى) عقل و سرگردانى فهم و كند ذهنى و فراموشى مى‌شود.