شخصیت شناسی

چگونه محبوب دیگران باشیم؟

چگونه محبوب دیگران باشیم؟
همه ما انسان ها به دنبال این هستیم که محبوب دیگران باشیم. محبوب بودن مانند هر پدیده ی دیگری مستلزم مقدمات و شرایطی است که باید تأمین گردند. در این نوشتار به برخی از ویژگی ها و شرایط یک شخصیت جذاب اشاره می کنیم. ادامه ...

چگونه شخصیتی جذاب داشته باشیم؟

چگونه شخصیتی جذاب داشته باشیم؟
همه ما انسان ها به دنبال این هستیم که محبوب دیگران باشیم. محبوب بودن مانند هر پدیده ی دیگری مستلزم مقدمات و شرایطی است که باید تأمین گردند. در این نوشتار به برخی از ویژگی ها و شرایط یک شخصیت جذاب اشاره می کنیم. ادامه ...

علائم عمده اسکیزوفرنی چیست؟ (بخش دوم)

علائم عمده اسکیزوفرنی چیست؟ (بخش دوم)
گرچه پیشرفت هایی در رویارویی با بیماری اسکیزوفرنی صورت گرفته، اما تجربه نشان داده است که اطلاعات بسیاری از مبتلایان و خانواده هایشان در این زمینه کم می باشد. در این نوشتار به بیان یکی دیگر از علایم مثبت و نیز علایم منفی این بیماری می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

علایم عمده اسکیزوفرنی چیست؟ (بخش اول)

علایم عمده اسکیزوفرنی چیست؟ (بخش اول)
تجربه های بالینی نشان می دهد که وقتی به کسی گفته می شود او با یکی ز دوستان یا خویشاوندان مبتلا به اسکیزوفرنی است، دچار آن چنان وحشت و آشفتگی می شود. در حالیکه این موضوع به درستی تشخیص داده نشده است. با ما همراه باشید تا با دو دسته از علایم اسکیزوفرنی آشنا شوید. ادامه ...

پذیرش جنبه های مردانگی و زنانگی خویشتن

پذیرش جنبه های مردانگی و زنانگی خویشتن
زن و مرد از لحاظ جسمانی تفاوت هایی را با هم دارند که برخی از این تفاوت ها زمینه ساز تفاوت های روانی نیز شده است. اما بر اساس نظر برخی از روان شناسان هر مرد و زنی برخی از ویژگی های جنس مخالف خود را نیز دارا می باشد. با ما همراه باشید تا با جنبه های مردانگی و زنانگی خود بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی
زن و مرد تمایلات جنسی متفاوتی دارند. این تفاوت هم از نظر کیفیت و هم از نظر کیفیت می باشد. گاه در زمانی زن میل شدید به ارتباط جنسی با همسر خود دارد و گاه این میل به شدت کاهش می یابد. در این نوشتار به بیان تفاوت های زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی پرداخته ایم. با ما همراه باشید. ادامه ...

کشش قوی و تنوع خواهی جنسی در مردان

کشش قوی و تنوع خواهی جنسی در مردان
به طور معمول مردان خود را مظهر قدرت و بی نیازی و منبع تأمین آسایش می دانند، اما آنان نیز نیازهایی دارند که برخی از طبع مردانه آنها، یعنی از ابعاد جنسیتی، و برخی نیز از تمایلات و خواسته های جنسی آنها برمی خیزد. از جمله این نیازها میتوان به تنوع خواهی جنسی اشاره کرد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

نیاز زن به ارزشمندی و امنیت خواهی

نیاز زن به ارزشمندی و امنیت خواهی
زنان شیفته امنیت هستند، اما این امنیت جه نوع امنیتی است که مرد باید برای او تامین کند. زنان نه شیفته بلکه نیازمند این امنیت هستند، امنیت عاطفی و احساسی که این حس را به او بدهد که همسرش او را دوست دارد و تنها زن زندی اوست. با ما همراه باشید تا در مورد نیاز زن به ارزشمنده و امنیت خواهی بیشتر بدانید. ادامه ...

نیازهای جنسی متفاوت زن و مرد

نیازهای جنسی متفاوت زن و مرد
علیرغم شباهت هایی که میان زن و مرد وجود دارد، تفاوت هایی از جنس زیستی و روانی در ایشان قابل مشاهده است و شناخت این تفاوت ها می تواند در حد توقعاتی که هر دو جنس از هم دارند، تغییر و اصلاحاتی را ایجاد کند. در این نوشتار به تفاوت های زن و مرد در حوزه نیازهای جنسی پرداخته ایم. با ما همراه باشید. ادامه ...

شباهت های زن و مرد از نگاه قرآن کریم (بخش اول)

شباهت های زن و مرد از نگاه قرآن کریم (بخش اول)
در بسیاری از نوشته ها در مورد تفاوت های زنان و مردان سخن به میان آورده شده است ولی آنچه که در این میان مهم است بیان اشتراکاتی است که نشان می دهد زن و مرد از نوع خلقت واحد هستند و وجه اشتراک ایشان انسان بودن است و بقیه تفاوت ها نشان از تکالیفی است که هر کدام یک از زن و مرد در نظام خلقت برعهده می گیرند. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...