برگزیده‌ها
شهره ی شهر

عبدالمحمد غنی پورعبدالمحمد غنى‏پور به سال 1334 خورشیدى در شهرستان بروجرد متولد شد. وى از كودكى به موسیقى علاقمند شد بخصوص به ساز نى و هر وقت كه صداى ساز نى استاد حسن كسائى را از رادیو مى‏شنید، دیگر به هیچ‏چیز و هیچ كارى فكر نمى‏كرد جز به صداى ساز استاد و این امر موجب شد تا سلوهاى استاد كسائى را در حافظه خود محفوظ داشتهادامه ...