برگزیده‌ها
شهره ی شهر

محمدابراهیم احمدیمحمد ابراهیم احمدی محل تولد : روستای یام شهرت تابعیت : ایران تاریخ تولد : 1345/9/5 زندگینامه علمی در نیمه دوم سال 1362 در تهران، دروس طلبگی را شروع کردم. بحمدالله تعالی 7 - 9 نفر از بستگانم (ازجمله پدر بزرگ ها، دایی و پسردایی ام) روحانی بوده و هستند. در اسفند 1367 معمم شدم و در نیمه دومادامه ...