برگزیده‌ها
شهره ی شهر

عبدمناف قمی(س یازدهم ق)، شاعر. از سادات بنام قم و معاصر نصرآبادى و تقى اوحدى بود و مدتى در اصفهان زیست. نصرآبادى (ز 1083 ق) در مورد او مى‏نویسد: «فقیر از ناقابلیها به خدمت ایشان نرسیده طبعش در ترتیب نظم نهایت لطف دارد»، و سپس اشعارى از وى نقل مى‏كند.ادامه ...