عضویت العربیة English
امام هادی علیه السلام فرمودند: شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر ، قربان ، غدیر و جمعه. بحار الأنوار، ج 98، ص 351

بازدید : 217 بار

سه‌شنبه، 14 دی 1395

علی اکبر شیرزادی جاوید

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 15

رتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی:سازه

پست الکترونیکی

shirzad AT iust.ac.ir

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه دوم، اتاق 282

تحصیلات:

دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389 تا 1393

دکترا

دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386 تا 1389

کارشناسی ارشد

دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1381 تا 1385

کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

1. تکنولوژی بتن، خواص بتن تازه، سخت شده ، تعمیر ، خوردگی و دوام سازه های بتنی

2. مدیریت پروژه ، تحلیل و طراحی سیستم ها و بهینه سازی

3. مدیریت نگهداری پروژه

ســـــوابق تدریس

1. «تحلیل و طراحی سیستم ها، کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پروژه، مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی، تکنولوژی بتن پیشرفته، روش های ساخت» (کارشناسی ارشد و دکترا)

2. «اصول مدیریت ساخت»، «تکنولوژی بتن»، «مصالح ساختمانی»، «مهندسی سیستم ها» ، «روش های اجرای ساختمان» و «متره و برآورد پروژه» (کارشناسی)

3. دوره های آموزشی تکنولوژی بتن پیشرفته، طرح مخلوط بتن ویژه وزارت راه و شهرسازی

ثبت اختراع دستگاه

1. دستگاه رئومتر از نوع هم محور ویژه اندازه گیری رئولوژی و تغلیظ پذیری بتن خود تراکم ( ثبت شده)

2. دستگاه شبیه ساز فشار قالب بتن خود تراکم ( ثبت شده)

3. دستگاه اندازه گیری فشار منافذ مویینه بتن ( در حال ثبت)

تالیف کتاب و دستورالعمل کشوری

1. بتن خودتراکم، قدوسی پرویز، رمضانیانپور علی اکبر، شکرچی زاده محمد، تدین محسن، پرهیزکار طیبه، شیرزادی جاوید علی اکبر، رییس قاسمی امیر مازیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 1393

2. دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، عضو اصلی کمیته تدوین ، 1393

3. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، منیرعباسی آرمین، دستورالعمل ارزیابی غیر مخرب و نیمه مخرب پلها، انتشارات سازمان برنامه ریزی کشور، (در دست چاپ)

مقـــــــالات ISI

1. Ghoddousi, Parviz; Shirzadi Javid, Ali Akbar; “Effect of reinforcement on plastic shrinkage and settlement of self-consolidating concrete as repair material”; materials and structures; published, 2011.

2. Ghoddousi, Parviz; Shirzadi Javid, Ali Akbar and Sobhani, Jafar; “Effects of particle packing density on the stability and rheology of self-consolidating concrete containing mineral admixtures”; construction and building materials; published, 2014.

3. Ghoddousi, Parviz: Shirzadi Javid, Ali Akbar and Sobhani, Jafar; “A Fuzzy System Methodology for Concrete Mixture Design Considering Maximum Packing Density and Minimum Cement Content”; Asce journal; published, 2015.

4. Ghoddousi, Parviz: Shirzadi Javid, Ali Akbar; Sobhani, Jafar and Zaki alamdari, Aerf; “A new method to determine initial setting time of cement and concrete using plate test”; materials and structures; published, 2015.

5. Ghanooni-Bagha, Mohammad; Shayanfar Mohsen ali; Shirzadi Javid, Ali Akbar and Ziaadiny, Hadi “Corrosion-Induced Reduction in Compressive Strength of Self-Compacting Concretes Containing Mineral Admixtures”, construction and building materials; published, 2016.

6. Mohammadi, Mohsen; Shirzadi Javid, Ali Akbar and Divandari Mehdi, “Packing theory application to determine non-autoclaved aerated concrete (NAAC) air pores content”, KSCE journal; Submitted.

7. Hayati, Parham; Ghoddousi, Parviz; Shirzadi Javid, Ali Akbar; Ziari Hasan; Beheshtifar, Hamid Reza and Ghaderi, Moslem, “ Rheology, workability and particle packing relationship of self-consolidating concrete containing mineral and chemical admixtures”, KSCE journal; Submitted.

مقالات ISC، علمی-پژوهشی و معتبر بین‌المللی

1. تاثیر قید در نشست و جمع شدگی خمیری مصالح تعمیری بر پایه بتن خود تراکم، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، فصلنامه فنی و مهندسی عمران مدرس، 1389

2. بررسی تنش جاری شدن و ویسکوزیته پلاستیک مخلوط های بتن خود تراکم حاوی پودر سنگ با استفاده از دستگاه رئومتر بتن، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، فصلنامه فنی و مهندسی عمران مدرس، 1393

3. اثر میلگرد به عنوان قید در مقابل جمع شدگی و نشست خمیری بتن خود تراکم تعمیری، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، تحقیقات بتن ، 1391

4. روش نوین طرح مخلوط بتن خود تراکم بر پایه مقاومت فشاری، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، تحقیقات بتن ، 1393

5. اثر مقدار و چند نوع مختلف افزودنی‏های معدنی بر تغییرات تنش جاری و ویسکوزیته پلاستیک بتن خودتراکم، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، لطفی مهدی، فصلنامه عمران و محیط زیست امیرکبیر، ( پذیرفته شده و در دست چاپ)

مقــالات علمی –ترویجی

1. ساخت دستگاه رئومتر بتن خود تراکم برای اولین بار در ایران، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، فصلنامه انجمن بتن ایران، شماره 31.

2. اثر افزودنیهای معدنی و ابعاد قالب بر پتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خودتراکم، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، فصلنامه انجمن بتن ایران، شماره 23.

3. روش های طرح مخلوط بتن خود تراکم، قدوسی پرویز، تدین محسن، شیرزادی جاوید علی اکبر، رییس قاسمی امیر مازیار، مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، 1392.

4. بررسی نشست خمیری در رویه های بتنی حاوی افزودنی های معدنی و ارتباط آن با میزان آب انداختگی سطح بتن، قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، مازیار زرعی چیان، محمد علی ارجمندی نژاد، فصلنامه انجمن بتن ایران، شماره 59.

مقالات کنفرانس بین المللی

1. Ghoddousi P., Shirzadi javid A.A., “Plastic Shrinkage Evaluation of Self-consolidating Concrete as Repair Materials Based on Restrained and Free Strains Measurement”, SCC2010 conference – Montreal- Canada, 2010.

2. Ghoddousi P , Shirzadi javid A.A., “Influence of Restraint Conditions and Reinforcing Bar on Plastic Shrinkage of Self-consolidating Concrete as Repair Material”, sustainable concrete conference- Italy, 2010.

3. Khanzadi, M., Sotoodeh Gohar, A., Parchami Jalal, M. And Shirzadi Javid, A.A., “Construction projects risk assessment based on fuzzy ahp”, SCOReD 2009- Malaysia, 2009.

4. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، بررسی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری مقید بتن خود تراکم به عنوان مصالح تعمیری، کنفرانس بین المللی تبریز، 1389

5. شیرزادی جاوید علی اکبر، وردی علیرضا، بهمنی رامین، بررسی نقش نیروی انسانی مهندسین مشاور همکار پیمانکار در افزایش کیفیت پروژه های طرح و ساخت، کنفرانس بین المللی صنعت ساخت – تهران، 1391

6. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، روستایی پاتپه جواد، مقاومت ضربه وخواص مکانیکی بتن‏های خودتراکم ساخته شده با مقادیر متفاوت حجم ماتریس خمیر، کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیر ساختهای شهری، تبریز، 1394

7. برخورداری محمد علی، قانونی بقا محمد، شیرزادی جاوید علی اکبر، محمدرضا اشرفی گل، اثرخوردگی ناشی از یون کلراید بر پیوستگی بتن و آرماتور توسط آزمایش کشش آرماتور درون بتن، کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیر ساختهای شهری. تبریز، 1394

مقالات کنفرانس داخلی

1. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، جمع شدگی خمیری مقید و نشست سطحی بتن خود متراکم به عنوان مصالح تعمیری، کنگره ملی کرمان، 1390

2. قدوسی پرویز، خانزادی مصطفی، شیرزادی جاوید علی اکبر، رحمانی چراتی یاسر، اثرنوع و مقدار پودرسنگ آهک و گرانیت در خواص رئولوژی بتن خودتراکم، چهارمین کنفرانس ملی بتن، 1391

3. قدوسی پرویز، تدین محسن، شیرزادی جاوید علی اکبر، رییس قاسمی امیر مازیار، سمینار بتن خود تراکم، 1391

4. محمدی محسن، دیواندری مهدی، افتخاری یکتا بیژن، شیرزادی جاوید علی اکبر، بررسی و امکان سنجی ساخت بتن سبک هوادار گازی در محیط غیر اتوکلاوی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393

5. شیرزادی جاوید علی اکبر، وردی علیرضا، امیدی محمد حسن، بررسی تاثیر اجرای نظامنامه کنترل کیفی و مهندسی کارگاهی در افزایش کیفیت اجرای سازه های بتنی : مطالعه موردی پروژههای عمرانی زیرزمینی، پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران، 1392.

6. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، اثر افزودنی های معدنی و ابعاد قالب برپتانسیل جداشدگی استاتیکی بتن خودتراکم، ششمین کنفرانس ملی بتن ایران، 1393.

7. قدوسی پرویز، ابراهیم جباری، رنجبر سینا، شیرزادی جاوید علی اکبر، بررسی نقش لاتکس پلیمری و میکروسیلیس بر نفوذپذیری یون کلرید در بتن خود تراکم تعمیری، دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، 1392

8. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، بررسی خواص کارایی و مکانیکی ملات های حاوی انواع افزودنی های تعمیری جهت ترمیم رویه های بتنی، اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی، 1394

9. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، جمع شدگی خمیری و خشک شدگی انواع ملات های حاوی افزودنی های تعمیری جهت ترمیم رویه های بتنی، اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی، 1394

10. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، بررسی نشست خمیری در رویه های بتنی حاوی افزودنی های معدنی و ارتباط آن با میزان آب انداختگی سطح بتن، هفتمین کنفرانس ملی بتن، 1394

11. قدوسی پرویز، شیرزادی جاوید علی اکبر، بررسی زمان شروع ترک های ناشی از جمع شدگی خمیری در رویه های بتنی حاوی انواع افزودنی های معدنی، هفتمین کنفرانس ملی بتن، 1394

12. قدوسی پرویز، حبیب نژاد کورایم اصغر، شیرزادی جاوید علی اکبر، اورعی محمد علی، بابایی نژاد کیان، بررسی عملکرد مواد پلیمری حفاظت سطحی بتن بر دوام بتن خود تراکم، اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان، 1395.

13. قدوسی پرویز ، شیرزادی جاوید علی اکبر، ارجمندی نژاد محمد علی، دهقان سجاد، بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی افزودنی های معدنی جهت استفاده در رویه های بتنی فرودگاهی، هشتمین کنفرانس ملی بتن، 1395.

طرح های پژوهشی

1. تدوین آیین نامه بتن خود تراکم ایران ( طرح زیر نظر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)، همکار مجری طرح، 1390

2. دستورالعمل استفاده از پودر سنگ کارخانه های سنگ شکن ایران، همکار مجری طرح، ( زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران و معاونت علمی - فناوری ریاست جمهوری)، 1389

3. بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه های سازمان نوسازی مدارس از دیدگاه مدیریت پروژه، 1392

4. بررسی امکان استفاده از مصالح نوین در پروژه های عمرانی سازمان نوسازی مدارس، 1392

5. تدوین ضوابط کنترل کیفی بتن خود تراکم، 1394

6. تهیه دستورالعمل مرتبط با نگهداری، ترمیم و پایش سلامتی بنادر و اسکله های دریایی، همکار مجری طرح، 1395

عضویت در انجمن های علمی، کمیته علمی کنفرانس ها و طراح سوال کشوری

1. عضو کمیته علمی سمینار ملی بتن خودتراکم و ارائه دهنده سخنرانی کلیدی، 1391

2. عضو کمیته علمی گروه امتحانی مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت آزمون پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی سازمان پدافند غیر عامل کشور

3. عضو کمیته داوران کنفرانس ملی رویه های بتنی، 1394

4. عضو کمیته داوران کنفرانس ملی بتن ، 1394 تاکنون

5. عضو حقیقی انجمن بتن ایران

ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.